Mens Vi Venter

  Depresjon - og veien ut av den - del 3
 

GIFTSTOFFER SOM ØKER DEPRESJONSFAREN

Bly, støv, skitt, drikkevann, kalsiumtilsetninger og blybasert maling, øker alle faren for depresjon. Det viser seg i sympto mer som: Apati, irritabilitet, utmattelse, forvirring og liten kapasitet til å kontrollere sinne.

Vær oppmerksom på den økende giftfaren (kvikksølv) i noen fiskeslag, f.eks. feite fisk som tunfisk og kveite.

Obs. E-stoffer, noen fargestoffer, (særlig blått), har gitt helt klare depresjon- og apatisymptomer i dyreforsøk.

Ønsker du å vite om dette er ditt problem, bør du først se om andre ting på lista hjelper. Opplever du ingen framgang, bør du kontakte lege som kan henvise til laboratorieundersøkelser.

Du kan også prøve å avgifte deg selv. Metoder kan være faste på fruktsafter og destillert vann (veksle hver halvtime), eller kullomslag.

Tang er et superstoff for den som vil kvitte seg med giftstoffer, det er også rikt på mineraler som magnesium, kalium, jern og sink.

 

BIORYTMISKE AVVIK KAN VÆRE BÅDE ÅRSAK TIL OG RESULTAT AV DEPRESJON

Eksempler på avvik:
* Søvnløshet
* Om du sover vanligvis mer enn 9 timer hvert døgn
* Om du sover vanligvis mindre enn 6 timer hvert døgn
* Har ingen regelmessig tid for søvn og måltider.

Søvnproblemer og depresjon: Noen tall som viser sammenhengen:
· 40% av søvnløse utvikler symptomer på psykisk ubalanse
· Risiko for stor depresjon blant søvnløse var 40 ganger høyere enn blant dem som ikke led av søvnløshet.
· Pasienter som plages av midlertidig søvnløshet, hadde 60% større sjanse for tilbakefall til depresjon sammenlignet med dem som ikke var plaget av søvnløshet.

Grunnen til at dårlig søvnrytme leder til depresjon er at; kroppen trenger et stoff som heter MELATONIN!

*Bedre søvn

En undersøkelse ble gjort på personer med en gjennomsnittsalder på 76 år (Garfinkel)

I 3 uker fikk halvparten av personene i en forsøksgruppe, 2 mg. Melatonin pr.dag, de andre fikk en Placebo, som de trodde var Melatonin, men som kun inneholdt nøytrale ingredienser). Deretter var det 1 ukes pause.

Så fikk den andre halvparten av gruppen Melatonin, og den første fikk Placebo.

Undersøkelsesresultat:

* Det ble påvist økende kvalitetssøvn med Melatonin. Søvnkvalitet måles i prosent søvn mens man ligger i sengen. Den økte fra 75% til 83% med Melatonin!

* Det var også hurtigere innsovning.

Med melatonin er du tilbake til ungdommen!

*Melatonin reparerer og helbreder kroppen
*Den er en aktiv antioksydant (bedre enn E-vitamin), som betyr at den bryter ned frie radikaler som gjør deg syk og gammel.
*Den forsinker aldringsprosessen (Melatonin i dyreforsøk viser økt livslengde)
* Melatonin øker også T-celle produksjonen (immunforsvaret)

Undersøkelser som ble gjort på mus ga følgende resultat:

Farlig virus + stress = 92% døde mus
Farlig virus + stress + Melatonin = 16 % døde mus

Og til slutt!

* Melatonin ØKER SINNSTEMNINGEN!
Det er også påvist mangel på Melatonin i hjernen på selvmordsoffere

HVORDAN KAN VI ØKE MELATONIN-nivået i kroppen?

*En kjertel drar tryptophan (en aminosyre) ut av blodet . Den omdannes til Seretonin. Seretonin omdannes igjen til Melatonin og til denne omdanning trengs et enzym som kalles NAT.

OBS. Melatonin lagres ikke i kroppen, og må derfor produseres hver dag!

1. LYSETS BETYDNING :

*Signaler fra øyet (Retina) skrur av og på Melatoninproduksjonen i kombinasjon med ”kroppens biologiske klokke”.
*Melatonin produseres om natten, mest mellom kl. 2 og 3
*Naturlig lys om dagen, setter i gang produksjonen om kvelden og natten. Kunstig belysning gir bare 15% av naturlig lys (sol).
*Sollys øker også Seretoninproduksjonen som igjen minsker depresjon og utmattelse.
*Spesiell lampe kan fåes kjøpt med lys som nesten tilsvarer sollys, til bruk for deprimerte i vinterhalvåret hvor dagslyset er svakt. Spør i en bandasje eller elektrisk forretning. Brukes ca. ½ time to ganger daglig. Best virkning dersom den brukes mellom kl 07:00 og kl. 09:00. Mange deprimerte har fått som de sier ”et nytt liv” eller å ha startet med denne behandlingen og den bør derfor ikke være uprøvd!
*Ungå høy belysning om kvelden, da minsker produksjonen av Melatonin. Sov i mørke!
*2 timers søvn før kl. 24:00 tilsvarer 4 timer etter.
VARMT BAD ca. en halv time før man legger seg: brukes ofte som hjelp mot søvnløshet.

