"Vit  hva du tror på....."

Dette er utdrag av en grundig gjennomgang av Trosbevegelsens lære og praksis skrevet av Erik Morten Torp-Olsen. Det er en lang avhandling på 190 sider. Her tar vi bare med noen utdrag. Dersom du ønsker hele artikkelen, sender vi den til deg med tillatelse fra forfatteren.
 

Fra kapittel 4. Hvordan få makt over mennesker.  

Etter å ha fortalt om romerkirkens maktgrep over mennesker i middelalderen, beskriver forfatteren hvordan reformasjonen og trykkekunsten gjorde Guds ord tilgjengelig for folket. Vi siterer: Nå kunne de lese at læren om skjærsilden bare var noe tull. At man kunne kjøpe seg syndenes forlatelse med penger, hadde vært en betydelig inntektskilde for kirken. Nå så folk at de hadde blitt lurt, og kirken tapte en masse penger. Dette var slutten på kirkens enorme maktvelde. En kirke som før hadde kontrollert konger og keisere i hele Europa, opplevde nå historiens største slankekur. 

Men hva gjør man i våre dager hvis man ønsker makt i religiøse miljøer? Folk flest har jo Bibler, og kan stort sett lese. Tiden kan ikke skrus tilbake til middelalderen heller. Finnes det en mulighet for å få enerett på kunnskap om Gud uten å skru klokka tilbake? Ja, man kan gjøre det som de såkalte gnostikerne gjorde i de første menigheters tid, altså før den katolske kirke ble dannet. Gnostikerne var ”kristne” sekter som Paulus og de andre apostlene fikk mye ubehag med. (Gnosis er gresk, og betyr viten eller kunnskap.) Disse sektene står omtalt i Apostelbrevene, og i Johannes Åpenbaring. Gnostisisme går grovt sett ut på det å holde seg til skjult kunnskap og erfaringsmessige opplevelser. Man går gjennom forskjellige åndelige stadier, hvor man kommer nærmere Gud for hvert stadium. Forsamlingen har en indre kjerne av medlemmer, en elite, som har kommet lengre i sin åndelige utvikling enn andre. New Age filosofi er en av mange former for gnostisisme.  

Som før sagt, så har gnostisismen eksistert siden apostlenes dager, men en nyere form for kristen  gnostisisme oppstod i 1940-årene i form av Herredømme-teologi. Forkjemperne for denne teologien ble utstøtt fra pinsebevegelsen i USA, men har holdt seg godt i live. Deres nåværende åndelige hjem er i dag Vineyard-bevegelsen, utifra hvor bevegelsen har spredd seg mer eller mindre til de fleste karismatiske kirkesamfunn. 

Legg merke til at trosforkynnelses-predikanter ofte legger ut om at skriftsteder har fått en helt ny betydning. Den nye betydningen har kommet som et resultat av intens innvielse, bønn og faste over lengre tid. De forteller gjerne at «åpenbaringen» plutselig kom, og avdekket nye sannheter direkte fra Gud selv. Noen påstår til og med at Jesus eller Den Hellige Ånd åpenbarte seg personlig for dem på soverommet om natten, og underviste dem om disse «nye sannhetene.» De forsøkte selvfølgelig å vekke sine sovende hustruer, men til ingen nytte. De sov like godt, og gikk dessverre glipp av hele hendelsen.
 

Fra kapittel 8. Stemmer profetiene?

Benny Hinn og Kenneth Hagin med flere, påstår nemlig at deres profetiske gave ikke alltid er ett hundre prosent korrekt, og at den heller ikke trenger å være det, siden ingen av oss er mer enn mennesker! Bibelen fastslår det motsatte! Nemlig at den profet som profeterer noe som ikke skjer, er ikke fra Gud. Gud har IKKE sendt ham! 

