Brev fra leserne
 
FRA MVV:
Takk for alle brev og henvendelser. Vi svarer så hurtig vi kan. Noen spørsmål og svar er til lærdom også for andre og noen vitnesbyrd til oppmuntring for flere enn oss, derfor ønsker vi å dele noe fra brevbunken med våre lesere.

Vitnesbyrd: 
For nesten 3 år siden, var jeg i nød. Jeg hadde virkelig følt på kroppen hvor urettferdig livet var i denne verden og denne verdens gleder. Jeg fikk et ønske om å søke Jesus. De andre på skolen min begynte nok å lure da jeg begynte å fortelle om Jesus. Etter hvert begynte det å gå bedre og bedre for meg. Jeg begynte å høre på kristen radio og jeg leste mye i Bibelen. Skriften ble levende for meg. Litt over et år senere så skulle vi ha religion på skolen. (det 3. året på videregående). Jeg likte ikke dette faget. Skapelsesfortellingen ble undergravd. Og fabler ble nevnt om fortellingen om syndefallet. Vi lærte også at det var to skapelses fortellinger, og at de motsa hverandre. Ja, mye annet kunne jeg nevnt.
Det som var litt rart var at når vi lærte om Islam så var det en helt annen tone. (dette minner meg om det jeg leste i boken til Tore S. om musikk).
Jeg ønsket å finne mere ut av dette. Og jeg gikk inn på internett å søkte på ordet skapelse. Og der fant jeg siden deres. Det som fikk meg til å stoppe opp der , var at jeg så en artikkelserie om Johannes Åpenbaring. Jeg begynte å lese og jeg ble tiltrukket av det jeg leste. Litt senere så fikk jeg bønnesvar på noe jeg ikke hadde helt klarhet i, da jeg  leste artikkelen «Når den evige ild slukner». Glad jeg også ble advart mot den falske lære fra USA. For jeg fikk nemlig inn kanalen «God Channel» på TV. 
Jeg har lest en del i bøkene til E.G. White.  Jeg setter stor pris på det arbeid dere gjør. Jeg ønsker også selv å kunne hjelpe andre mennesker. Jeg ønsker å vokse og utvikle meg. 
Vennlig hilsen WL

Kjære WL  Takk for mail.
Er glad for at du har funnet flere av temaene i MVV lærerrike. Mange har som du oppdaget at det er mye ubibelsk i forkynnelsen til visse religiøse grupper. Ifølge Joh. Åpenb. kap 14: 6-12, inneholder det evige evangelium både sannhet å forstå, og advarsler mot det usanne som usynliggjør sannheten. Advarsler mot det falske er derfor en del av evangeliets innhold. Det er vel også derfor Jesus advarte voldsomt og mye mot uriktige lære, holdninger, prioritering og mot mennesker som videreformidlet det uakseptable. Det er etter hvert mye bra litteratur og videoer om temaet skapelse/evolusjon, og vi anbefaler på det varmeste videoene til prof. Walter Veith som vi regelmessig reklamerer for. Han kommer forresten til Oslo-området, fra 7. oktober, og skal ha en 3 ukers foredragsserie hvor også nevnte tema blir belyst.
Hilsen oss i MVV. 

 *  *  *

Hei! 
I deres artikkel - Vanskelige Skriftsteder - del 3.under: står det å lese i kommentaren til «Lasarus og den rike mannen»: 
(8.) Om lignelsens detaljer er reell teologi, ville de frelste i himmelen kunne se og høre de fortaptes pine. (Foreldre som opplever at deres barn går fortapt, må da regne med at himmelen vil bli litt av et helvete.) 
Med fare for å rote meg opp i noe som dere har stor innsikt i, så våger jeg et forsøk på korrigering: 
Dersom vi i paradis ikke vil ha noen minner eller huske noe fra følgende av å følge Satan, faller frelsesplanen på mange måter i fisk. Hvorfor skulle ellers Gud tillate Satan 6000 års virke på vår jord? 
Hvis Guds plan ikke inkluderte skapningenes minne om hva synd fører til, så kunne han like gjerne ha utslettet Satan med det samme han gjorde opprør.
Vi mennesker skal jo være med å dømme verden. Alle de ufrelste er barn av noen, og derfor lar vanskelig denne domsprosessen utelukke en bevissthet om synden og dommen. Tvert imot tror jeg at når vi blir forherliget settes i den stand vi opprinnelig hadde, og at de følelsesmessige valg vi tar i dag, ikke vil prege oss ved den dommen. Tvert imot tror jeg at domshandlingen på et bevisst grunnlag er fullbyrdelsen av det valg de frelste tok - da man tok opp korset og satte det skille Jesus krevde mellom far og sønn for rettferdighetens skyld. 
Jeg tror at deres beskrivelse kan virke mot sin hensikt hos en årvåken leser. 
Hva sier dere til det? 
Mvh L I
 