Mange mennesker med depresjon har opplevd gode resultater med lysbehandling.

2. MOSJON:

1 times ergometersykling dobler eller tredobler Melatoninproduksjonen !!
3. MAT som øker Melatoninproduksjonen:
*Maten må være rik på melatonin, tryptophan og B6

Melatonininnhold i mat : (picograms/gram av mat)

1. Havre 1.796
2. Mais 1.366
3. Ris 1.006
4. Ingefær 583
5. Tomater 500
6. Bananer 460

Tryptophan

1. Tofu (konsentret soya) 747 mg/100g
2. Gresskarkjerner 578
3. Gluten 510
4. Sesam-frø 358
5. Mandler 322
6. Valnøtter 290

B6

1. Rød/gul paprika 2.22 mg/100 g.
2. Artisjokkhjerter 0.94
3. Solsikkefrø 0.81
4. Sesam-frø 0.79
5. Banan 0.58
6. Engelsk valnøtt 0.56
7. Linser 0.54
8. Limabønner 0.51

 

4. Livsstilsfunksjoner som minsker Melatoninproduksjonen:

*Stress,
*Kaffe (kutter produksjonen av melatonin til det halve i 6 timer!)
*Alkohol (opp til 41 % reduksjon av melatonin)
*Tobakk
*Antidepressiva
*B12 mangel
*Sovepiller og beroligende piller

Det som ofte blir brukt for å avhjelpe og dempe symptomene på depresjon, øker dessverre depresjonen over lengre tid.

ANDRE LIVSSTILSFAKTORER SOM KAN FORÅRSAKE DEPRESJON

a. Trener ikke regelmessig
b. Er ikke regelmessig i dagslys 30 min. pr. dag
c. Puster sjelden inn frisk luft

Fysisk aktivitet

Regelmessig mosjon av de store muskelgruppene er effektiv behandling.

Eksempler:

· Hurtig gange
· Jogging
· Sykling
· Svømming

(Minst 30 minutter 3 ganger i uken. Best 30 min. 6 ganger i uka)

Undersøkelser har vist at Aerobic (utholdenhetstrening) bekjemper depresjon.

· Det øker serotonininnholdet i hjernen
· Det er bevist at det virker like bra som medisin for depresjon
· Virker bedre enn psykologisk terapi
· Fjerner engstelse
· Reduserer behovet for stoff misbruk
· Reduserer ADHD symptomer
· Forebygger og behandler depresjon

DEPRESJON SOM FØLGE AV EN DEFEKT PANNELAPP

Slik kan kan pannelappen ødelegges:

a. Lavt innhold karbohydrater i mat
b. Høyt forbruk av kjøtt, ost og sukker.
c. Ser for mye på TV
d. Avhengighetsforhold til spill/dataspill/internet/chat
b. Regelmessige sexuelle sidesprang/porno
c. Regelmessig lytter av rock/beat/MTV
d. Bruker av østlig meditasjon/hypnose
e. Ingen regelmessig abstrakt og verdibasert tenkning.
f. Å gå imot egen samvittighet/moralkodeks

Høyt inntak av karbohydrater (korn, frukt og grønnsaker) øker seretonininnholdet i hjernen, motsatt reduseres det hvis kostholdet består av proteinrik mat og med lavt innhold av karbohydrater. Ved høyt inntak av raffinert sukker derimot, er det påvist redusert frontal-lapp-funksjonen hos skolebarn.

Se første artikkel om depresjon i MVV nr.37, hvor vi inngående så på skader av pannelappen vist gjennom dokumenterbar forskning. Dr. Neil Nedley har på bakgrunn av dette laget de nevnte punktene under skader i pannelappen. Selv har vi ikke sjelden sett en depresjonsøkning blant fra før av deprimerte ved mye bruk av TV-underholdning. Det er også påvist stor angstfare ved å tilbringe for mye tid foran dataskjermen. Østlig meditasjon og hypnose har påvist de samme reaksjoner i pannelappen som ved mye TV-titting. Selv om det med sikkerhet minsker stress, så har det likevel den negative virkningen at det blir for høy aktivitet i den ene hjernehalvdelen. Samspillet mellom hjernehalvdelene som øker evnen til resonnering og til å se sammenhenger, blir redusert, og dette har igjen betydning for lav hjerneaktivitet og høy aktivitet i amygdala-kjertelen. Østlig meditasjon og/eller hypnose hjelper derfor ikke, det gir bare en avhengighet til selve behandlingen.