Benny Hinn utroper seg selv som en profet. Han sier at han får åpenbaringer direkte fra Guds trone angående hva som skal skje i fremtiden. Videre sier han at han ikke er klar over hva han sier når han får sine åpenbaringer, men at tilhørerne må fortelle ham etterpå hva det er han har sagt. Dette er motsatt av hva Bibelen forteller, nemlig at  profeters ånder er profeter lydige. Det Benny Hinn beskriver, ligner mistenkelig på det som skjer med et spiritistisk medium. La oss se på noen av Benny Hinns profetier: 

Cuba’s statsleder, Fidel Castro, skal dø i løpet av nitti årene. (Castro lever fremdeles i beste velgående.) 

Gud skal ødelegge de homoseksuelle i Amerika i 1995. Mange av dem skal bli frelst, og de som ikke tar i mot frelsen, skal bli ødelagt. (Det har ikke skjedd.) 

Amerika’s østkyst skal ødelegges av enorme jordskjelv i løpet av nitti-årene. (Det skjedde heller ikke.) 
 

Okkultisme.

Jeg glad for å ha tilbrakt mesteparten av ungdomstiden min i en ungdomsklubb som ble ledet av en Indisk guru. En del av min omgangskrets i denne tiden var beskjeftiget med Tantra Yoga, og jeg skal her nevne 14 manifestasjoner som forekommer i denne typen yoga: Disse manifestasjonene overføres fra guruen til elevene ved hjelp av en lett berøring av elevens panne eller bryst. Elever som får manifestasjonene, kan også overføre dem ved berøring til andre elever. Som regel er det nok at guruen snakker om manifestasjonene, for at tilhørerne i en forsamling skal oppleve dem spontant, altså uten å bli berørt fysisk. 

1. Man ramler i gulvet ved berøring av den personen som har «kraften». 
2. Den vanligste manifestasjonen er ukontrollert og umotivert latter som ikke kan stanses. 
3. Umotivert gråt. 
4. Mentale og fysiske traumer fra fortiden gjenoppleves. 
5. Vanskeligheter med å kontrollere kroppen, samt vanskeligheter med å styre atferd. 
6. Ytring av stønnende og brølende lyder. 
7. Tungetale. 
8. Ukontrollert skjelving og risting. 
9. Imitasjon av dyre-lyder og dyrs atferd. 
10. Sterk og overveldende følelse av kjærlighet og frihet. 
11. Varmebølger og kraft som strømmer gjennom kroppen. 
12. Vakre syner og visjoner. 
13. Helbredelse av sykdommer. 
14. Manifestasjonene overføres til andre ved berøring. 

Disse manifestasjonene har i Tantra Yoga, og andre okkulte sammenhenger betegnelsene: «Åndelig vin, ny vin, eller åndelig drukkenhet». Som du ser finner vi nøyaktig de samme manifestasjonene i Toronto /Pensacola-vekkelsene. Og ikke bare det, de heter det samme også! 

I hinduistiske kulturer er Tantra-Yoga regnet for å være den mest effektive metoden hvis man ønsker å bli besatt av Slangens Ånd.

I begynnelsen av dette kapitlet nevnte jeg så vidt voo-doo utøvelse. Leslie Desmangles er en evangelisk kristen fra Haiti som vi jo vet er voo-doo kulturens hjemland. I hans bok: Faces of the Gods, kan vi lese følgende: 

Haitiske protestanter finner det vanskelig å lære nye kristne å se forskjell på det å være fylt av Den Hellige Ånd, og det å være besatt av en voo-doo ånd. Noen av oss ser at pinsebevegelsens åndsdåp ligner svært mye på voo-doo besettelse.  

Noen sitater fra kjente trosbevegelsesforkynnere.
“Du har ikke en Gud inne i deg. Du er Gud !”  (Force of love - kassett.) 
“Gud må adlyde oss når vi følger åndelige lover.  (Our Covenant with God, Fort Worth, TX: KCP Publications, 1987, 32.) 
Benny Hinn:  ”Hvis du ikke gir penger til min tjeneste, beviser det at du har djevelens natur.” 
(TBN, 21/4-91) 

