Er det 7 Noalover for de kriste? 

Er det 7 Noalover for de kriste?

Mens Vi Venter

Er det 7 Noalover for de kriste? 

Vi har flere steder lest i det siste at det finnes 7 spesielle Noa-lover som er gitt kun til de kristne (hedningene). Det hevdes at disse Noaittiske lovene skal være gitt av Gud til Noa, på Sinai. Denne ideen kommer ikke fra Guds Ord, men har noen jødiske rabbinere som kilde. De mener at det er jødene alene som har fått i oppgave å bringe lyset ut til nasjonene, som betyr å bringe hedningene til Torahen. Her er Jesus fullstendig borte som verdens og jødenes frelser. Merk deg at det heldigvis ikke er mange Messiastroende jøder som følger denne læren.

Læren om spesielle Noalover for hedningene og som ikke er for jødene, er opprinnelig hentet fra den jødiske Talmud. Den som spesielt i nyere tid har kjørt fram disse lovene, er personen mange jøder regner som sin Messias, Menachem M. Schneerson, en rabbiner som levde og døde i New York. Skriftens Messias døde og sto opp igjen. Rabbiner Menachem M. Schneerson døde og ble i graven.

Hva sa Jesus om den jødiske Talmud? Han kalte den for ”fedrenes tradisjoner” og ”menneskebud!” Matt. 15:6. ”Så trenger han ikke å ære sin far eller mor. Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter”. (Matt.15:9. Mark 7:7. Mark 7:5. Mark 7:9.13.)

Ordet som her er brukt er paradosis, fra paradidômi, som spesielt er den jødiske tradisjonelle lov, som senere kalles Talmud. Jesu klare lære er at denne loven opphever på en ulovlig måte Guds bud. Og det ser vi klart nå. Noalovene er blitt lyset de (jødene) skulle bringe ut til hedningene. Her har de kuttet hjørner på Guds opprinnelige lov, beholdt sabbatens velsignelser for seg selv, og har ikke et budskap og et lys som inkluderer Messias som verdens frelser. Det var lyset om Jesus som skulle bringes ut til verden og det ble da også gjort av deres brødre, de Messiastroende jødene for 2000 år siden.

Noen spesielle Noaittiske lover finnes altså ikke i Bibelen. De er oppfunnet av noen rabbinere som forkastet det lyset som ble sendt fra himmelen, Guds egen sønn. Disse “lovene” burde ikke være noe den kristne skulle overveie å følge.


Hvilke påbud fikk Noa?

Noa kjente fra før Guds lov og vilje (han var ingen hedning). Han var utvalgt av Gud på samme måte som jødefolket som han var en forløper for. Derfor ble han kalt en rettferdig (Zadik?) 1. Mos. 6:9: ”Dette er Noahs slektsbok. Noah var en rettferdig mann, han var ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud”. Han kjente til loven om rene og urene dyr. 1. Mos. 7:8. ”Av de rene dyrene, av de urene dyrene, av fuglene og av alt krypet på jorden.” 1. Mos. 8:20. ”Så bygde Noah et alter for Herren, og tok av hvert rent dyr og hver ren fugl og bar fram brennoffer på alteret”.

Drap var forbudt lenge før Noa og Sinai!

Kain syndet da han drepte Abel! 1. Mos 4:7. ”Har du godt i sinne, kan du ikke da se frimodig opp? Men hvis du ikke har godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Dens onde lyst vil fange deg, men du skal herske over den.” Dersom han aldri hadde hørt at drap var forbudt var jo dette urettferdig. Treet til kunnskap om godt og ondt, ble til undervisning om lov og rett kontra synd og urettferdighet.

Hva var pakten Gud hadde med Noa?

1. Mos. 9:9. “Og Jeg, se, Jeg vil opprette Min pakt med dere og deres etterkommere.

1. Mos. 9:11. ”Slik oppretter Jeg Min pakt med dere: Aldri mer skal alt kjød bli utslettet ved en vannflom. Aldri mer skal en vannflom ødelegge jorden.” Denne pakten ble opprettet med alle, inkludert alle dyr på jorden

Hva er da forskjellen mellom de rabbinske Noalovene for hedninger og Guds lov? Rabbinerne har inkludert noen Moselover for hedningene, som det å avstå fra kjøtt tatt av et dyr mens det ennå lever. Noen lover er trukket sammen og kalt sivile lover eller ordenslover. Hva jødene ellers skulle ha for seg selv, er hviledagsbudet. I følge de ubibelske Noalovene har ikke hedningene fått noen hviledag i det hele tatt!

Men sabbaten, sier mange, er da kun gitt til jødene. Ja, er den det? I min bibel ble den gitt til menneskeheten ved skapelsen. Denne sannheten ble gjentatt av Jesus. Mark. 2:27. ”Og Han sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld”. Han sier ikke at den ble til for jødenes skyld, men menneskene. Vi har også et vitnesbyrd fra hele verden om at Herrens sabbat var en dag alle folk og språk kjente til i oldtiden. På tross av språkforvirringen som kom etter Babels tårn, ble navnet på dagen Gud helliget stående på alle oldtidsspråk og mange nyere språk. Senere er kun dialektiske endringer funnet sted.

4. Mos. 15:15-16. ”I menigheten skal det være én lov for dere og for den fremmede som holder til hos dere - en evig lov, fra slekt til slekt; for Herrens åsyn gjelder det samme for den fremmede som for dere selv. Èn lov og én rett skal det være for dere og for den fremmede som holder til hos eder”.

“Jesus kom og rev ned gjerdet som skapte
skille mellom jøder og hedninger”

Jes. 56:6-7. ”Og de fremmede som holder sig til Herren for å tjene ham og for å elske Herrens navn, for å være hans tjenere, alle de som holder sabbaten, så de ikke vanhelliger den, og som holder fast ved min pakt, dem vil jeg føre til mitt hellige berg og glede dem i mitt bedehus, deres brennoffer og slaktoffer skal være til velbehag på mitt alter, for mitt hus skal kalles et bedehus for alle folk”.

Det er etter det nye testamentet ikke lenger forskjell på jøde og greker. Jesus kom og rev ned gjerdet! Dette vet enhver kristen som leser det nye testamentet. La derfor ingen få lov til å sette gjerdet opp igjen og skape et kunstig skille mellom troende som har jødisk bakgrunn og dem som ikke gjør det.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 50 (15. årgang) 3 /2007
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no