TROSBEVEGELSENS
OKKULTE RØTTER
DEL I 

Hvis en bro er falt ned, eller en vei rast ut slik at den ender i et livsfarlig stup, blir det viktig å varsle om faren.

Hundretusener av mennesker kjører i toppfart mot en brå og uventet avgrunn. 
Den heter trosbevegelsen. 

Jesu navn forkynnes og prises, men Satan tar æren.


 
Disse påstandene er sterke, og samtidig sanne og dokumenterbare. I noen artikler i denne serien, skal vi gjøre tilgjengelig denne dokumentasjonen. Vi står her overfor et av Satans største endetidsbedrag og oppfyllelsen av en rekke bibelske profetier.

Trosbevegelsens karismatiske vekkelsesbølge, samler nå den kristne verden til en fullstendig omdefinering av Bibelens evangelium.

Ingen, som har Jesu kjærlighet i hjertet, og forstår det som skjer, kan la være å rope ut en advarsel.
Taus, tafatt og sløv likegyldighet vil kun applauderes av djevelen og hans medarbeidere.

Det begynte i USA.

En kombinasjonsreligion sammensatt av gnostiske og okkulte elementer, kan følges gjennom historien og opp til vår egen tid:

Fra Paracelsus (1400e.kr.) til Mesmer (1700e.kr.) og videre til P.P.Quimby (1800- 1860). Læren delte seg på dette tidspunkt til:
 

  1. Unity-bevegelsen v\ Charles og Myrtle Fillmore.
  2. Christian science  v\ Mary Baker Eddy (1821-1910)
  3. New Thougt v\ J. og A.Dresser og W.F. Evans
Fra sistnevnte teologiske skole (nr.3) kom Charles Wesley Emerson og hans Emerson College i Boston. På dette "kristne" seminaret, studerte E.W.Kenyon, som igjen ga læren til Kenneth Erwin Hagin (1917-).

Alle kan lese disse bevegelsenes bøker, og selv få bekreftet at de teologiske hovedtesene, med lite endring, er videreført fra de tidlige gnostisk\okkulte skolene, til Hagins hovedkvarter; Rhema bevegelsens College i Tulsa, Oklahoma.

Ved dette lærestedet, fikk Åge Ålekjær (Oslo kristne center) og Ulf Ekman (Livets ord) sin utdanning. Det er også denne teologien som forkynnes i mange titalls av trosbevegelsens sentra i Norge. Det er denne bevegelsen som dominerer TV forkynnelsen i USA, Vest-Europa, Øst-Europa, Afrika og Latin Amerika.

Alle trosbevegelsens sentrale dogmer er ubibelske og okkulte. I stedet for å avsløre hedensk filosofi med Guds ord, blir Bibelskriftsteder vridd ut av sin meningssammenheng for å bekrefte den hedenske filosofien.

Ånden som manifesterer seg på bevegelsens møter, er ikke Guds ånd, men onde ånder.

Den Gud som de tilber  er ikke Jesus, men Satan selv.

Blant trosbevegelsens lærepunkter, som vi skal se på i disse artiklene er:

- Retten til rikdom
- Ordets skaperkraft
- Den fjerde dimensjonen
- Å falle under kraften
- Når mennesker blir guder
- Trichotomi læren (et hinduistisk menneskesyn)
- Jordens herrer
- Salvelsen

RETTEN TIL RIKDOM

Sentralt i trosbevegelsen, er dogmet om at den gjenfødte kristne har guddommelig rett til rikdom og overflod. Som Åge Åleskjær sier:

"Alt tilhører oss. Gud skapte godene for sine barn."

Åleskjærs læremestere skriver: "Gud vil at hans barn skal spise det beste, bære de beste klærne og kjøre de beste bilene."

En annen kjent forkynner i trosbevegelsen skriver: "Når Mafiaen kan kjøre Lincoln Continental, hvorfor skulle ikke kongsbarna gjøre det samme?

Kongens barn burde kjøre Rolls Royce!"

Forkynneren Robert Liardon sier: Hvis du lever i fattigdom, bli sint og sørg for at du blir rik. Nyt av overflod og la dine kritikere utstå det."

I Jack Hartmans bok om kristen økonomi, leser vi "når en kristen har rett til velstand og rikdom, kommer det av at Jesus var rik og velstående." Bokens kap. 2 heter; Jesus Kristus - prins eller fattiggutt? Forfatteren svarer selv på spørsmålet, og sier at Jesus, materielt sett, var en av samtidens rikeste. Han var så rik, at han måtte ha egen regnskapsfører. Hvordan kunne han ellers ha maktet å gi mat til 5000?
 