John Kilpatric,-Brownsville / Pensacola: «Denne vekkelsen har ingenting med det å forkynne Guds Ord å gjøre. Det er tegn og under som bringer folk til frelse, ikke Guds Ord.» (At Bibelen sier det motsatte, nemlig at frelsen kommer av forkynnelse, og at forkynnelsen kommer av Guds Ord, har visst gått John Kilpatric hus forbi) 
 
Frederick K.C. Price:  Når jeg ble frelst ble jeg fortalt at når jeg var i bønn, skulle jeg alltid si: «Skje din vilje.» Høres ikke det ydmykt ut?  I virkeligheten er det idioti. Ved å si slikt, fornærmer du Gud, og du kaller Gud en idiot. Det er det samme hva jeg ber om,  jeg får akkurat det jeg vil ha. Noe annet er å fornærme Guds intelligens. («Ever Increasing Faith» program på TBN. 16. November 1990.) Så Jesus var altså en idiot når Han ba om at Guds vilje måtte skje, før korsfestelsen??? 
Ja, det er DU som har kontrollen!  Så, hvis mennesket har kontrollen, hvem er det da som IKKE lenger har den? Jo, Gud! («Prayer: Do You Know What Prayer Is...and How to Pray?,» The Word Study Bible, 1990. p. 1178). 
 

Fra kapittel 12. 

Trusler i Trosbevegelsen.

Et urovekkende trekk ved deler av trosbevegelsen er den aggressive holdningen til mennesker som setter spørsmålstegn ved trosbevegelsens lære. Det har blitt særlig populært å true kritiske personer med at Gud kommer til å drepe dem. Og siden alle mennesker dør før eller siden, så er jo slike «profetier» nødt til å gå i oppfyllelse på et eller annet tidspunkt uansett! 

Det hele begynte med at Kenneth Hagin forteller en historie i en av bøkene sine om en pastor i en menighet som hadde vanskeligheter med å godta Hagin’s lære. Pastoren måtte vær så god bare å godta læren, eller dø! Hagin påstår så at pastoren døde midt under en preken. 
(Åtte syner av Jesus, side 116, Agape forlag.) 

Dessverre har ikke denne oppførselen stoppet med Hagin, men mange andre trosforkynnere bruker slike trusler flittig. Kenneth Copeland har uttalt at personer som er kritiske til trosbevegelsen har for vane å dø av kreft. Men det som er ironisk er at det har blitt laget en statistikk som viser at trosforkynnere faktisk dør oftere av kreft enn resten av den Amerikanske befolkningen! 

Paul Crouch er eieren av TBN,-Trinity Broadcasting Network, og det er dette media-selskapet som sender programmene til Benny Hinn, Hagin, Copeland og alle de andre forkynnerne innen trosbevegelsen. Paul Crouch er ikke særlig begeistret for kristne som setter spørsmålstegn ved trosbevegelsens lære. Dette er en av uttalelsene hans: 

«Jeg mener at Gud har gitt opp den råtne gamle religiøse gjengen, to ganger døde, rykket opp med rot. De er fortapt og på vei til helvete, det finnes ingen forsoning for dem, disse vranglære-jegere som ønsker å finne litt ulovlig lære i forkynnelsen til andre kristne, og som plukker flisen ut av øyet på dem når de har en hel skog i sitt eget øye, og i sitt eget liv. Til helvete med dere, sier jeg, halleluja! Kom dere ut av Guds vei, og slutt å legge hindringer i veien for Gud. Og hvis ikke Gud skyter dere snart, kommer jeg til å gjøre det! Jeg nekter å snakke med dere. Hvis dere skal diskutere lære . . . så gidder jeg ikke se de stygge trynene deres!» (Praise-a-thon,-TBN,-4/2-1991) 

Benny Hinn har for vane å være spesielt aggressiv, og her er et par av uttalelsene hans:
«Jeg leter stadig etter et vers i Bibelen, men jeg kan ikke finne det, verset som sier at: 
Hvis du ikke liker dem, så drep dem! Jeg ønsker virkelig at jeg kunne finne det skriftstedet. 
Noen ganger ønsker jeg at Gud ville gi meg et Hellig-Ånd-maskingevær. Da hadde jeg blåst av hodet ditt.» (Dave Hunt, Signs of the times, CIB Bulletin. Januar 1992) 

Dette er en uttalelse Benny Hinn kom med når han snakket om mennesker som er kritiske mot forkynnelsen. Senere har han beklaget dypt at han i det hele tatt kom med slike uttalelser, bare for å fortsette med det samme like etterpå. I august samme år, kommer Benny Hinn med nok en uttalelse i forbindelse med at Hank Hanegraaf kritiserer Hinn’s lære for å være ubibelsk.

