Mens Vi Venter

  Lest med Saksen

Den falske tibudsloven framhevet

Den 21 januar 2000 ble det vedtatt en lov i Sør Dakota i USA, (lov HB-1261) som sa at Guds ti bud, slik de var gjengitt i det gamle testamentet i Bibelen, var tillatt å henges opp i offentlige bygninger i delstaten. Egentlig representerte denne loven et klart brudd på den amerikanske grunnlov, som forbyr enhver sammenblanding av politikk og religion. Sterke interesser arbeider for å endre grunnloven, ikke minst for å kunne få vedtatt religiøse lover, bl.a. såkalte søndagslover, som kan håndheves av sivile myndigheter. Loven i Sør Dakota ble nettopp vedtatt for å utfordre grunnloven på dette området og skape et miljø for en framtidig endring. Da denne loven skulle verifiseres av delstatens ”State Affairs Committe”, ble den forandret ved at all henvisning til det gamle testamentet ble fjernet. I denne komiteen satt det representanter som ikke ønsket å synliggjøre tibudslovens opprinnelige innhold, hvor tilbedelse og dyrking av bilder og statuer (hvor relikvier og etterligninger må inkluderes) er forbudt, samtidig som den syvende-dags sabbat er spesifisert som Skriftens gudgitte hviledag. Ved å løsrive loven fra å skulle gjengi den opprinnelige tibudsloven, kan kun katekismeutgavene av denne loven benyttes, hvor Bibelens syvende-dags sabbat ikke er nevnt. (CBN Now news fra 25. februar 2000.) 


Urkristendommens kilder verken nevner et spesielt tidspunkt for Jesu fødsel eller en forordning om at denne fødsel rituelt skulle feires. Det å feire en guds fødsel var å regne som en uanstendig hedensk skikk. Det skulle derfor gå noen hundre år før Kirken aksepterte dette som en av de liturgiske høytidene. Den tidligste kjente feiringen av Kristmesse – altså minnedagen for Jesu fødsel – skjedde i Roma den 25 desember år 336. Det er få forskere og teologer som tror at denne datoen har med Jesu faktiske fødselstidspunkt å gjøre. Snarere kan det se ut som om tidspunktet ble nøye utvalgt for å synkroniseres med de allerede sterke og rådende hedenske tradisjoner i Romerriket.
Sol Invictus. En av de store høytidene i Romerriket tilhørte solguden og hans fødselsdag den 25.desember. Dette var også merkedagen for fødselen til den persiske solguden Mithra som hadde en utbredt mysteriekult i Romerrike. Slik ble både Deus Sol Invictus – den ubeseirede solguden – og Mithra feiret på et tidspunkt hvor solen snur og dagene blir lengre.......
.....Både Mithra og Sol Invictus ble ikonisk framstilt med en lysglorie rundt hodet.
Haugesunds avis 23 desember 2006.


Solen er Sint
Solen vår har gått nærmest amok de siste ukene av 2006. Det har vært noen ufattlig voldsomme eksplosjoner på sola, med en kraft tilsvarende flere tusen milliarder tonn TNT. Det er nordmannen Pål Brekke, nestsjef for solforskningsprosjektet SOHO, som kommer med denne uttalelsen fra Berlin. SOHO er et samarbeidsprosjekt mellom NASA og ESA, den europeiske romfartsorganisasjonen. De kraftige solstormene har slått ut noen spesielt sårbare satelitter og både sivil og militær radiokommunikasjon samt noe av strømforsyningen på jorden er ødelagt.

Solen skinner mye sterkere nå enn for 150 år siden og dette kan være med på å forklare noen av klimaforandringene vi opplever, sier Pål Brekke. Forskerne mener at solens aktivitet kan øke med inntil 50% de kommende årene, med en rekke ubehagelige og tildels farlige konsekvenser.

Soleksplosjonene ved utgangen av 2006, er mer enn dobbelt så kraftige som noen av de tidligere målingene, inkludert katastrofeeksplosjonen i 1851, som fikk telegraftråder av kobber til å brenne. De nåværende eksplosjonene slynget ut en gigantisk sky av superhet gass med rekordhastigheten 8,3 millioner km i timen. Den bommet heldigvis stort sett på jorden, fordi eksplosjonen skjedde så langt ute på solranden. Hadde eksplosjonen skjedd midt på solskiven, ville resultatet blitt katastrofalt. De fleste av våre satelitter vill blitt ødelagt og strømfordelingen på bakken ville fått omfattende skader.

Her i MVV-redaksjonen tillater vi oss i denne sammenheng å minnes en bibelsk profeti som vi tror vil gå i oppfyllelse etter Guds timeplan. ”Så tømte den fjerde engelen sin skål ut på solen, og den ble gitt makt til å svi menneskene med ild. Og menneskene ble svidd med stor hete, og de spottet Guds navn, Han som har makt over disse plagene. Og de omvendte seg ikke slik at de gav Ham ære”, Åp. 16:8.9.

Hvordan skal det gå med dem som er overgitt til Herren når den tid kommer? ”Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min... Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luer skal ikke brenne deg, Jer. 43:2. ”Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til.... Om tusen faller ved din side og titusen ved din høyre hånd, til deg skal den ikke nå”, Sal. 91:1.7.


Paven vil gjenopprette kristenhetens enhet

Pave Benedikt XVI overrasker mange katolikker med sine forsonlige utspill overfor den greskortodokse kirken. Målet er intet mindre enn en gjenopprettelse av kristenhetens enhet, sier paven.

Til turister ble det solgt suvenirer med bilde av Den blå moské, og av pave Benedikt XVI og den ordokse patriarken Bartolomeus. Paven har gått usedvanlig langt i sin invitt til tilnærmelse mellom den romersk-katolske og den ortodokse kirken, og til å reparere splittelsen som har vart siden år 1054. Tyrkia er overveiende muslimsk, og landets regjering er skeptisk til pavens utspill (Foto: Yves Herman, SCANPIX/REUTERS)

Istanbul (NTB-DPA-AFP): Under sin reise i Tyrkia undertegnet paven en felles erklæring med den greskortodokse patriarken Bartolomeus i Istanbul. De to tar til orde for tilnærmelse mellom gresk- og romersk katolisisme, samtidig som de fordømmer terrorismen.
Tyrkias politiske ledere er lite glade for pavens tilnærmelse til den greskortodokse kirken. Tyrkiske nasjonalister mistenker patriark Bartolomeus for å ha planer om en kirkestat etter mønster av Vatikanet i hjertet av Istanbul. Ankara-regjeringen reagerer på at paven under sitt besøk i Tyrkia har brukt ordet «økumenisk» om samarbeidet med de ortodokse kristne. Regjeringen mener ordet har politiske overtoner som kan undergrave Tyrkias nasjonale suverenitet. Patriark Bartolomeus er religiøst overhode for 250 millioner ortodokse kristne, mens paven leder 1,1 milliard romersk katolske troende. De to store kirkesamfunnene har vært splittet siden det såkalte store skisma i år 1054.
(Kilde: Hentet fra Neste Klikk Av Redaksjonen , 30.11.2006 14:30)

 

 

 

 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 47 (14. årgang) 4 /2006
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no