Fordi Jesus fulgte alle Guds lover om fremgang, var han alltid velstående og vellykket. Hvis slike uttalelser (som det er mange av i trosforkynnelsens litteratur) kommer av uvitenhet, er det svært alvorlig. Det er ikke lov å kalle seg kristen forkynner uten å lese Guds ord. Hvis uttalelsene kommer fra mennesker som kjenner Bibelen, er det like alvorlig, for da representerer denne læren bevisst løgn, for å kunne ta imot og bruke penger.

Kenneth Hagin skriv er: "Gud har en bestemt lov om rikdom, og når du kommer i kontakt med den loven, så fungerer den for deg, uansett hvem du er - troende eller ikke troende.

"Teologien" beskrevet i disse sitatene, er ukjent i Guds ord.

Derimot er den et hovedelement i de metafysiske kultenes lære. Den okkulte Unity School of Christianity, lærer på dette området nøyaktig det samme som trosbevegelsen. Unity's5 grunnlegger Charles Fillmore, skriver i sin bok "Prosperity" om betydningen av å nyttiggjøre seg universets velstandsskapende åndsprinsipper.

I boken leser vi:

"Alle ting styres av åndelige lover. Det finnes også en lov som dirigerer tilførselen av goder. På samme måten som tyngdekraften, virker denne loven for alle. Man må forstå den, tro på den og applisere den etter behov. Troen på Gud er helt uvesentlig. Troen på egen tro på loven - er hemmeligheten.

Trosbevegelsen forkynner nøyaktig det samme. Troen på tro en er det viktige. Vi leser i Kenneth Hagins bøker at "loven virker uten en Gudstro".

I de okkulte skolene, som trosbevegelsen her kopierer, skrives det rett ut at kraften bak loven er universets åndsmakter.

Vi skal i senere artikler dokumentere, at trosbevegelsens forkynnere, sier at om en kristen tror på at det gode vil skje, vil denne loven oppfylle det. Men om vi tror at det onde kommer til å skje, vil loven sørge for det også? Vil Gud sende det onde når vi tror det?

Når djevelskap kommer hvis du forventer eller tror det, er ikke kilden Jesus Kristus og hans ånd. Denne "loven" styres av okkulte krefter og kan gjøre det fordi Jesus ikke er troens objekt.

EN FALSK LÆRE

Læren om den kristnes rett til rikdom, er ikke Bibelsk. Gud lover å gi oss det vi trenger, men det er ikke i denne verden den kristne skal samle sine skatter. Guds ord har et helt annet budskap

Den velstående og rike Jesus er ikke omtalt i min Bibel. Han hadde "ikke noe han kunne hvile sitt hode på." (Matt.8.20 og Luk.9.58)

En som kom til Jesus, ble bedt "selg alt du eier og gi det til de fattige" (Mattl9,21) Han sa også: "Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike." (Matt. 19,24).

Paulus som ikke var mer velstående enn at han måtte sy telt på sine misjonsreiser for å tjene til det daglige brød, sa følgende; "har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær." (l.Tim.6,8.9). Vi har alt nevnt noen av disse tåpelige begjær hos trosbevegelsens ledere som helt klart vil bli rike og velstående.

"Samle dere ikke skatter på jorden" (Matt.6,19), sa Frelseren. "Dere kan ikke tjene både Gud og mammon," (Matt.6,24) Jacob har en svært alvorlig advarsel og appell til alle som søker rikdom. "Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere!
 

Rikdommen deres råtner og klærne blir møllspist, gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne mot dere, - "Dere har brukt endetiden til å samle rikdom." (Jak.5,1-3) "Dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen".(Jak.5,5)

Trosbevegelsens rikdomslære er ubibelsk. Betegnelsen velstands- eller fremgangsteologi er korrekte uttrykk for en lære som er et hån mot verdens fattige og en hån mot Gud.

En kristen som har fått sine synder tilgitt og har Jesu kjærlighet i hjertet, makter ikke å prioritere "den beste maten", "de beste bilene" og "den feteste bankkontoen".

Det er ganske enkelt umulig! Bibelens lære må være testgrunnlaget for all forkynnelse og ånden bak forkynnelsen prøves med fruktene. På denne basis må vi kalle trosbevegelsens rikdomslære ubibelsk og sataninspirert.opp topp


Mens Vi Venter - nr.  4 Januar 1993