Mens Vi Venter

  Oppgjør i Trosbevegelsen -

Lederstil eller teologi?

 

Av John Berglund

Trosbevegelsens ledelseskultur og systemstruktur, nevnes for tiden i kristenmedia (bl.a. i avisen Dagen 1. juni, 2006) som årsak til problemene i Levende Ord og i andre lignende menigheter. Alt tyder imidlertid på at hovedproblemet stikker mye dypere – og er av teologisk art. Et åndelig hierarki, hvor visse personer hevder å ha en ”tjeneste” som overskygger alle andres kall eller oppgave, eller gis en plass og rolle som mellommenn mellom Gud og medlemmer, der kun Kristus skulle være Herre, vil til slutt måtte rakne.

Tidligere Guds Lam menighet i Oslo, den grusomme familie-splittelsen i en menighet på Slemmestad og svært stygg menneskebehandling i andre trosfellesskap, vil måtte lede til oppsmuldring, fordi Bibelens prinsipper ignoreres. Pensacola-vekkelsens fullstendige kollaps, hvor maktsyke ledere stikker av når alt rakner og noen få sitter igjen i omtrent tomme lokaler med tomme lommebøker og hjerner, er parallelle observasjoner.

Fungerende styreleder i Levende Ord, Leif Jacobsen, uttalet til Dagen, at det er etablert mange menigheter i Norge de siste ti-femten årene, som alle er preget av de samme usunne trekkene som nå gir den kjente Bergen-menigheten problemer. Det gjelder autoritært lederskap, redusert innsyn, lite åpenhet og få eller ingen plasser hvor medlemmer kan være ærlige.

"I DEN NYE PAKT ER ALLE SOM ER OMVENDTE PRESTER FOR GUD"

Etter i mange år å ha møtt ofrene fra disse kulturene, ser vi at løgn, falskhet, baktalelser, overtramp, spill og masker florerer - i Jesu navn. Medlemmer blir redde og deprimerte, mange styres av frykt, de fleste blir øyetjenere og mistillit florerer. I arbeidet med psykososiale undersøkelser, team-prosesser og gruppedynamikk i verdslige miljøer, er det ikke ofte vi møter såpass ekstreme tilstander. Hva har da slike symptomer å gjøre i en kristen menighet hvor Guds Ånd skulle ha mulighet til å utvikle åndens frukter i gjenfødte troende, slik at tenkeprosesser, karakter, mentalitet, væremåte, holdninger, atferd og liv reflekterer Guds prinsipper? Er det ikke på fruktene og fruktene alene at den åndelige ektheten skal dokumenteres? (Matt. 7:16. 12:33.) Representerer trosbevegelsen en falsk eller ekte vekkelse? Hvis Guds Ånds frukter er mangelvare, er det da Guds Ånd vi har å gjøre med i disse menighetenes aktiviteter og tilbedelsesmåter? Hvis omvendelsens frukter (Matt. 3:8) er fraværende, har det da skjedd en omvendelse?  

”Hold da opp med å stole på mennesker”-  sa Gud gjennom sin profet”, Jes. 2:22. ”Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød (mennesker) for sin arm (styrke),” er budskapet i Jer. 17:5.

I den nye pakt er alle som er omvendte, prester for Gud. Fasiten (Bibelen) er tilgjengelig for hvermann og Guds Ånd vil veilede alle som søker ham med oppriktighet og har en kjærlighet til sannheten.

Syke menigheter kan bli friske igjen, men da må bibelens prinsipper både aksepteres og implementeres.
(1) Da må pastorene bli ydmyke tjenere som spør sine medlemmer; ”hva kan jeg gjøre for deg i dag?”
(2) Da må medlemmene slutte å tjene og tilbe sine ledere som om de var småguder Herren taler gjennom.
(3) Da må hyrdene, ved Guds Ånds hjelp, få maktbehov, kontrolltendenser, smak for privilegier, ære, applaus og hyllest – luket ut av sin mentalitet, som en naturlig frukt av å bli født på ny!

Hvis hver forkynner respekterte Berøa-prinsippet, (Ap.gj. 17:11), og begynte alle sine møter med appellen: ”Ikke tro på noe av det jeg kommer til å si i dag, før du fra Skriften kan dokumentere mine påstander, og vær så snill og korriger meg hvis jeg på noe område tar feil”, kunne det lede til sunne, sterke menigheter bestående av gudstyrte, selvkorrigerende, aktive og ansvarlige medlemmer. 

Når Paulus i 1. Tim. 6:11 skriver: ”Dem som synder, skal du irettesette i alles nærvær...” er det ledernes (de eldstes) feilgrep (se vers 10) som skal korrigeres i nærvær av alle som ble påvirket og influert av det som ble sagt eller gjort.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 45 (14. årgang) 2 /2006
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no