Kjære LI
Takk for mail vedrørende Vanskelige Skriftsteder – del 3.
Er helt enig med deg, uten at denne samstemtheten endrer verken vår teologi eller kommentaren du refererer til. Tror ikke at våre betraktninger virker mot sin hensikt hos årvåkne lesere. Responsene vi mottar tyder på at mange blir satt fri fra uberettiget frykt og fortvilelse når de oppdager Bibelen lære, og får vite at dogmet om sjelens udødelighet og et evig brennende helvete, henholdsvis må tilskrives gresk filosofi og katolsk hedenskap.
En evig og vedvarende pine av våre kjære, ville forårsake at synden som fenomen og element, fortsatte sin eksistens i Guds univers. Aksept av et kjært menneskes endelige utslettelse, blir en avsluttet opplevelse. At synderen og syndens konsekvens gjøres evigvarende og udødelig, vil ikke. Vi tror som du at hendelser på jorden og minner skal huskes i all evighet, det skal være noe å vitne om. Dommen i de 1000 år indikerer også dette. De frelste har lært noe som aldri må glemmes, for menneskets frie vilje fortsetter i Guds rike. Uten tvil er dommen Guds respekt for våre valg, enten utfallet blir evige frelse eller evige utslettelse/fortapelse. Har ellers skrevet en del om disse temaene i noen av de artiklene som har vært med i MVV de siste årene.
Hilsen oss i MVV.

 *  *  *

Bibeltro
Jeg må innrømme at jeg ikke er helt klar over, hvor dere er - i deres tro.
Jeg er imidlertid imponert over det hensynet dere tar, i forbindelse med at dere - kan såre ... i forbindelse med det dere skriver. MEGET pent gjort.
Det jeg nå skriver - er ikke fordi at dere MÅ tro på det, men det er KANSKJE noe her - for dere også.
Jeg velger å si det slik: (og håper at jeg heller ikke sårer noen av dere)
-Sjelen er udødelig.
-Den er skapt av «Fra Evighet og Til Evighet».
(Mens Gud - ER - av «Fra Evighet og til Evighet» og
ER DERFOR - «Fra Evighet og Til Evighet ... fordi han har fullført  evigheten.
Jeg har meditert i 17 år og hatt mange turer over på «Den Andre Siden».
Jeg bærer «Den Hvite Sten» og har «spist» av «Den Skjulte manna». Litt av den - har jeg nå delt - med dere.
Som sagt.
Tro ikke på dette, før det føles riktig for dere selv - å gjøre det.
Satan’s løgn, ligger - i sannheten - om sjelens udødelighet.
Han visste - at hvis mennesket fikk kunnskapen - uten å ha bakgrunn
til å forstå den ... så ville de gjøre ende på seg selv (gå fortapt).

(Utdrag fra lengre brev)
 
 

Kjære Aa.
Viser til din mail. Du stiller mange spørsmål og bygger de fleste av dem på påstanden at sjelen er udødelig. Du skisserer også kriteriene for hva du både tror på og ikke aksepterer, nemlig at det må føles riktig. Vi er nok ikke på samme banehalvdel her, siden vi opplever at Guds Ord må være trosrammen, ikke våre egne følelser. Vi har også et annet syn på menneskets sjel, og aksepterer Bibelens vitnesbyrd om at Gud alene har udødelighet,1.Tim. 6:16. Vi tror at de frelste mottar udødelighet som gave ved Jesu gjenkomst. Læren om at vi ikke skal dø, var satans dogme, og representerer den første løgn uttalt av ham, i Edens hage, 1. Mos. 3:4, Dere kommer slett ikke til å dø. Denne besnærende forførelsen ble framsatt som en motpol og korreks til hva Gud hadde fortalt dem, nevnt i vers 3. 
Slik du fremstiller dette gjøres Satan til den som taler sannhet og Gud til løgneren. Hvem er det da vi skal tro på? Gud eller satan? Dette er helt klart et budskap fra «den andre siden». 
Vi anbefaler alle å be Gud om lys over Bibelens sannheter, og om mot og vilje til å legge til side menneskers meninger, tradisjon og filosofi som ikke har sine røtter i Skriften.
Lykke til!Hilsen oss i MVV

 *  *  *

Kjære dere! 
Vil bare få takke dere for at dere har lagt ut disse bladene (Mens vi venter) på internett. Oppdaget dette da jeg var på jakt etter kassettene «Det emosjonelle språket». Har også lyst til å fortelle at disse kassettene har lært meg så utrolig mye, jeg er evig takknemlig for at jeg har fått tak i dem. Er det mulig å få tilsendt en lydbok til, vil så gjerne gi den til min datter………
Jeg vil også gjerne at dere sender bladene «MENS VI VENTER» til henne. 
Kan jeg også få spørre, hva er «De syvdagers adventistmenighet» har aldri hørt om det, og synes det høres spennende ut. 
Igjen takk for det dere formidler, Gud viser meg stadig nye ting, når jeg leser det dere skriver. 

Kjære I L
Takk for mail.
Skal sende deg en lydbok og også sende mer om kirkesamfunnet du henviser til. Vi utgir disse bladene som privatpersoner, og søker ved det å gjøre mange glemte  og viktige bibelske sannheter synlige for flere mennesker. Må Gud velsigne deg i din søken etter mer lys.
Hilsen oss i MVV.
 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 35 (11. årgang) 2/2003
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no