Dogmeløse marxister

Selvfølgelig er det ikke mulig å være dogmeløs marxist. Å identifisere seg med marxismen, innebærer nettopp aksept av denne tyske sosialøkonomens dogmer, ideer, meninger og synspunkter.

Det er ikke nok kun å  ha et romantisert  forhold til en person som døde for 118 år siden, samt å vite litt om hvor og når han levde og kanskje hvordan ansiktet hans så ut. Du må ha tatt imot og latt deg påvirke av Marx’s teser og læresetninger for berettiget å kunne hevde at du er en personlig marxist, som betyr at du er en ideologisk etterfølger av Marx. Grunnlaget for din tro kommer naturlig nok fra dine studier av det politiske kampskriftet Det kommunistiske manifest (1848), Kapitalen (1867-94) og andre ideologiske grunntekster som omtaler den forventede klassekampen og innføringen av det såkalte proletariatets diktatur.
 
Karl Marx
Hvis resonneringen i denne argumentasjonen er holdbar, forekommer det oss merkelig at flere og flere kristne miljøer i det siste har lansert ideen om den dogmeløse kristendommen, hvor parolen er; Ja til Jesus, nei til dogmene. Det blir påstått av denne brede tverrkirkelige bevegelsen, at morgendagens globale og kollektive kristendom er dogmeløs og Jesusfokusert. Beklager, men omtalte parole er absurd. Vi mener at dogmeløse kristne ingen rett har til å bære det edle kristennavnet. Ingen kan nemlig være kristen uten å ta imot, akseptere, tro på og følge de teser, trospunkter, ideer, meninger, synspunkter og læresetninger Kristus underviste og forkynte. Det er da visselig hans definisjoner og forklaringer på fortid, nåtid, framtid, virkeligheten, sannhet, hensikt og mening, som utgjør kristentroen. 

Det er ikke nok for frelse og evig liv å ha et romantisert forhold til personen Jesus, hvis man samtidig ikke vil forholde seg til alt det Jesus lærte og forkynte. Den dogmeløse kristentroen har ikke troen på Kristus som sitt fundament. Det ville være riktigere å si at denne bevegelsen har utført ideologisk terrorisme, ved å kapre en populær ideologi, slik at navnet deretter kan benyttes for å profilere ideer og teser som ikke har noe med den opprinnelige kristentroen  og Jesu forkynnelse å gjøre.

Hvis en politiker som tilhører framskrittspartiet og som har gitt til kjenne at han tror på og aksepterer dette partiets valgprogram, plutselig bekjentgjør at han samtidig er en troende marxist, er det helt naturlig at vedkommende vil oppleves som en bløff og at integriteten trekkes i tvil. Innholdet i de to nevnte ideologienes lar seg nemlig ikke forene. 

Like uforenelig er Jesu lære i Bibelen og innholdet i ideologien som forkynner den dogmeløse kristentroen.
                                                                                                                                              JB.
 


 
Tilbake:
opp
topp

 
 
 

Mens Vi Venter - Nr. 31 (9. årgang) 3/2001
Les hundrevis av artikler her:
http://www.barukmedia.com/mvv