Mens Vi Venter

  Depresjon del - og veien ut av den. Del 2
av Elin Haugvik Berglund
Denne artikkelen er delt i to. Siste del kommer i neste nummer av MVV. Første del av temaet depresjon sto i forrige nummer.

Skal behandling av depresjon være vellykket, må årsaken kartlegges hos hver enkelt person.

GENETIKK –arvet depresjon.
a) familielidelse?

Det anbefales å kartlegge angst og depresjons hyppigheten i egen familie, for å forstå egen legning til å få sykdommen. Spør i din familie om det er kjent at flere har slitt med depresjon. Om du må sette et kryss ved dette punktet, er det selvfølgelig lite man rent terapeutisk kan gjøre, men ved å minske de øvrige faktorene, kan eventuelle arvelige disposisjoner settes ut av spill.

UTVIKLET ÅRSAK TIL DEPRESJON

F.eks.

a) Tidlig pubertet
b) Depresjonsstart sent i tenårene
c) èn foreldre
d) overgrep (fysisk, psykisk eller seksuelt)


Det er ved dette punktet de fleste ressurser blir satt inn for å bedre en depresjon.
Gjennom ulike former for samtaleterapi og forståelse for egen bakgrunn, kan det bli lettere å fortsette videre på livsveien. De lange samtaleterapitimenes tid ser for øvrigt ut til å være forbi. Undersøkelser har vist at tradisjonell behandling/rådgivning som fokuserer på pasientens liv og oppbygging av selvtillit i stedet for selvverdi, ikke gir nevneverdige resultater. Studier viser også at f.eks. aerobic trening virker langt bedre enn psykoterapi.
Farer ved tradisjonell terapi kan være: (1) Økt grad av selvfokusering (snakker mer og mer om seg selv til alle) (2) Tap av gudstro. (3) Bruker årevis i terapi med fare for en økende grad av følt offerrolle og dårlig økonomi. (4) Feil blir til sannhet om en selv (terapeutens tolkninger blir ens egne opplevelser) (5) Nær familie, som alltid er en del av fortiden, kan oppleves som fiender i stedet for viktige støttespillere.


"Terapeutens tolkning blir ens egne opplevelser..."

Skal kristne gå i terapi?
Dette er et spørsmål vi ofte får. Det er vanskelig å si et kategorisk nei, men stor forsiktighet må utvises. Alt for mange kristne har i langvarig terapi mistet sitt åndelige fokus, og redusert dette til en parantes i livet, eller avvist kristentroen fullstendig. Hvorfor? For det første blir pasienten ofte ansporet til mye og vedvarende selvfokusering. Å være opptatt av seg selv og egne behov i en uforholdsmessig stor grad, samt å snakke mye, ofte og lenge om seg selv, er vanlig i mange terapiformer. Ofte er imidlertid en egosentrert grubling en medvirkende årsak til mye depresjon. I gruppeterapi skal man nok også ta inn andres opplevelser, men også her er utgangspunktet at jeg skal våge å dele mine savn, følelser og behov med andre. Dersom terapeuten har et kristent livssyn, vil kanskje terapien få et mer helhetslig innhold, siden ressurser utenfor oss mennesker tas med.


"Tradisjonell terapi som fokuserer på klientens opplevelser i liver er bevist å være lite effktiv"
Svein Magnussen, dansk professor i psykologi, forteller følgene: ”Hukommelse er en rekonstruksjon av det vi har erfart. Men i denne rekonstruksjonen tilføyes også hva andre har fortalt, hva vi har lest, tanker vi har gjort oss og en masse andre påvirkninger. Det vi husker, blir derfor en blanding av den opprinnelige opplevelse og det som har kommet inn siden.”
Forskning har vist at f.eks. TV-bilder fra tragedien den 11 september, blandet seg inn i egen hukommelse hos de som var tilstede og opplevde det. De mente i ettertid at de selv hadde opplevd mye av det de senere kun hadde sett og hørt. Slik kan og vil også en terapeuts tanker, meninger, holdninger og tolkninger, lett blande seg inn i selve opplevelsen og bli en del av den. (Også kalt falsk hukommelse syndromet.)
Nyere terapiformer med større suksess er kognitiv terapi. En mer positiv tenkning.
Den bygger på teorien om at vi på mange måter blir hva vi tenker, føler og gjør, og er mer opptatt av her og nå, i stedet for fokus på fortiden. Denne metoden ser også på personens livsregler som metode for å finne bakgrunn for tanker man har om seg selv, som igjen kan skape grunnlaget for depresjon og lav selvverdi. Neil Nedley sier i sin bok: «Depression the way out» at; tradisjonell terapi som fokuserer på klientens opplevelser i livet er bevist å være ineffektiv. Terapi/rådgivning som søker etter hva klienten kan gjøre annerledes reduserer eller eliminerer depresjon.