»Hør dette: Det finnes menn og kvinner i California som angriper meg. Det jeg nå skal si, er sagt i salvelsen, dere skal høste straffen i deres egne barn hvis dere ikke stopper. Deres barn skal få lide. Dere angriper meg gjennom radioprogrammer hver kveld.  Dere skal få lide, og barna deres skal få lide. Hør dette fra Guds tjener. Dere er i fare. Vend om ! Hvis ikke skal Gud bevege sin mektige arm. Rør ikke ved Hans salvede.»   
(Fra et møte ved den karismatiske verdenskonferanse den 7nde august 1992 i Anaheim, California.) Noen dager senere, den 3de september, innrømmer Benny Hinn i bladet «Christianity Today», å ha kommet med denne uttalelsen. Dette er kanskje det Bibelen mener med Åndens frukt, eller hva? Benny Hinn kan umulig være fylt av Den Hellige Ånd. Hva er han da fylt av? 

Hvis Benny Hinn var et enkeltstående tilfelle på aggressive holdninger i trosbevegelsen, så var det ikke så farlig. Dessverre finner vi tendenser til trusler også hos flere trosforkynnere. 
Pastor Kilpatric i Pensacola-menigheten ble så oppbrakt over at Hank Haanegraf avslørte vekkelsen som ubibelsk, at han “profeterte” at Den Hellige Ånd skulle drepe ham innen det hadde gått nitti dager. (Brownsville Assembly of God,-6/4-1997) Det er altså ikke bare Kenneth Hagin som truer med dødsstraff når han møter mennesker som er kritiske til vranglæren som forkynnes. 
 

Fra kapittel 13. Herredømmeteologi.

Vi kan ta et kort sammendrag av læren til latter-rain bevegelsen:
Apostel og profetembedene har blitt gjenopprettet. Disse embetene gikk tapt rett etter apostlenes tid, og er viktige for å gjenopprette kirken. Under ledelse av disse apostler og profeter vil kirken bli det den var ment å være. Kirken må bli en verdenskirke uten kirkesamfunn, og kirken må renses for enhver opprører ved hjelp av et inkvisisjons-system. Ved hjelp av denne renselsen, vil kirken bli mektig og full av Guds herlighet, og mektige overnaturlige tegn og under vil skje. Dette gjør at alle vil ønske å tilhøre kirken, og vil fremskaffe en enorm endetidsvekkelse, som gjør at en stor del av verden blir frelst.  
 
«Vi kommer til å bli et folk, det nye mennesket på jord, som skal demonstrere Guds Rike i en slik grad at nasjonene og herskerne på jorden skal komme og legge seg ned for våre føtter.»  
(Larry Randolph, 18/11/94) 

«Alle syke skal bli helbredet, de døde skal stå opp, og nasjonene skal vende seg til Gud, alt dette på én dag !» (Bob Jones & Paul Cain, «utdrag fra Kansas City Prophets») 

Kirken vil få et bokstavelig verdensherredømme på jorden. Kirken vil få absolutt makt til å foreta utrenselsen av “opprørere”. De ser frem til dagen hvor politiske myndigheter begynner å overføre makt og penger til kirken, slik at de kan begynne å rense ut slike som blant annet skriver slikt som du leser nå. Dette beskrives som at Kirken “blir hode, og ikke hale.”  (John Arnott, Pastor i Toronto Airport Vineyard, Pastor’s Meeting , 19 Oktober,1994) 

Fra Levende Ord-menigheten i Bergen. 

