Var han, er han eller kommer han ?
Antikrist
Er det mulig at selveste antikrist nå er blitt kristenhetens store åndelige og moralske leder?
av John Berglund
Krutsjov og Castro som ledere på Capitol Hill?
Til sammen inneholder Bibelen ca. 50 detal   jerte kjennetegn på denne alternative kristendommen, som er djevelens største satsning noen gang, for å føre mennesker vill. Jesus advarer mot denne makten. Det samme gjorde Paulus, Peter, Johannes og bibeltro kristne gjennom hele det nye testamentets periode. Også reformatorene advarte, og de hadde ingen problemer med å se hvem og hva apostlene og Jesus selv siktet til.

Men der slutter omtrent alle advarsler. Til tross for denne enorme Bibelske fokuseringen på den farligste gift djevelen noen gang har produsert, og til tross for at det er Gud selv som benytter en stor del av Bibelens siste bok til disse advarslene, er det i dag omtrent ingen kristne forkynnere noe sted, som bringer disse advarselene videre. Det er unntak, men ordet nesten er korrekt.

Paulus omtaler denne makten eller dette systemet, som Den Lovløse. Peter benytter samme uttrykk. Paulus kaller det også han som setter seg i Guds sted og gjør seg selv til Gud. Han skriver at ingen må tro at alt er slutt her nede, før denne makten har gjort det djevelen har satt seg fore. 

Johannes gir oss mange detaljer, det samme gjør profeten Daniel i det gamle testamentet og til sammen får vi et så klart bilde av denne falske kristendommen, at få behøver å la seg forføre. Vi får også vite at denne makten skulle fortsette sitt bedrag gjennom hele den nytestamentlige era, og ikke settes ut av spill før ved Jesu gjenkomst 2.Tess.2:7,8. Makten blir også kalt Antikrist, et ord som på grunnteksten kan bety både imot Kristus og i stedet for Kristus.

Idi Amin var overhode i Uganda i årene 1971-79 og var en tyrann og despot, med over 300 000 liv på samvittigheten. Den kristne verden smilte over tittelen han hadde gitt seg selv: President på livstid, Herre over alle dyr på jorden og  fisker i havet, erobrer over det britiske imperium i Afrika generelt og i Uganda spesielt.


En illustrasjon.
Tenk deg tilbake til den kalde krigen, da forholdet mellom Soviet Unionen og USA var meget betent. Mange vi også huske Cuba krisen, da Sovjet sendte et skip med langdistanseraketter som kunne bære atomvåpen til Cuba, og president Kennedy gjorde klar alle amerikanske atomvåpen og ga Sovjet noen få timers varsel til å snu, før helvete ville bryte løs. Sovjet signaliserte ettergivenhet i siste time, og verden unngikk en ufattelig katastrofe. Aldri har vel kloden vært så nær kaos som de få timene det varte, hvor alle lands militære styrker gikk i katastrofe-beredskap. Det var millioner av mennesker som ikke sov den siste natten før ting endret seg, og kirker i mange land sto åpne, for kristne som ønsket å be om redning. 

Prøv da å se for deg at det midt under den akutte Cuba-krisen, var valg i USA, og til alle observatørers forferdelse, valgte det amerikanske folket den sovjetiske president Nikita Krustsjov til USA’s neste president. Du har grunn til å smile av ideen, for den er selvfølgelig fullstendig absurd. 


Den kristne verden smiler ikke like gjerne over den tittel paven har gitt seg selv: Hersker over himmelen, jorden og havet. Denne tittel har han ranet fra Jesus selv.

Antikrist som kristenhetens leder.
Da skal du vite, at det er et scenario som er like totalt absurd og utrolig, og det finner sted akkurat nå. Djevelens enormt snedige plan med å forføre kristenheten, med en alternativ kristendom, har lykkes. Han fikk det til! For en liten stund har han lykkes med det han planla, og Gud har tillatt det. Kristenheten er bedratt og forført. Og her kommer det helt utrolige, som henter sin parallell til Krustsjov som USA’s president. 

