Mens Vi Venter

 
Noen punkter om hvorfor Islam ikke kan være antikrist.
(Se også artikkelen i dette nummeret av MVV med tittelen 1260 år.) Hvordan vi enn snur på tallene, har ikke islam vært en politisk/religiøs forfølgende makt som ble gitt en storhetstid på nøyaktig 1260 år, slik Bibelen sier at antikrist ville få. Dette passer ikke på islam.

Antikrists sentrale vranglære og innflytelse begynte allerede på apostlenes tid, og noe måtte fjernes (ryddes av veien) for at denne makten skulle slippe til. Deretter skulle antikristsystemet fungere helt ned til Jesu gjenkomst. (Denne bibelske beskrivelsen er helt uforenlig med islams historie og utvikling.)

Antikristmakten (det lille horn) skulle i følge Dan. kap. 7, oppstå umiddelbart etter at romerriket var delt i ti deler (nasjoner), og skulle være en del av (en videreførelse av) dyret som var romerriket. Islam oppsto utenfor jernriket rom, og ikke som en del eller fortsettelse av det.

Antikrist skulle komme som et resultat av (på grunn av) et frafall i den første menigheten. 2.Tess.2:3

Antikrists skulle motta et dødelig sår, som skulle bli helbredet igjen, og resultatet skulle bli at at hele jorden/all jorden (se Åp. kap. 13), til slutt ville undre seg, følge og tilbe denne makten. Bibelens omtale er meget lite forenlig med islams posisjon og anseelse både før og nå. Det er også lite trolig at framtiden vil vise oss en slik utvikling. Bibelen er klar på at antikristmakten vil være en falsk form for kristendom.

Antikrist bekjenner at Jesus ikke er kommet i kjød. Det gjør ikke Islam. Denne religionen er nettopp opptatt av at Jesus kom som menneske. Islam har heller problem med at Jesus er Guds Sønn. Men det gjør den ikke til antikrist, men kan lede til at muslimer ikke tar imot Jesus som den han er.

Antikrist fornekter at Jesus er Messias (Kristus). Muhammed lærer i Koranen at Jesus er Messias.

Antikrist forfører med falske tegn og under. 2 Tess.2:9. Islam har ikke mange under og mirakler å vise til. Folk som har akseptert islam, har gjort det av overbevisning, bekvemmelighet eller ved tvang.

Antikrist setter seg i Guds sted og gir seg selv ut for å være Gud. Muhammed har ikke satt seg i Guds sted. Han gjorde aldri krav på å være noe annet enn Guds budbærer eller profet. De islamske lederne i dag gjør heller ikke krav på å være Guds representanter på jorden.

Antikrist forfølger de kristne. Dette er det eneste punktet som noen steder kan passe, men denne observasjonen passer også med kommunismen og flere andre regimer og ideologier, uten at disse ble antikrist av den grunn. Tidligere ble kristne enkelte steder forfulgt av islam og det var fordi såkalte kristne var i krig med islam. I dag blir ofte alle kristne betraktet som en enhet av islam, og det skyldes primært fortidens katolske korstog, og nåtidens umoralske turister fra såkalt kristne land. Mange muslimer har også  glemt at Koranen ber dem oppsøke jøder og kristne som virkelig følger Bibelen, for å lære av dem. 

Historien forteller om mange konfrontasjoner mellom muslimer og kristne, men hvem var terroristene og hvem var ofrene? Korstogene var ikke islamske angrep mot kristendommen, men det motsatte. For oversiktens skyld kaller vi her katolisismen for kristendom, selv om mange nok ville protestere.

