Lest med saksen...

OM Å SNAKKE FOLK ETTER MUNNEN
Når sanne forkynnere vitner om Jesus som frelser som har båret våre synder opp på korset, får de ikke klappsalver fra dem som mener at de slett ikke trenger noen frelser. 
De religiøse har som regel laget seg en privat religion som de ikke vil ha kritikk av. Og dessverre er det i dag mange forkynnere i ulike kirker og sammenhenger som stiller opp for å snakke folk etter munnen, si det som er populært og passe på å ikke vekke reaksjoner. På Mikas tid var det fire hundre slike lykkeforkynnere, men én sann profet. Hvorfor ble den ene husket? «Så sant Herren lever: Det som min Gud sier, det vil jeg tale,» sa profeten Mika, Jimlas sønn. 

La oss følge hans eksempel og ikke la oss presse. Når Gud har gitt oss klare ord i Bibelen for eksempel om at ekteskapet mellom én mann og én kvinne er hellig, og at vi ikke skal drive hor ved å rote oss inn i andre former for seksualitet, så må ikke en forkynner snakke seg bort fra Guds åpenbaring. Når Skriften sier at det er bare én vei til frelse, at det ikke fins noe annet navn å bli frelst ved enn Jesu navn, så kan ikke kristne godta slagord om at enhver blir salig i sin tro. 

Kritikken kan hagle om at «Bibelen er for streng for oss som har gjort våre mange erfaringer gjennom livet». Men hvem kan våge å sette Guds ord til side? Da bør en i hvert fall ikke stå fram som en kristen forkynner og veileder. 

Åge Kvalbein 
Forlagssjef i Lunde
i Magasinet  aug. 2003Historieforfalskning ved selektiv kommunikasjon.
Mye av media har vedvarende og konsekvent fokusert på palestinere som det hevdes ble drevet eller kastet ut fra områdene de bodde på i 1948, av den israelske stat. De samme kildene er like vedvarende og konsekvent tause om hvordan jøder systematisk ble drevet ut fra Syria, Libya, Marokko, Irak og en rekke andre arabiske land. De blir i pressen kalt utvandrere! Fra Irak alene ble 120.000 jøder forvist og de flyktet selvfølgelig til Israel. Irakisk lovgivning mellom 1948 og 51, gjorde først jødisk oppførsel (praktisering av religion) ulovlig, deretter ble alle jøder fratatt sitt borgerskap, mulighet til å få utdanning og til slutt av myndighetene frastjålet alle eiendommer og personlige verdier. Det samme skjedde i mange arabiske land i samme tidsrom. Til og med ringer de hadde på fingeren og personlige bilder av familiemedlemmer, ble beslaglagt da de ble landsforvist. Vi omtaler her mange hundre tusen jøder. Denne forfølgelsen er fullstendig fraværende i arabisk historie og godt skjult i vestlig media og historiebøker. Det skjedde for bare litt over 50 år siden. Hvor er demonstrasjonene og avisinnleggene som krever at jøder må få tilbake eiendommer og verdier eller bli tillatt å flytte tilbake til landene hvor de bodde? Arabisk historieskrivning er av definisjon ikke ment å formidle hendelser og fakta, men sies å være viet til ideologisk påvirkning. Objektivitet er ansett uvesentlig. Hvorfor, hvordan og når ble vestlig formidling av historie endret til å styres av den samme mentaliteten? Vi er ikke for eller imot noe folkeslag, men er faktisk for sannhet og imot forfalskning.
Kilde: Honest reporting, communique: 28 juli 2003 


Talmud forkastet av Jesus?
Da talte Jesus til folket og til sine disipler og sa: På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og holde. Men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det ikke. Matt. 23:1-3.

Både King James og greske bibeloversettelser av denne kontroversielle teksten, indikerer at disiplene skulle følge læren og forskriftene til fariseerne, som sitter i Mose stol, men at de ikke skulle etterfølge deres hykleri. Den hebraiske utgaven av Matteus evangelium, som ble tatt vare på i Europa, men stort sett er ukjent for resten av verden, forteller en helt annen historie. Nemlig at Jesus underviste Torah helt og holdent fra det Karaitiske perspektiv, og forkastet alle tilleggsbudene som fariseerne hadde produsert.
KILDE: http://www.michaelrood.com/ 


Internettside som ærer med et minnesmerke, alle i presteskapet og i religiøse organisasjoner som er døde av aids.
43000  minnesmerker er foreløpig med. Hvilken dobbel tragedie!

http://www.kcstar.com/cgi-bin/photogallery/gallery/project4
http://www.kcstar.com/cgi-bin/photogallery/gallery/project4


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 35 (11. årgang) 2/2003
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no