Antikrist, han som setter seg i Guds sted, og gir seg ut for å være Gud, som kalles den lovløse og som selv hevder han er Jesu Kristi stedfortreder, og som Gud selv advarer mot en rekke steder i Bibelen, er nå blitt kristenhetens store åndelige og moralske leder. Klarer du å la det synke inn i din bevissthet? Kristne ledere fra hele kloden samler seg regelmessig og hyller Bibelens Antikrist som sin leder og sitt forbilde. Og de bøyer seg i ydmyk ærbødighet og lojalitet til Antikrist, og de inviterer alle sine millioner av medlemmer til å gjøre det samme.

Da den katolske kirke lanserte motreformasjonen, for å forsvare seg mot reformatorenes forkynnelse og lange bevisrekke, som dokumenterte at pavemakten faktisk var Bibelens antikrist, hadde de mange punkter på agendaen. To av dem var de følgende.

· Vi må skape en holdning som sier at hvis noen hevder at et kirkesamfunn forkynner ubibelsk og falsk lære, tilsvarer det et personlig og individuelt hat-angrep på medlemmene i dette kirkesamfunnet. 

· Vi må skape en alternativ Antikrist-teori, som kan lede mennesker vekk fra fokus på den katolske kirke. Vi må framstille antikrist som enten en person som alt har eksistert tidligere i historien, eller en person som skal komme til syne kun i endetiden.

Navnene på de to jesuitt-teologene som ble bedt om å utarbeide de nye antikristteoriene er kjent. Dette er en del av kirkehistorien, som alle kan lese. De to teologene gjorde en glimrende jobb. I dag tror omtrent alle troende i den protestantiske leir, at antikrist skal dukke opp i endetiden, og derfor enda ikke er blitt synlig. Dette skjer til tross for de 50 kjennetegnene og alle de solide bevisene som reformatorene ga oss. Og det skjer til tross for at Daniels profetier og Johannes Åpenbaring, gir oss all den dokumentasjon vi behøver. 

Videre opplever vi at det i dag er vedtatt og opplest, at ingen ekte og sann kristen påpeker noe feilaktig i et annet kirkesamfunns lære, for slikt er ugudelig og ukristelig, og det er det samme som å hate og angripe medlemmene i dette trossamfunnet. De fikk til det også! Den protestantiske verden er hjernevasket og styrt, og ingen synes å fatte at begge disse nye ideene er i direkte opposisjon til budskapene i Bibelen.

Skulle Gud være mindre opptatt av å advare oss mot dette bedraget, enn foreldre er til å advare sine barn mot en dødelig fare? Vår påstand er at du har aldri noen gang møtt en kristen som advarte så mye som Jesus gjorde. Og han advarte av kjærlighet, for at vi skulle slippe å få slangens gifttenner i oss, slik at vårt åndelige liv og gudsforhold dør.

Hvis du igjen tenker deg tilbake til den kalde krigen, og vi samtidig antar at du hadde sterke motforestillinger til det politiske systemet Sovjet da ble styrt etter, ville det da vært naturlig for deg å hate ei bondekone i Ukraina, fordi hun tilfeldigvis bodde i et land hvor de politiske makthaverne styrte som de gjorde? Selvfølgelig ikke! Jo, sier motreformasjonens teologer, og mange nålevende protestantiske teologer, det ville vært helt naturlig, for å advare mot en falsk og ubibelsk ideologi, er det samme som å hate og angripe menneskene som er fanget av denne ideologien. 

Har Guds fiende virkelig klart å få en slik makt i kristenheten? For å være Jesu etterfølgere, må vi alle være villige til å forkynne det ekte og sanne evangelium om frelse fra synd, og advare mot den falske læren som djevelen tilbyr gjennom frafalne kirkesamfunn. 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 35 (11. årgang) 2/2003
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no