 • Semlin/Ungarn. Tatt den 24. juni 1096. Mange tusen myrdet.
 • Wieselburg/Ungarn tatt 12. juni 1096. Tusener drept. [WW23.]
 • Nikea, Xerigordon. Tatt den 26. sept.1096. Mange tusen myrdet. [WW25-27]
 • Inntil januar år 1098, ble totalt 40 hovedsteder og 200 festninger overvunnet. Hvor mange tusen som ble drept er det umulig å vite. [WW30]
 • Antiokia. (som var tyrkisk på den tiden), ble tatt den 3. mars 1098, og så mange som 60,000 kan ha blitt drept.
 • 28. juni 1098 ble 100,000 muslimske tyrkere, inkludert kvinner og barn, myrdet. [WW32-35] Ved denne masakeren gjorde ikke de kristne (korsfarerne) mer skade på kvinnene som ble funnet i teltene, enn at de stakk sine spyd gjennom magen på dem alle. (Ifølge den kristne forfatter chronicler Fulcher of Chartres.) [EC60]
 • Marra (Maraat an-numan.) 11. desember 1098. Tusener drept. Pga den store hungersnøden som kom samtidig, ble allerede stinkende lik av deres fiender spist av de kristne korsfarerne. Chronicler Albert Aquensis. [WW36]

De katolske korsfarerne i Jerusalem.
Jerusalem ble tatt den 15. juni 1099 og mer enn  60,000 jødiske og muslimske menn, kvinner og barn ble drept.[WW37-40.] Her er en beskrivelse fra et øyenvitne: Rett foran Salomos tempel, var det så mange lik at våre folk vasset i blod opp til anklene, etterpå masjerte vi lykkelige og gråtende av glede til vår frelsers grav, for å ære ham og vise takknemlighet. Det var nettopp de katolske korsfarerne som bygde gravkirken som selv i dag regnes som pavemaktens helligste sted.
 
Et annet øyevitne, erkebiskoppen i Tyrus, skrev: Det var umulig å se på det store antall slagne uten å gremmes. Over alt lå deler av menneskekropper, og marken var dekket av blodet til de drepte. Det var ikke bare synet av hodeløse kropper and lemmer av mennesker som lå strødd i alle retninger, som vekket gru hos dem som var vitne til grusomhetene. Like forferdelig var det å se på seierherrene selv. De dryppet av blod fra hode til tå. Det var et redselsfullt syn som skapte skrekk hos alle som møtte dem. Det rapportert at bare innenfor tempelområdet, ble ti tusen jøder og muslimer myrdet. [TG79]  (Hvem var fienden og hvem var ofrene?)

Den kristne (katolske) Chronicler Eckehard of Aura, skrev at den etterfølgende sommeren var det fremdeles en eim av rotnende lik over hele Palestina.

 • Det var over èn million ofre etter bare det første korstoget. [WW41]
 • Ved slaget i Askalon, den 12 august 1099, ble 200.000 hedninger slaktet ned i vår Herre Jesu Kristi navn. [WW45]
 • Fjerde korstog: 4/12/1204 Konstantinopel invadert. Ukjent antall drepte. [WW141-148]
 • Inntil Akkos fall i 1291, var antall drepte jøder og muslimer i Israel og arabisk/tyrkisk område, sannsynlig nådd 20 millioner. [WW224]
 • Ved korstogslaget om Beograd i 1456, ble 80.000 tyrkere drept. [DO235]

Bibelen sier at antiktist skulle forfølge og drepe annerledes troende. Hvem passer best til denne beskrivelsen når vi forholder oss til historien? Muslimene eller den katolske kirke?
Andre grusomheter utført av den katolske kirkemakten, systemet som faktisk møter alle Bibelens kjennetegn på å være antikrist.

 • Albigenserne: Det første korstog som hadde til formal å drepe andre kristne. [DO29.]
  Albigenserne (Catarene) betraktet seg selv som gode kristne. Slik ble de også omtalt av andre. Men de kunne ikke akseptere pavemaktens religiøse overhøyhet og kirkeskatten som utarmet folket. Kirkens myrderier av disse kjetterne begynte på ordre av pave Innocent III. Resultatet var at det i 1209 fant sted den største enkelte episode av massemord før nazitiden. I Beziérs (i dag Frankrike) ble absolutt alle innbyggerne myrdet. Antall drepte (inkludert katolikker som ikke selv ville myrde sine naboer og venner) ble anslått til et sted mellom 20,000-70,000 mennesker. [WW179-181.]
    