ER FEILERNÆRING ÅRSAKEN?
Feilernæring kan være en svært reell årsak til depresjon. F.eks. ved:
e) Lite tryptophan i maten
f) Lavt omega 3 inntak
g) Lavt folinsyre inntak
h) Lavt vitamin B inntak
i) Mat med mye kolesterol, fett og sukker
j) Anorexia og vekttap

“Din mat skal være din medisin”
1. Tryptophan
Seretonin er en trasmittersubstans som er viktig for overføringen av signalstoffer i hjernen. Dersom man har mangel på dette stoffet, kan årsaken også være at Seretonin absorberes hurtigere enn man rekker å få nytte av det. Derfor inneholder moderne medisiner ofte ”stoppere” for å hindre lekkasje.
Det er nødvendig med stoffet tryptophan for at kroppen selv skal produsere seretonin. Får du i deg nok tryptofan? Under finner du en liste over hva slags mat som inneholder dette stoffet:
Tryptophan i kosten som gir økt Seretonin:

Innhold i mat: Mg/100 gram
1. Tofu 747
( I helsekostbutikk og innvandrer-butikker)
2. Gresskarfrø 578
3. Gluten mel 510
4. Sesam frø 358
5. Mandler 322
6. Valnøtter 290

Kjennetegn på en alvorlig depresjon

Opplevd 5 av disse 9 punktene med varighet på minst 2 uker.

* Apati
* Dyp sorg
* Irritasjon
* Dårlig søvnmønster/søvnløshet
* Endring av appetitt eller kroppsvekt
* Redusert konsentrasjon
* Følelse av verdiløshet

 

2. Omega 3
Mangel på Omega 3 øker depresjons og aggresjonsnivået. Omega 3 øker intelligens og konsentrasjon. Mangel på Omega 3 er kanskje den vanligste kostholdsårsak til depresjon, og dette har medført mye forskning de seneste år ved ulike amerikanske universiteter. Det har også hatt betydning ved angstproblematikk.
Mange tar i dag kapsler som inneholder flere omega fettsyrer. Dersom disse utvinnes fra fisk, skapes det et nytt problem. Lagrede giftstoffer fra forurensing i havet setter seg alltid i fiskens fett og lever. Da forurensningen av ulike giftmetaller når nye høyder i dag, og også selv er en årsak til depresjoner, bør man unngå inntak av fiskeoljer.

Omega 3 i planteføde:
1. Linfrøolje 7520
2. Valnøtter 2043
3. Canola olje 1267
4. Soyaolje 927
5. Grønne soyabønner 637
6. Spinat 353
ELLER PRØV UDOs CHOICE
(omega 3, 6 og 9 kun fra planteriket!) Fås i helsekostforetninger.

3. Folin syre
Mangel på folinsyre øker faren for depresjon og Alzheimer.
Ved mangel på folinsyre vil antidepressive medisiner ikke virke.

Innhold av Folinsyre i mat
1. Kikerter/Garbansobønner 1114
2. Cowerter 1057
3. Linser 831
4. Røde kidney bønner 725
5. Spinat 109


4. Vitamin B12

Mangel på dette viktige vitaminet kan gi sykdommen pernisiøs anemi, men før denne sykdommen eventuelt utvikler seg kan mangel på B12 føre til fare for slapphet, konsentrasjonsproblemer og depresjon. Mange eldre med dårlig appetitt og utviklet depresjon har vist seg å mangle B12.
B12 finnes omtrent kun i animalsk mat. For vegetarianere med underskudd av B12; anbefales det B12 tabletter fra en helsekostbutikk. Finnes også i jernpreperater som f.eks. Hemoplett.

5. Homocystin.
En aminosyre som øker ved mangel på B6, B12 og Folinsyre. Høy konsentrasjon av homocystin oppdaget ved depresjon og hjerte/karsykdommer. (alzheimer)

6. Protein/fett-inntak og tidlig pubertet
(øker også faren for panikkangst og spiseforstyrrelser)
Forskere har lenge visst at høyt proteininntak hos barn, kan føre til tidlig pupertet og også tidligere død i eldre alder. At det også øker faren for angst og spiseforstyrrelser, er resultat av nyere studier.

VIKTIG Å FÅ BALANSERT NÆRING
Alle vitaminer og mineraler er viktige. Det er derfor av stor betydning at deprimerte personer får riktig kosthold, hvis ikke øker depresjonsfaren.

URTER MOT DEPRESJON
Johannesurt hindrer reabsorpsjon (gjenoppsugning) av seretonin, slik de fleste medisiner også gjør.
Gode resultater ved mild depresjon, ca. 50% bedring. Sjeldne og milde bivirkninger. Samme effekt som av Prozac
Brukt i mange hundre år mot søvnløshet og nervøse lidelser. I Tyskland er den registrert for bruk ved angst, depresjon og søvnforstyrrelser.
Undersøkelser har vist at det var ingen vesentlige forskjeller i effekten av Johannesurt og Imipramin (middel mor depresjon), men det var mer bivirkninger ved bruk av Imipramin. Kilde: http://www.bmj.com/cgi/content/full/319/7224/1534

Andre urter som er virksomme mot depresjon: Hvetestrå, Kamomille, Valerian, 5-HTP, Primroseolje, Lavendel, Humle.