Et nytt slags menneske vil bli resultatet av den nye kirken. En slags super-elite som har fått Kristus manifestert i seg. Disse vil være militante, farlige og en fysisk og åndelig superrase. Disse kristne vil overvinne sykdom og sågar også døden, og fremtvinge Kristi kongerike på jorden. De kaller seg: «Manifest Sons of God, The Overcomers, the Manchild, Joels army, eller rett og slett «guder». 

Kristus venter på at menigheten skal rense seg for all urenhet, for at Han skal bli inkarnert i sitt legeme på jorden. Altså det stikk motsatte av hva Bibelen sier, hvor Jesus skal komme og ta OSS opp til SEG SELV. Guds forsamling på jorden må renses for all kritikk og motstand for at Kristus skal kunne ta bolig i menigheten med sin fylde. De fleste talsmenn for denne teologien sier at en regelrett borgerkrig er nødvendig, for å fjerne de kristne som ikke med på disse nye idéene. 

La oss også se på noen uttalelser som er fremsagt av trosbevegelsesledere, og som handler om borgerkrigsideér: 
Det er et økende antall kirker i verden som samler seg til krig. (The Three Battlegrounds, Francis Frangipane, side 124,128) Francis Frangipane anser kristne som ikke følger vår tids nye «profeter» som inntatt av «Jesabels ånd». Han sier at disse kristne vil dekke seg bak sann kristen lære. (The Jezebel Spirit, side 6.) 

I følge Francis Frangipane er fienden altså kristne som forkynner sann bibelsk lære. Dette var svært forvirrende. Forstå det den som kan. Dette er den samme krigen som Rick Joyner også snakker så varmt om. Denne krigen skal i følge Joyner stå mellom dem som vil forandre kirken til noe nytt, og dem som vil følge den gamle bibelske læren. Ja, du leste riktig. Trosbevegelses-lederne anser dem som vil holde på den bibelske lære som fiender! 

Vi er dem som skal bestemme om du skal oppleve det nye Gud gjør, som en dag til frelse, eller en dag til dom. De som ikke tar imot dette nye, skal vi gi en hard dom. (Paul Cain, the Word and the Spirit conference, London, oktober 1992) 

Som vi ser, er disse tankene i mer eller mindre grad utbredt i det meste av trosbevegelsen. Det vi også legger merke til er et enormt maktbegjær og en sykelig trang til å se tegn og under. 
 
Videre ser vi en forakt, og en aggressiv innstilling mot kristne som ikke går med på nye idéer når de ikke finner disse idéene i Guds Ord. Hvis du ser for deg Guds menighet på jorden som en fremadstormende, seirende og uovervinnelig kirke,  så må jeg skuffe deg. Eller rettere sagt, Bibelen skuffer deg. For Skriften forteller oss nemlig at slik blir det ikke. 

Noen sitater fra Erik Torp Olsens avslutningsord: 

Benny Hinn vil ha gater av gull her og nå, han er ikke fornøyd med å måtte vente til vi kommer hjem til himmelen. Trosbevegelsen er opptatt av det samme, nemlig å ville ha all himmelens velsignelser og lykke i forskudd her på jorden. Men du skjønner, det kan du ikke få, hvor mye du enn prøver å trasse deg til det! Vårt håp er til det som skal komme, ikke til det som er her og nå. Dette var noe Paulus forstod når han sa: Rom.8:18 For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss. 
 
Djevelens strategi har ikke forandret seg mye siden den gangen slangen fristet Eva i Edens hage. Da var lokkemidlet at mennesket ved å spise av kunnskapens tre, skulle bli enda mer lik Gud, og enda et hakk mer åndelige. I dag ser vi at djevelen bruker samme lokkemiddel. Tror du djevelen er så dum at han kommer med en forførelse som ser ut som forførelse? Den onde har gjennom alle tider kommet med forførelse som ser ut som noe som er åndelig. Sagt med andre ord: Den beste måten å forføre Guds folk på, er å få frafallet til å se ut som vekkelse. 

Ring og bestill hele avhandlingen. Du vil ikke angre.
 opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 30 (9. årgang) 2/2001
http://www.barukmedia.com/mvv