Mens Vi Venter

HELSE OG MAT  

A1/A2-melk: Finnes ”djevelen” i norsk melk?        

En ny bok er kommet ut og heter ”Devil in the Milk”. Den er skrevet av Dr. Keith Woodford ved universitetet
Lincoln på New Zealand. Dr. Woodford har forsket  i beta-kaseomorfin7 (BCM7) som kommer fra A1 beta-kasein, et gen funnet i kuens melk. BCM7 kan for mange være en stor risiko for flere velkjente sykdommer og lidelser. Genet er er mutasjon fra det opprinnelige.

Dr. Woodford skriver at BCM7 kan være en årsak til flere typiske vestlige lidelser som blant annet type 1-diabetes og hjerte- og karsykdommer, autisme,  schizofreni og ADHD problematikk.
De nordiske landene ligger på verdenstoppen i antall tilfeller av gutter under 15 år som har utviklet type 1-diabetes. Norge har samtidig en stor produksjon av A1-melk. Derfor sier dr. Woodford, er det ikke urimelig å
spekulere i om det er en direkte sammenheng mellom norsk melk og type 1-diabetes i Norge.

Land som Frankrike og Sveits har i følge Dr.Woodford fire ganger mindre tilfeller av type 1-diabetes , og i disse landene finnes det nesten bare A2-melk. Forskningsresultater fra 80- og 90-tallet viser at antall dødsfall for menn mellom 30 – 69 år hvor hjerteinfarkt er årsaken er 250% høyere i Norge enn i Frankrike. Samtidig konsumerer nordmenn 250% mer A1 beta-kasein enn franskmenn.

Sannsynligheten for at alt dette er en ren tilfeldighet er svært lav. Ikke alle kuer produserer altså melk som inneholder gen fra A1. Halvparten av ku-bestanden på New Zealand er A2, som  ikke inneholder ”djevelen” og derfor trygt kan drikkes av de som er intolerante eller allergiske mot BCM7.

Problemet blir ytterligere forsterket når meieriene ikke skiller melken fra de ulike ku-rasene. Noen produserer A1, andre A2. Melken fra begge blir så blandet sammen og solgt til forbrukere uten noe forvarsel om faremomentene rundt BCM7.
I nabolandet Australia er A2-melk tilgjengelig i 1500 supermarkeder, og salget er tredoblet siden høsten 2007.

ADHD og mat – norske skolebarn
I samarbeid med dr. med. Karl Ludvig Reichelt (som har vært banebrytende i dette arbeidet i Norge), har Madlavold skole i Stavanger gjort en studie av skolebarns matvaner og ADHD.
Peptidnivåer i urinen ble målt på forhånd.    
Vi sakser fra internett:

Den totale situasjonen er bedret for nesten alle deltagerne, og det viser at det er god grunn å ta dette på alvor, sier spesialpedagog Magne Nødland til alternativ.no           
Magne Nødland har gjennomført en undersøkelse sammen med professor Ann-Mari Knivsberg ved Universitetet i Stavanger og dr.med. Karl Ludvig Reichelt ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet. 23 barn i alderen 4-11 år deltok.
Det var tett samarbeid med foreldrene gjennom hele perioden. De fikk kostholdsveiledning i hvordan de skulle støtte prosjektet ved å gi barna melkefri kost. Etter ett år ble barna evaluert, og man fant at omlegging av kostholdet hadde hatt stor betydning på barnas konsentrasjon og atferd.

Forsøket fortsatte også utover det året som var avtalt. Det ble da anledning for de som ønsket det å ta vekk også gluten fra kostholdet
.

Ifølge professor Reichelts teori kan for høyt nivå av peptider føre til psykiske sykdommer som autisme, schizofreni, depresjon og hyperaktivitet.

Hva sier Anne Sofie Biong som er ernæringsleder i  TINE Meierier? ”Vi synes det foreligger litt lite relevant dokumentasjon på helseeffektene ved å gå over fra A1- til A2-melk, så foreløpig har vi ikke prioritert å planlegge noen nye produkter eller å arbeide for noen omlegging via avlsarbeidet. ….” Så her er det ingen hjelp å få..
Proteinintoleranse er ikke godkjent som diagnose i Norge til tross for at det finnes meget god forskning på opioide peptider fra matproteiner og opiaters virkemåte i kroppen.
Les mer her: http://www.matoghelse.no/helse/2008/12/15/melkeboender-i-new-zealand--lager-a2-melk.aspx
http://27830.vgb.no/2007/11/20/a1a2-melk-finnes-djevelen-blant-norske-kuer/
http://www.alternativ.no/Nyheter/urolige_barn_melk.html
http://www.unireps.com.au  


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 54 (17. årgang) 1 / 2009
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no