MEDISINSKE ÅRSAKER TIL DEPRESJON.
Det er viktig å utrede disse årsakene tidlig. Behandlingen må først, der det er mulig, rette seg mot å behandle grunnårsaken til depresjonen. Eksempler på slike lidelser:
A Hepatitt
B Nylig hjerneskade
C Slag
D Hjertesykdom
E Kreft i sluttfasen
F Parkinson
G Ukontrollert diabetes (blodsukker som går mye opp og ned)
H Utbrenthet
I Premenstruelle plager
J Ikke behandlet stoffskifteproblemer

Hypothyreose
”Hypothyreose (stoffskiftesykdom) og depresjon har f.eks. flere fellessymptomer:
*nedsatt appetitt og vektøkning, forstoppelse, økt søvnbehov, tap av interesse/glede/nytelse, tretthet og kognitiv dys-funksjon. Mange studier har vist sammenheng mellom hypothyreose og stemningslidelser. Hos pasienter med raskt svingende bipolar sykdom (maniske-depressiv), hvorav 85 % er kvinner, er det funnet klinisk hypothyreose hos 23 % og latent hypothyreose hos ytterligere 27 %. I to studier av hypotyreosepasienter fant man depresjon ved diagnosetidspunkt hos ca. 40 %.” Tidsskrift for norsk legeforening nr. 20-2001.
Nylige undersøkelser i USA (Arem, Blanchard) har påvist at ca. 13 millioner amerikanere har denne lidelsen som har nådd epidemiske proposjoner!. Mange av dem vet ikke om det. Prøver påviser ikke alltid at noe er galt. Men symptomene på en underaktiv skjoldbrukskjertel er tydelige nok. Eks. er depresjoner, følelsessvingninger og manglende velvære, umulig å gå ned i vekt uansett trening, lav puls, lav kroppstemperatur etc.
Årsaken til denne nye ”epidemien” ser ut til å være: Jodmangel (jod i salt ikke nok), industriell masseprodusert mat, raffinert sukker og mel, stress, forurensing, giftstoffer som kvikksølv og soyaolje (margarin). Soyaolje brukes faktisk av denne grunn for å få dyr i produksjon til å legge på seg. Thyroid går ned og kolestrerol går opp.
Hva er så løsningen?
Kokosnøttolje! Ca. tre spiseskjeer pr. dag og problemene forsvinner. Ja det sier i hvert fall forskere som dr. Mary Enig Ph.D og dr. Raymond Peat Ph.D. m.fl. og fornøyde brukere av jomfru kokonøttolje som behandling for sin hypothyreose. (www.coconutoil.com)

I neste nummer med flere årsaker og forslag til en 120 dagers kur. Vi vil også se videre på frykt og depresjon ut i fra et større bibelsk perspektiv.

Kilder:
Neil Nedley: Depression; the way out.
BMJ 1996; 313: 253-8 og
Bandolier september 1996; 31-2.

Sunn mat hjelper mot adferdsproblemer.

Trette og irritable problemelever fungerte dårlig på skolen.
På en spesialskole for 45 elever i Danmark, fant lærer Frode Bräuner en ny behandling. Vanlig, sunn mat! Elevene var oppgitt alle andre steder. Omtrent alle var sukkernarkomane. Hadde de ikke penger til cola, som de var avhengige av, stjal de. De hadde store svingninger i blodsukkeret og var ofte hypoglykemiske (for lavt blodsukker). Da blir de irritable, fikk hodepine og ble plutselig trette. Da ville de de helst slappe av og se på video. De hadde vitamin- og mineralmangel, som viste seg i en huskende gange og dårlig muskelkonsentrasjon. I tillegg hadde de leddsmerter. De var generelt negative og motløse, urealistiske og krevende. I tillegg var de rastløse og urolige, grinete og sure.
Sunn mat ble innført i form av frokost og lunsj på skolen. Cola og søtsaker var forbudt, ja selv Honnicorn var tabu. I tillegg fikk de kostholdsundervisning tilpasset sitt modningsnivå.
Hva var resultatet?
Elevene snudde 180 grader i forhold til atferd og læring. Nå er de positive og aktive i hverdagen. Det er omtrent ingen møter med psykologene mer, og den assistanse noen av dem enda får, er for reelle livsproblemer, og ikke på grunn av symptomene på feilernæring. De er mindre aggresive, har sluttet å sloss, vokser hurtigere og har fått tilbake omsorgen for hverandre. Det hører også med at de får færre infeksjoner og har mindre fravær, sier en strålende fornøyd lærer i Århus i Danmark.
Dette ødelegger sukkerbalansen, i følge den entusiastiske læreren: Sukker, alkohol, cola og brus, store mengder melk, sjokolademelk, fruktyoghurt, kaffe, te, hvitt brød, tobakk, hasj, euforiserende stoffer, søtsaker, kaker, honnicorn og andre søte frokostblandinger.
(Hentet fra www. psykisk helse.no. Artikkel ID 1108).

 

 

Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 38 (12. årgang) 2/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no