Guds rike kommer !

av John Berglund

Noen minutter før shoppingsenteret lukker dørene, blir kundene over høytaleren minnet på at det snart er stengetid. Hensikten med påminnelsen er ikke å skremme vettet av de besøkende, men å gjøre de handlende kjent med at åpningstiden er tidsbegrenset. Før natten kommer må alle ha gjort sine valg blant senterets mange tilbud.

Sant nok går det an å oppholde seg på steder hvor informasjonen fra høytalerne drukner i støyen fra skrål, klingende spillemaskiner og larmende musikk. Med samme resultat, er det selvfølgelig også mulig å være så opptatt av egen handleliste, at man ikke enser noe av det som foregår, men kun er seg bevisst egne behov. Saken er imidlertid den, at enten vi følger med eller ikke, enten vi vet det eller ikke, enten vi sløver eller er våkne, enten vi er bevisste eller ikke, så kommer stengetiden når den skal, og tidspunktet er ikke tilfeldig.

Tegn i tiden.
La oss overføre observasjonen til forhold som er noe større og viktigere. Har du hørt beskjeden over høytaleren? Løft hodet og se deg omkring! Lovløse tilstander, terror, opprør, krig, store jordskjelv, pest, ulykker, sultkatastrofer og sykdom. I kristenheten herjer falske salvede, som med tilsynelatende mirakler, tegn og undre, ødelegger det kristne budskapet og kaller onde ånders spill for Guds Ånd, slik at mange føres vill.

Hva sa Jesus selv om tegnene på tiden like før sin gjenkomst? Man skulle tro han har hentet ordene fra dagens mediaoppslag. Krig, rykter om krig, pest, opprør, store jordskjelv, lovløshet, hunger og i kristenheten forutsa han falske profeter og messiaser (ordet betyr salvede), som forfører mange med nettopp tilsynelatende mirakuløse tegn og undre, utført med kraft fra Satan selv, men i Jesu og kristenhetens navn, Matt. kap. 24, Matt. 7:20-23, og Luk. 21:7-11.

Millioner lider og dør hvert år uten at det er nødvendig. Prisen på et par ukeblader kan ofte redde livet til et lite barn. Tusener av tonn korn brennes åtte flytimer fra tusener av mennesker som dør av sult, for å holde prisene nede, men vi gidder ikke tenke på det nå, for det er liten tid igjen til butikken stenger og vi skulle helst nådd hjem før episode 14 av såpeoperaen begynner.

Gud har en plan.
Men tro det eller ei, det er noen gode nyheter også. Vi har grunn til å tro at en 6000 års lang handle- og prøvetid snart er forbi, for det ser ut til at den siste av alle generasjoner nå gjør sitt valg og krysser av det de har ønsket seg på handlelisten. Oppgaven for sanne kristne blir å stanse så mange som mulig av shopperne vi møter, og hjelpe dem velge rett. Sant nok er det stengetid her nede, men samtidig åpner framtiden seg for alle som løftet blikket og forstår at det virkelige livet snart begynner. Stengetid for denne verdens diverse haltende styresett, er samtidig åpningstid for Guds nye rike.

Når Jesus kommer.
Mange kristne drømmer, håper, lengter, ber, synger og snakker om himmelen. Det er ikke noe galt i det, for det Gud har forberedt for sine barn, kommer til å være helt fantastisk, 1. Kor. 2:9. Men vi må ikke glemme, at det ikke er i himmelen vi skal bo i all evighet. I uendelighetens perspektiv, kommer Guds barns opphold i himmelen til å ha relativt kort varighet. Det er ikke der evigheten skal tilbringes. I følge Åp. kap. 20, vil Guds barn bli rykket opp dit for en begrenset periode når Jesus kommer igjen. Detaljene om oppstandelsen og hvordan de frelste levende og døde tas til himmelen, kan vi lese i Tess. 4:13-18.

Den nye jord.
Evighetshåpet Bibelen tilbyr de troende, er knyttet til den nye jord. Det er fra dette tidspunkt av i Guds timeplan, når synd og syndere ikke er mer, at Guds fantastiske fredsrike begynner. Johannes beskriver som kjent om dette riket i Åp. kap. 21 og 22, og han bruker ord som burde vekke lengsel i alles sinn. Han fikk se en ny jord, og han så at det store, øde og stormfulle havet ikke var mer. Han så videre at det nye Jerusalem kom ned fra himmelen, prydet som en brud for sin brudgom. Nå skal Gud selv bo blant sine barn. Alt det vonde som synden brakte med seg, er borte. Ingen skal gråte mer og døden er avskaffet. Johannes fikk også se hvor fantastisk det nye Jerusalem vil bli. Livets elv vil rinne gjennom byen, på samme måte som den rant gjennom Edens hage før synden kom inn i verden.

Selv ikke den største glede her på jord kan sammenlignes med den sprudlende gle vil vil kjenne på den nye jord.

Men det er ikke bare i Det nye testamentet vi finner det nye riket omtalt. Også profetene i gammeltestamentlig tid fikk åpenbaringer som skulle minne Guds folk på at denne syndige kloden en dag skulle komme til veis ende. Håpet om noe helt nytt og fullkomment, var alltid Guds tilbud til dem han opprinnelig skapte i sitt bilde. Når Johannes skriver: Og jeg så en ny himmel og en ny jord, fikk han se det samme som Gud talte gjennom Jesaja, for denne profeten skriver: For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Og de første ting skal ikke minnes, ingen skal mer komme dem i hu, Jes. 65:17. Når Johannes skriver: Staden trenger ikke lys fra solen eller månen. For Guds herlighet opplyser staden, og Lammet er dens lys, Åp. 21:23, er det igjen en kopi fra Det gamle testamentet, for Jesaia beskriver Guds kommende rike med de samme ordene: Solen skal ikke mer være ditt lys om dagen, og månen skal ikke skinne og lyse for deg. Men Herren skal være et evig lys for deg, og din Gud skal være din herlighet, Jes. 60:19.

Den nye jord er Guds rike, og det er ikke noe midlertidig over det. Gjennom profeten Jesaja uttaler Gud: Den nye jord, som jeg skaper, blir stående til evig tid, Jes. 66:22. På den nyskapte jorden skal de frelste leve i fred og trygghet, de skal bygge og bo, plante og spise det de selv dyrker, Jes. 65:21. De ville og farlige dyrene vil være tamme og folkekjære. Jesaja beskriver det så vakkert: Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, Jes. 65:25. I dette fullkomne miljøet, skal alle de frelste, ja alt kjød, skriver Jesaja, samles hver sabbat for å tilbe for Herrens ansikt, Jes. 66:23.

 

Selv det vakreste på vår nåværende jord er en fattig sammenligning med det som kommer. En forfatter har skrevet at det vil bli et utrolig syn når alle juveler og edelstener ligger på utsiden av fjellene i stedet for å være begravd.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 37 (12. årgang) 1/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no