Depresjon og andre psykiske lidelser var i 1999 den største helsebyrden i de vestlige land, rapporterte WHO (verdens helseorganisasjon). I 1984 hadde 8 % av norske skolebarn psykososiale plager. I 1996 var andelen 15 %. Frode Thuen, professor i helsefremmende arbeid ved nordiska helsovärdskolan i Gøteborg og universitetet i Bergen, skriver i VG 14 juli 1999, at hverken leger eller psykologer vet noe særlig om hvordan en driver et bredt anlagt forebyggende arbeid. Han ser også et stort behov for forskning på området. Slik forskning er foretatt i USA, men ikke i Norge. Foto: R.Samsing

Regelmessig bruk av abstrakt tenkning (hvor studier i Bibelen faktisk har vist seg å ha høy scoring), øker derimot den rette bruk av pannelappen og øker de funksjoner som er nødvendige for å behandle depresjon.

Mental helse bedres ved musikk. Det gjelder ikke all musikk. Klassisk musikk har best virkning. Musikken må ha melodi. Den fanges opp av pannelappen. Rytmen og harmonien fanges derimot opp av andre deler av hjernen, og svekker på sikt pannelappens funksjon.

Bibelens råd mot depresjon :

Vær alltid glade; sa Paulus. Det har vært vanskelige ord for de som lider av depresjon. Sier Bibelen noe om det å være deprimert og veien ut av det? David er et fint eksempel på det. I tre tusen år har vi kunnet lese om hans vei ut av fortvilelse og angst.

To eksempler fra hans salmer:

Salme 102: Davids beskrivelse av seg selv er typiske depresjons-symptomer: Føler seg avmektig (v.1), Føler at Gud er borte (v.3), Føler seg vissen og apatisk (v.4 og 5), glemmer å spise (v.5), sukker tungt (v. 6) føler seg alene (v. 7 og 8), er søvnløs (v.8), er reaktiv, føler at alle er imot han (9), gråter (v. 10), føler seg forkastet av Gud (v.11).

Hva er hans vei ut av denne tilstanden?

1. Opphøye Gud, Hans storhet og herlighet,
2. Takknemlighet over Guds gjerninger mot David selv og sitt folk. 3. Gjentagelse av Guds løfter og stole på dem

I Salme 116 forteller David også at han var langt nede. Han hadde sterk angst. Her er løsningen igjen: Takknemlighet (v.12)

Paulus fulgte Davids oppskrift. Da han satt i Neros fangehull med dødelig utgang, takket han Gud for alle de som var kommet til omvendelse (takknemlighet). Og han opphøyde Gud og Hans storhet.

Takk Gud under alle forhold

Og husk: Alt tjener den til gode for dem som elsker Gud.

Dersom vi tror på dette kan vi si ja til livet. Det kan kjennes tungt, men følelser er en ting, kunnskap noe annet. JEG VET at Herren er min gjenløser! JEG VET fordi Han er alltid trofast og Jeg TAKKER for alt som skjer meg, også det vonde. Jeg tjener en mektig Gud! Han er så mektig og god at Han kan utfri meg, og Han kommer til å gjøre det når HAN vil, til mitt eget beste.


Mordere i USA har helt klart lavere aktvitet i pannelappen enn andre. Scanning av 41 mordere og 41 ”normale” mennesker, ga helt klare svar. Evnen til å ressonnere og ta riktige moralske avgjørelser, sitter som kjent i pannelappen. Uten at denne funksjonen virker som dem skal, sier forskerne som står bak undersøkelsen, har morderne store problemer med å kontrollere aggresive impulser. Siden sentret for vår samvittighet også er lokalisert i pannelappen, vil heller ikke denne prosessen fungere som den skal. ”Det er som om nødbremsen for oppførsel ikke virker for voldsforbryterne.” sier psykolog Adrian Reine.

Kip Kinkel, den 17 år gamle skoleelven, som drepte sine foreldre og to medstudenter, hadde faktisk målbare hull i aktivitetsnivået i den delen av hjernen. Han ble dømt til 111 års fengsel for udåden, som trolig var forårsaket av feilaktig hjernefunksjon.

Nå håper forskerne at denne viten kan hindre slike tragedier, ved å gi hjelp tidligere til de som trenger det.

Fra VG 18 nov. 1999

 

 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 39 (12. årgang) 3/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no