Mens Vi Venter

 John James

av Elin Haugvik Berglund

Det var i tiden etter Oliver Cromwells England. Den katolske kong Charles I var blitt drept sammen med eneveldet, men kort tid etter Cromwel satt sønnen hans Charles II på tronen. Han var hemmelig katolikk, mens hans bror som ble konge etter han, bekjente åpent sin katolske tro. I denne tiden var det mange som sto fram og sa og skrev at sabbaten var ukens syvende dag. Den første av reformatorene som sto fram med dette var Luthers nære venn og samarbeidspartner Karlstadt.
En identifiserbar syvendedagsforsamling blir først synlig da menighetens leder John James ble arrestert og henrettet i oktober/november 1661. Han var tidligere blitt arrestert og satt i ”The Tower”, og han ble betraktet av myndighetene som en ”farlig mann”. Beskyldningene som haglet over ham og flere andre, var at de var farlige for rikets sikkerhet da de forkynte Herrens snare komme for å opprette et ”femte verdensrike”, etter profetiene i Daniels bok.*
Menigheten  identifisert som Mill Yard skal ha blitt grunnlagt av bl.a. dr. Peter Chamberlen som begynte å holde sabbat rundt år 1654. Chamberlen var livlege for alle de omtalte kongene i England på denne tid.

Peter Chamberlen var en av de mest kjente sabbatsholdere på sekstenhundretallet i England. Han var med å starte menigheten hvor John James var pastor. Chamberlen var livlege hos tre av de omstridte kongene på denne tid. Her fra hans gravsted hvor han har latt skrive at hans tro var å være en kristen som holdt Guds bud og hadde Jesu tro, og at han hadde holdt den syvende dag sabbaten i 32 år.


John James ble arrestert da han forkynte på sabbatsgudstjenesten i sin menighet for ca 40 medlemmer i Bull-Stake Alley i London, lørdag den 19 oktober. James ble stilt for retten og dømt for forrederi og halshugget. Som en advarsel til medlemmene av menigheten, ble hans hode satt på en pele utenfor huset hvor han ble arrestert. (Dette skjedde da katolske konger igjen var kommet til makten i England). Hans overbevisning om sabbatens hellighet kommer til syne i en tale han ga i Tyburn før hans henrettelse. ”Jeg aksepterer Guds lov, de ti bud slik de er nedtegnet i det tyvende kapittel i 2 Mosebok. Jeg vitner for Herren at jeg ikke ønsker å bryte et eneste av Guds bud for å redde mitt liv”, og selv om han var klar over at hans lydighet mot sabbatsbudet hadde ledet til hans vanskelige situasjon, fortsatte han: ”Jeg ønsker å helligholde Herrens sabbat, den syvende dag.”

Flere medlemmer blir lagt til hans menighet etter hans død, det viser menighetsprotokollene, hvor samtlige står nedtegnet med navn. Når vi igjen hører om denne menigheten i 1673, er det William Saller som er pastor, og medlemstallet er kommet opp i mer enn 70 personer. Senere flyttet menigheten, og mange kjente engelskmenn ble medlemmer i årene som fulgte, blant dem Sir William Tempest og Edward Elwall.
Mill Yard menigheten er også nevnt i forbindelse med hugenotter som flyktet fra Frankrike. Flere av disse var sabbatsholdere som fant en tilhørighet i den sabbatsholdende menigheten i Mill Yard. Medlemmene her hjalp dem til å starte egne forsamlinger på sitt eget språk og skaffet dem også lokaler til dette. Denne hugenottiske, baptistiske, sabbatsholdende forsamling ble offisielt stiftet i England den 7 juli 1708.
Kilder: Brian W.Ball: The Seventh-day Men
* En parallell til dagens Tyrkia, hvor adventkirken i Istanbul har vært stengt av myndighetene i snart to år fordi de angivelig er en fare for rikets sikkerhet pgs sin forkynnelse om bibelens profetier, og myndighetene er redde for at de skal styrte det politiske Tyrkia (!).

Hva Bibelen sier om forfølgelse og seier

Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens
skyld, for himlenes rike er deres.
Salige er dere når de håner og forfølger dere og for Min skyld sier all slags ondt om dere på falskt grunnlag. Fryd dere og juble i glede, for stor er deres lønn i himmelen. For slik forfulgte de profetene som var før dere.
Matt 5,10-12

Husk det ordet Jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin Herre. Har de forfulgt Meg, skal de også forfølge dere. Har de holdt Mitt ord, skal de også holde deres.
Gud vil sørge for oss, men forfølgelse vil vi alltid ha. Joh 15,20
......som ikke skal få hundre foll igjen nå i denne tiden, hus og brødre og søstre og mødre og barn og åkrer, sammen med forfølgelser, og i den tiden som kommer, evig liv. Mark 10,30

Ja, og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, blir forfulgt. 2 Tim 3,12

Blir du ikke forfulgt?
Prøv å gå ut med Herrens budskap og lev det, så skal du se hva du får! Både fra verden omkring deg, familie og venner, men aller mest fra de troende som du kaller dine egne.

Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for slik gjorde deres fedre med de falske profetene. Luk 6,26

Vi må ha røtter
To gode ting: Den resten som har sluppet unna av Judas hus, skal igjen skyte rot nedover og bære frukt oppover. 2 Kong 19,30
Men de har ingen rot i seg, og derfor holder de bare ut en tid. Senere, når det kommer trengsel og forfølgelse for ordets skyld, tar de straks anstøt. Mark 4,17

Vi må aldri glemme Jesu Ord:
Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. Matt 5,44
Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke! Rom 12,14

Løfter
Vær tro inntil døden, og Jeg skal gi deg livets krone. Åp 2,10 Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på Min trone, slik Jeg også har seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone. Åp 3,21

 

 

 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 46 (14. årgang) 3 /2006
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no