 • Carcassonne. 15. august 1209. Mange tusenen drept. Andre byer fulgte etter. [WW181]
 • Etter 20 år med krig var nærmest alle katarene (sannsynligvis halve befolkningen i Languedoc-distriktet, i dag det sydlige Frankrike, utryddet. [WW183.]
 • Etter at krigen sluttet i 1229, ble inkvisisjonen oppfunnet i 1232, for å lete etter og utrydde alle kjettere som hadde overlevd og som hadde gått i skjul. Den siste katarene ble brent på bålet i 1324. [WW183.]     
 • I 1568 ga den spanske inkvisisjon ordre om utryddelsen av 3 million rebeller (tidlige protestanter) i det da spanske Nederland. [DO31.]
 • Mellom 5000 and 6000 protestanter ble druknet av spanske katolske tropper, et folkemord som innbyggerne av Emden først ble klar over da flere tusen bredbremmede hollenderhatter kom flytende forbi i elven. [SH216.]
 • I 1572 i Frankrike, ble omkring 20.000 Hugenotter (protestanter) drept på ordre fra pave Pius V. Innen det 1700 århundre hadde 200,000 Hugenotter flyktet. [DO31.]
 • Det 1700 århundre: Katolikker tok byen Magdeburg I Tyskland. Omkring 30,000 protestanter ble drept. I en eneste kirke ble 50 kvinner funnet halshogde, raporterte poeten Friedrich Schiller, og spebarn ble funnet mens de fortsatt sugde bryst av sine livløse mødre. [SH191.
 • I 1348 ble alle jøder i  Basel i Sveits og Strasbourg i Frankrike (to tusen) brent. [DO41.]
 • I 1349 i mer enn 350 byer i Tyskland, ble alle jøder drept, de fleste ble brent levende. På ett år ble flere jøder drept av den romersk katolske kirke, enn kristne ble drept i den 200 år lange forfølgelsen i den hedensk romerske keisertiden. [DO42.]
 • I 1389 i Praha, ble 3,000 jøder slaktet. [DO42.]

Alle disse redselshandlingene ble utført av makten Bibelen med rette kaller antikrist. Hendelsene savner sidestykke i den menneskelige historie. Dette er makten som utgir seg for å være en kristen kirke og Jesu egen stedfortreder. Det kan bare være denne makten Johannes forsøker å identifisere som Skjøgen (en frafallen kvinne/menighet) og som dyret. Denne politiske/ideologiske makten skulle komme ut av det hedenske romerriket, og bli en forfølgende makt. Kun en hedensk og ubibelsk ideologi kan frambære slike frukter. Med Bibelen som målesnor, kan den i hvert fall ikke kalle seg kristen? Den har ødelagt Guds vitnesbyrd for denne verden i all tid.

I dag forsøker en ny makt å plukke opp og repetere denne ideologien og mentaliteten. De kaller sine aksjoner for korstog, og er sammensmeltningen av det politiske og nyreligiøse USA, med forgreninger innen kristenheten i omtrent alle land. De ønsker å lage et bilde eller parallell til makten som i Bibelens profetier kalles et dyr, og som alle reformatorene identifiserte som nettopp pavemakten. Jesu budskap bringes inn i en aggressiv krigføringsmentalitet, som mange finner vanskelig å kombinere med Jesu Kristi befaling. Han sa: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Hvordan? Jo, i det dere døper dem og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og hva hadde Han bl.a. befalt? Var det at vi skulle myrde dem som ikke vil være enige med oss? At vi skal gjøre de som ikke vil tro til våre fiender? Nei, han sa at vi ikke skulle bry oss om våre rettigheter og vår ære. Han ba oss om å snu det andre kinnet til. Han sa at om noen ikke vil høre, skal vi gå til en annen by for å lete etter dem som vil høre.
Krig representerer gjengjeldelser og ønske om hevn. Hevnen hører meg til, sier Herren.  Straffen for menneskers synd ble lagt på ham, for at vi skulle ha fred. De kristne skal ikke straffe noen, de skal gjøre som Jesus og disiplene, forkynne frelsesbudskapet og advare mot falsk lære. Dette er budskapet som de kristne skulle synliggjøre for hele verden. Antikrists budskap har gjennom hele historien vært det motsatte, og denne makten vil ifølge Bibelens profetier, også gjenta sin mentalitet og sine handlinger i den siste tid. Det er pavemakten Skriften identifiserer som antikrist, ikke islam.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 41 (13. årgang) 2+3 /2005
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no