Mens Vi Venter

Redaksjonelt 

Jesus kommer veldig snart igjen. Det er hovedfokus i dette nummeret av Mens Vi Venter. I verden ser vi at alt legger seg klart til det siste store bedrag som skal forføre en helt verden. Blant de kristne er det en forventning, men også utålmodighet. Utålmodigheten er farlig. Den får oss til å ønske så sterkt at Guds spesielle manifestasjoner og inngripen er alt det vi ser rundt oss, bare det skjer i Jesu navn. Men det har Jesus advart oss i mot. Og nettopp de mange advarsler i Bibelen om det som skal skje like før han kommer, ligger oss sterkt på hjertet. Vi må stadig be om kjærlighet til sannheten så vi ikke går oss vill 2.Tess. Be også om tålmodighet i en verden som går fortere og fortere mot stupet.

Vi har også valgt å ta med mange sider med misjon og vitnesbyrd denne gangen. Det er tros-styrkende. Men det er også betydningsfullt at vi selv finner en plass i Guds vingård. Ikke bare les, men la deg inspirere til selv å være ennå mere med i den store innhøstningen. I den anledningen vil vi også nevne at du kan bestille flere Mens Vi Venter. Det er fullstendig gratis. Bestill gjerne en bunke og del med naboer, folk du møter eller legg det et sted hvor noen kan finne og lese det. Mange opplever at de får kunnskap de aldri før har sett når de leser bladet. Det takker vi Gud for. Dersom du ikke har gjort det, kan du også bestille DVD om Dyret og dets merke, og låne eller gi bort til andre. Dette er den tredje engels budskap i Åp. 14 kap. og forkynt og illustrert slik at det gir varige inntrykk.

Når du leser misjonshistoriene i dette nummer så legg merke til at hvert menneske betyr noe når de gjør noe.
Takk til alle som støtter bladet økonomisk og takk til alle som gir penger til Tyrkiamisjonen “Tyrkia trenger venner”. Om en måneds tid drar en av oss til Istanbul for å overvære ennå en dåp.
Be for arbeidet i et land hvor Gud elsker menneskene så høyt, men hvor arbeiderne er svært få.

med vennlig hilsen,
John og Elin Berglund

 

Mens Vi Venter kontonummer:
0540 0460851
Tyrkiamisjon kontonummer:
3280 2109481


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 48 (15. årgang) 1 /2007
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no