Mens Vi Venter

  Bønn i en trosmenighet på østlandet

 

Med suggererende bakgrunnsmusikk, og med et volumspill som steg opp og ned i takt med styrken på stemmen til personen som ba, ble følgene utdrag av en bønn ropt og skreket av en ikke helt ung kvinne: (hentet fra lydkassett som jeg selv kjenner uro av å høre på). Jeg hadde store betenkeligheter med å sette dette på trykk, og valgte til slutt å fjerne ordene i tungetalen. Gjentagelsene setter seg som klister i hjernen lik en slager man ikke blir kvitt.. Vi vet heller ikke alltid hva ordene egentlig betyr. Ordene som brukes i denne såkalte tungetalen, blir stadig gjentatt om og om igjen i ca. en halv time. Tungetaleordene kan sjekkes, og er bevisst eller ubevisst hentet fra språk som eksisterer på kloden i dag. Uttrykkene i denne spesielle tungetalesekvensen, er alt fra afrikanske stedsnavn til en indisk vegetar-rett, fra et indonesisk filosofisk konsept på indre energi, til et mandolinslag, en indisk gudinne og en egyptisk hesterase. De fleste av ordene er hentet fra Afrika. Dersom noen ønsker å se og vurdere ordene kan de sendes på mail, eller kopi av kassetten kan sendes i posten.

Forsvinn ut av rommet! Forsvinn ut av (vår) menighet! Jeg sier til deg Satan, bøy dine knær! Bøy dine knær! Du, vi kan binde Satans makt. Bryt familiene mot vår menighet, alle ...vi binder hvert attack!

Bøy dine knær! Mot hver person her! Hvert problem! Vi forbanner disse (uklart ord).... Vi forbanner røttene som er årsak til at mennesker har det sånn..

Du bare tier! Vi binder tunga di! Vi bryter heksekraft i Jesu navn! Vi befaler deg Satan..du bare går i Jesu navn! (Tungetale). Du tyv som stjeler, slipp det! (Vanlig okkult samisk ganne-ordre til åndene) (Tungetale.) Vi bryter din innflytelse! (Tungetale). Vi tilintetgjør deg Satan! (Tungetale). Ta med deg sakene og gå! Kom deg ut i Jesu navn! (Tungetale!)

Templet som er forbannet og ikke skal vokse opp!

De skal dø og de skal flyttes! (Tungetale). Vi bryter vantro og utro!

Satan ta deg! Ta dine hender vekk fra deres blikk! Åhhh (mer tungetale!) Du ånd som brøler og hyler og skremmer! Vi binder deg Satan! (Tungetale).

Vi forbanner deg du fryktens ånd! Vi forbanner og tilintetgjør hinduismen. (Tungetale). Vi går i mot krav som settes i familien. Jeg bryter det i Jesu navn! Jeg bryter deres makt til ektefellene! Setter korset mellom de og ektefellene i Jesu navn! Jeg bryter fattigmanns ånd, Herre! (Tungetale). Mangel på penger, blindhet eller hva det måtte være!

Jeeeeesu navn! (Tungetale rop).

Oaaaaaaaaoooo (musikken og mumlingen i menigheten tiltar i styrke.) Oppgivenhet.... vi binder...

Ååååhhh du fryktens ånd! Din foraktelige person! Vi forbyr deg å være i dette rommet! Forsvinn ut av forsamlingen! (Tungetale).

(Stille)

Halleluja, halleluja. Jeg kjenner turbulens i åndeverdenen, en kraftig turbulens er rundt oss. Når jeg går så ser jeg, svitsj, demonene fyker avgårde når jeg kommer. Få aggresivitet mot djevelen! Jeg elsker blodet for da sier demonene oahhhhha og skjelver. Jeg møter mennesker som skjelver når de snakker med meg. For demonene hater Jesus.

 

Kommentar:

Ordene Herre og Jesu navn, blir brukt mye. Nettopp disse to uttrykkene sier Jesus at en under- og mirakelfokusert, tydeligvis karismatisk, men falsk utgave av kristendommen, skal benytte i den siste tid. Det Jesus sier står i Matt. 7:22.23. Mange skal da si... Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Men da skal jeg åpent si til dem. Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg ... dere som gjorde urett.

Skal våre bønner ha kraft må de være i over-enstemmelse med Guds vilje og Jesu egne ord, det kan vi ikke se er tilfelle i denne bønnen.

Sa Jesus at de troende i sine bønner skulle forbanne andre?

Ba han oss skrike Satan ta deg til dem vi misliker? Nei, Frelseren ba oss elske våre fiender og velsigne dem som forbanner oss, gjøre vel mot dem som hater oss og be for dem som forfølger oss. Han ba oss aldri om å be mot noe eller noen. Det er djeveldyrkere og okkultister som praktiserer slikt. Vi kan ikke se at bønnen vi har referert et lite utdrag fra her, representerer noe annet enn spiritisme, åndemaning og heksekraft i kristen forkledning. Vi kan ikke annet enn å advare mot slik forførelse.

Les også: Er dette kristendom?


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 39 (12. årgang) 3/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no