DEPRESJON

av Elin Haugvik Berglund

 

Hvorfor er vi deprimerte?

Er det fysiske årsaker?

Kan enkle endringer i livsstilen erstatte piller?


Mange kristne har dårlig samvittighet fordi de er deprimerte. Det blir man ikke mindre deprimert av. De vet med hodet at de har det bedre enn de fleste i verden, og at de burde være takknemlige. Likevel sniker apatien seg stadig inn, og tiltaks-løshet og tristhet ligger som et tungt slør over hverdagen. Angsten ligger også på lur. Og det hjelper lite å “prøve å ta seg sammen”.


Men hvorfor klarer noen mennesker seg så utrolig mye bedre, ofte med den samme bakgrunn? Slike observasjoner hjelper ingen opp fra “kjelleren”.
Forskere er i dag kommet langt i å av-dekkede fysiske årsaker til depresjon og hva vi selv kan gjøre for å bli bedre.
La oss begynne med noen opplysninger om det fantastiske instrumentet Gud skapte, nemlig hjernen, nærmere bestemt den delen av hjernen som kalles pannelappen.

Hva Amygdala har å si
Angst og depresjon har en underliggende biologi, sier Dr. Dennis Charney. Han leder et prosjekt for depresjon og angst for US. National Institute of Mental Health.

Hjernescanninger viser at et lite organ ved navn amygdala er veldig aktiv hos depressive pasienter, selv når de sover.
Forskere ved et annet universitet (Pitts-burg 2000) i USA har også påvist forstørret amygdala hos engstelige barn.

En kvinne med defekt amygdala, skulle også komme til å fascinere forskerne. Hun kunne gjenkjenne alle slags uttrykk i folks ansikter og fortelle hva de følte, men hun kunne ikke tolke et ansikt som uttrykte frykt!

Hva er Amygdala?
Amygdala en kjertel som ligger nær Hyppocampus i hjernen. Ved frykt skjer følgene normale funksjoner i hjernen:
Et stimuli kommer fra en av våre sanser, for eksempel gjennom ører eller syn.
Korteste vei går til Amygdala, som sender beskjeden videre til flukt eller kamp-hormonkjertler, som produserer de hormoner vi trenger. Amygdala aktiverer også hippocampus, som skal huske og forme nye minner, som hvor, når og hva skjedde?
En annen vei fra sanseopplevelsen går samtidig til frontalhjernen. Den skal resonnere, og sende ut en eventuel kontrabeskjed til Amygdala. Den konsulterer tidligere hendelser, og varsler kanskje: Ingen fare! Slapp av!
Amygdala lyder så denne informasjonen, eller skulle gjøre det, slik at fryktnivået synker.

Men hva går galt?
Det finnes i dag flere teorier.
1. Overaktiv amygdala. (Den retter seg ikke etter kontra beskjed fra frontalhjernen.)
2. Underaktiv prefrontal cortex (bremsene funker ikke, frontallappen er redusert.)
3. Neuroner nær Amygdala BNST - reagerer på stress-hormoner.
4. Scanning viser at det er høyere aktivitet i Amygdala hos PTSD (posttraumatisk stresssyndrom) og at signaler til prefrontal cortex er mindre!
Ved post-traumatiske stresslidelser, er det også funnet en mindre hyppocampus.

Konklusjonen er at det er lettere å slå på Amygdala enn av?

Pannelappens betydning
Undersøkelser viser at dersom den dominante halvdel av pannelappen fjernes eller settes ut av funskjon, vil depresjon bli resultatet. (Høyrehendte har dominant venstre halvdel)

Andre undersøkelser viser at ødeleggelse av enten den ene eller den andre halvdel kan gi depresjon.

Mennesker med depresjoner har påviselig liten blodgjennomstrømning til pannelappen og derved liten aktivitet!

Det er tydelig at bremsene ikke fungerer, og at resonnering og fornuft derfor ikke kan identifisere det som ikke er reelt farlig.

For å finne ut hvorfor dette kan skje,må vi først se på andre oppgaver pannelappen har, og hva som kan påvirkes når omtalte funksjoner ikke er optimale.

