Ut av kroppen opplevelser

Sveitsiske forskere har nå oppdaget senteret i hjernen som kan gi såkalte ut av kroppen-opplevelser.

av John Berglund
Lenge har manges subjektive følelse av å sveve under taket mens de observerer sin egen kropp i sengen, blitt tolket som bevis på at mennesket har en udødelig sjel, som bærer personens bevissthet og kan eksistere uavhengig av kroppen. 

Det er særlig ved alvorlige ulykker  eller under påvirkning av narkose ved kirurgisk inngrep, at dette fenomenet er  rapportert. Det har undret forskerne at det også ofte skjer under narkose ved helt ufarlige operasjoner,    eller som bivirkning ved bruk av visse narkotiske stoffer. Disse observasjonene kan utvilsomt indikerer at en kjemisk prosess i hjernen kan være en forklaring. 

Sveitsiske forskere har nå oppdaget senteret i hjernen som kan gi såkalte ut av kroppen-opplevelser. Med 100 elektroder spredt over hele hjernen, kunne forskerne sende små elektriske impulser til ulike områder av en forsøkspersons hjerne. Når et gitt område, som heter angular gyrus, ble stimulert, rapporterte forsøkspersonen en følelse av å sveve i luften, og vedkommende kunne observere seg selv på operasjonsbordet, med legene som sto omkring. 

Forskjellige av de 100 elektrodene ble stimulert uten at forsøkspersonen fikk vite hvilke, men hver gang dette spesielle området ble tilført strøm, hadde vedkommende den samme opplevelsen.


"Angular gyrus er et senter som ligger langt bak i hjernen..."

Angular gyrus er et senter som ligger langt bak i hjernen, og som behandler nervesignalene som hjernen kontinuerlig mottar fra lemmene og fra balansesenteret, og gjør at vi kan tolke kroppens stilling og posisjon.

Pasienter med skader i dette området, kan for eksempel føle at hånden ikke er en del av dem selv, men opplever at den svever fritt i rommet. Når pasienten blir bedt om å se på beina sine mens dette senteret stimuleres, kan de se og oppleve at beina blir lengre eller kortere enn de egentlig er, og i noen tilfeller føles det som om beina svever omkring og sparker dem i hodet.

Dr. Olaf Blanke ved universitetsklinikken i Genève og nevrologen John Marshall ved Radcliffe Infirmacy i Oxford, hevder at den nye oppdagelsen representerer en relativt vanlig sansemessig kortslutning i Anular gyrus. Visse kjemiske stoffer, narkose og stress, som bl.a. kan oppleves ved ulykker og kirurgiske inngrep, kan forårsake fenomenet.

I MVVs sammenheng, er denne oppdagelsen av interesse, siden den kan være med å avsanne at ut av kroppen-opplevelser gir dokumentasjon til den ubibelske læren om sjelens udødelighet.


«I MVV`s sammenheng, er denne oppdagelsen av interesse..»

 Kristne som kjenner sin Bibel og kirkehistorien, vet at det gresk-hedenske og senere katolske dogmet om en udødelig sjel, har kommet inn i kristenheten som en følge av tradisjon, ikke åpenbaring.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 35 (11. årgang) 2/2003
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no