Hva gjør pannelappen?
1. Den er ditt kontrollsenter i hjernen.
2. Den planlegger dine handlinger.
3 Den tar avgjørelser.
4. Den kontrollerer følelsene.
5. Er senter for selvbevissthet.
6. Styrer selvstendighet.
Den resonnerer og ser sammenhenger, altså den TENKER.

Hjerneslag som rammer pannelappen:
75 % utvikler depresjon. 100 % utvikler emosjonell inkontinens (gråter og ler lett.)
Slag som rammer andre deler av hjernen forårsaker ikke depresjon.

Pannelappen er hjernens krone
og er senteret for åndelighet, moral og vilje!

“Jeg visdommen, bor sammen med klokskap, og jeg finner kunnskapen og evnen til å skjelne rett” Ord.8:12

Det har vist seg at styrking av pannelapp-funksjoner tidlig i livet, kan gi en ballast mot depresjoner senere i livet. Deprimerte barn har påviselig mindre pannelapper.

Pannelappen er også viktig i Bibelen!
Vår skaper visste hvor det viktigste senteret var for å gjenspeile hans vesen og karakter. Derfor står det følgene i Åp.14:Deretter så jeg et Lam stå på Sions berg, og sammen med Ham ett hundre og førtifiretusen som hadde Hans Fars navn skrevet (hvor?) på sin panne.
Deretter følger en beskrivelse av deres moral og karakterer. Gud ønsker å sette sitt navn (karakteregenskaper) i våre panner.

Det er kanskje interessant å vite at;
Pannelappen dekker 33 - 38 % av hjernen hos mennesker, 17 % av hjernen hos sjimpanser, 7 % av hjernen hos hunder, og kun 3,5 % av hjernen hos katter.

Effekter av en redusert pannelappfunksjon kan være:
1.Reduksjon av moralske prinsipper. 2.Reduksjon av sosial funksjon (kjærlighet til ens nærmeste). 3. Redusert evne til å være forutseende. 4. Redusert evne til abstrakt resonnering. 5.Kan ikke tolke ordtak. 6.Redusert evne til matematisk forståelse. 7.Liten empati. 8.Mangel på evne til selvbeherskelse.

“En vis hører og øker sin lærdom, og den forstandige skal få del i kloke råd, så en kan forstå ordspråk og billedtale, de vises ord og deres gåter,” Ord. 1:5,6.

Pannelappen kontrollerer alle bevisste hjernefunksjoner, inkludert evnen til å identifisere og lage strategier som vil avhjelpe en depresjon.
Den har forbindelse til andre symptomer som vold og selv-ødeleggende adferd, som kan komplisere depresjoner.
Det kan derfor synes vanskelig at man må bruke det som er svekket for å kunne ta avgjørelser som kan bedre. Derfor trenger den deprimerte mer enn postitiv støtte og riktig assistanse eller et puff for å gå i riktig retning.

Dokumentasjon viser at enkle livsstilendringer kan øke panne-lappsfunksjonene! Dette vil vi belyse mer i videre artikler om temaet.
.
Man har i årevis vært klar over at overstimulering av høyre hjernehalvdel henger nøye sammen med depresjon.
Slik overstimulering kan man se under hypnose, mange former for østlige meditasjoner, men også av å se mye på TV. Undersøkelser viser at evnen til å resonnere svekkes, og det skjer også en passivisering i forhold til det som skjer omkring. Det er også tydelig at TV har en mild grad av hypnotisk påvirkning, ved at bilder skiftes og reflekterer hyppige lysskiftninger.
Seksuell stimulering gir også en helt klar overstimulering av høyre hjernehalvdel.

Den klare konklusjon fra forskere er altså at depresjon har sine røtter i panne-lappen!

Hva kan ødelegge pannelappen?

1. Ødeleggende faktorer
a. Tobakk
b. Koffein (jo mer, jo værre viser studier)
c. For mye underholdnings-TV og Data-chat.
Å se TV er, som man pleier å si, et sted for å “sløve” ned. Det er påvist mindre aktivitet/blod-gjennomstrømning til frontal-lappen og en overstimulering til høyre hjernehalvdel. Begge kan gi eller forverre en depresjon.
d. Hypnose (gir økt aktivitet i høyre hjerne-halvdel og reduserer betabølge aktivitet. Når kun alfabølger er i aktivitet, mistes evnen til kritisk analyse av mottatt informasjon.)

Hvordan kan vi styrke pannelappen?
1. Massasje
Beroliger og øker balansen mellom høyre og venstre hjernehalvdel.
2. Høy karbohydrat-diett/lav protein-diett. Kjøtt er knyttet til nedsatt pannelappsfunksjon
* Høyt karboninntak -reduserer cortisol og gjør vektkontroll lettere.
3 Øker hjernens nivå av Tryptophan - - og
derved Seretonin
Lave blodverdier av Tryptophan har vist klar sammenheng med den delen av pannelappen som fremkaller depresjon.
4. Unngå overspising. (Undersøkelse av eldre over en 14 års periode, viser dårligere hjerne-funksjon ved høyt kaloriinntak).
5. Unngå rafinert sukker.
Undersøkelser på skolebarn viser nedsatt frontallappfunksjoner ved mye sukker
6. Daglig bønn og bibelstudium. Gir riktig bruk av hele hjernen.
7. Ikke gå på akkord med din moralkodeks! Seksuell umoral som feks. utroskap, er påvist å være en klar årsak til ødeleggelse av pannelappen og til depresjon!

Disse punktene påviser direkte årsaker til ødeleggelse av pannelappen, men det er enda mange indirekte årsaker. Blant dem er mangel på seretonin. Viktige oljer, mosjon og dagslys er faktorer som vil styrke pannelappen. Dette vil vi ta opp i neste nummer av MVV.
Vi vil da også se på hvordan vi for oss selv kan oppdage årsakene til en depresjon og derfor finne ut hva som gir bedring.
En anbelat 20-ukerskur er garantert å gi bedring, dersom programmet følges!

Men om noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud. Han som gir alle rikelig og uten anklage, og den skal bli gitt ham. Jak. 1:5

Kilder: Neil Nedley MD: The Way Out - Newsweek Januar 2004


Pannelappsskader av en bestemt type musikk

Musikkterapeuter:
Visse typer musikk, som rock med synkopert rytme, påvirker frontal-lappen slik at vår evne til å resonnere og ta avgjørelser svekkes.

En nevrobiolog og en lege gjorde følgene undersøkelser:

Mus ble tvunget til å høre på musikk i 8 uker:
Gruppe 1 hørte på rockelignende musikk.
Gruppe 2 hørte på klassisk musikk.
Gruppe 3 (kontrollgruppen) hørte ingen musikk.

Alle forsøksdyrene måte gå gjennom en standard muse-labyrint, for å få mat i den andre enden av labyrinten.

Etter èn uke var alle like flinke til å finne veien til maten. Etter 8 uker hadde gruppe 2 og 3 lært den direkte veien til maten.
Gruppe 1 (rockegruppen) drev fortsatt med å lete og brukte lang tid på å finne maten.

Etter tre ukers pause uten musikk, ble musene igjen testet, for å se om de husket veien gjennom labyrinten.
Igjen gjorde ”rockegruppen” en dårlig jobb. De husket ikke hvor de tidligere hadde funnet mat, mens de andre gruppene fremdeles fant den raskt.
”Rockemusene” virket forvirret og så ut som om de måtte begynne å lete på nytt hver gang.
Deretter ble hjernene på musene undersøkt, og det ble på rockemusene funnet unormale forgreninger og utvekster på nervecellene, og forstyrrelser i det normale antall av RNA (informasjonsmeddelere) som er svært viktig for lagring av minne.
Forskerne tror at rockemusikk leder til varige læringsproblemer og skader evnen til å resonnere og til å huske og se sammenhenger.

Det leder ikke bare til ødeleggelser av pannelappen, men også til at panne-lappeatrofi. (Pannelappen blir mindre.)Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 37 (12. årgang) 1/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no