Mens Vi Venter

  Falt virkelig murene i Jeriko?

Israelittene marsjerte rundt Jeriko da de inntok Kanaan etter 40 års ørkenvandring. De vandret rundt byen, mens de bar på 7  trompeter. Hver dag i 6 dager gikk de en runde, men den syvende dagen gikk de 7 ganger mens de blåste i basunene. Ved den siste basun skulle de rope høyt og deretter falt murene ned og de kunne innta byen

Arkeologene som har gravd der er uenige om mange ting. Noen av dem hevder at byen har ligget øde fra år 1550 f.Kr. til etter 1000 f.Kr., og at det derfor ikke var noen hjemme da Israel invaderte i år 1200 f.kr.  (Bibelsk kronologi sier at de intok Jeriko ca. 1407).
I en artikkel i Biblicalarc.org retter Ronald S. Hendel søkelyset på murene som er avdekket og bibelens historie nok en gang, og kommer fram til interessante ting.

De siste kartusjer fra Egypt som er funnet om handelsforbindelsen til Jeriko er fra 18 dynasti (Hatsjepsut og Totmose III).  Murene som på en merkelig måte er falt utover og ikke innover er til allmenn beskuelse i dag.

Er Bibelen korrekt når den beskriver murene i Jeriko?
De store cyclopediske murene ble ødelagt ved et mirakel. Den første store utgravning av det gamle Jeriko skjedde  mellom 1907 og 1909 av et tysk arkeologisk team. De fant klynger av murstein av leire rundt høyden som byen ble bygget på, som kan tyde på at muren falt utover.

Det var ikke før den britiske arkeologen Kathleen Kenyon undersøkte dette nærmere i 50 årene, at det ble fullstendig forstått hva disse mursteinene var. Det var murstein fra muren som kollapset da byen ble ødelagt!
Bibelen forteller videre at da muren kollapset stormet de byen og satte fyr på den. Arkeologene fant bevis for at det hadde skjedd, en massiv ødeleggelse av byen og at den var satt i brann. Et 3 fot lag med aske av bl.a. tømmer bekrefter dette. Sitat fra arkeologene:

“Ødeleggelsen var fullstendig. Vegger og gulv var svarte eller rødlige etter brann, og alle rom var fyllt opp av murstein som var falt ned. Tømmer og husholdningsgjenstander som var falt ned i de fleste rom, var skikkelig brent.

Arkeologiske utgravninger viser at det nylig hadde skjedd en innhøstning, men alt lå igjen, ingenting var rørt. Krukker med korn var fyllt opp.  Josva 6,21.     Dette stemmer med at israelittene fikk beskjed om å ikke plyndre byen.
Forskere sier at det kan se ut som om et jordskjelv har rammet byen. Men et slikt jordskjelv må ha vært veldig spesielt. Kun muren på nordsiden av byen er blitt stående, mens alle de andre sidene falt ut.

Rahabs hus er etter det man tror lokalisert på nordsiden av byen. Hun var en prostituert som hjalp de israelske soldatene. Både hun og hennes familie ble reddet. Hun ble gift med en av lederne i Juda stamme og er en av stammødrene til Jesus. Bibelen beskriver at hennes hus var bygget opptil bymuren. Dette er nøyaktig hva arkeologene har funnet. Muren mot nord som ikke har falt ned hadde hus som var bygget opp i mot muren.

Ved tro falt Jerikos murer etter at de hadde gått rundt den i sju dager. Ved tro slapp skjøgen Rahab å gå til grunne sammen med dem som ikke trodde, da hun hadde tatt imot speiderne med fred.” (Hebreerbrevet 11:30-31).
To italienske arkeologer, Nigro og Marchetti,  utforsket området på oppdrag fra det nye palestinske arkeologiske departement i 1997.  Etter en kort tid annonserte de at det ikke var funnet noe bevis på ødeleggelser her fra Josvas tid. Mange har spekulert i om det lå mer politikk bak denne uttalelsen enn arkeologi. Det er i de palestinske myndigheters interesse at det ikke finnes bånd til Israel.

Dr. Bryant Wood, Direktør for the Associates for Biblical Research, er en av de ledende eksperter på Jeriko og utgravningene der. Han hadde følgene kommentar: Det betyr lite hva italienske arkeologer ikke fant i sin månedlange utgravning. Vi har allerede bevisene etter 90 år med utgravninger. De beviser bibelens opptegnelser. Alle funn av ødeleggelsene forårsaket av ild stemmer med en ødeleggelse ca 1400 f.Kr.

Etter at Jeriko ble ødelagt lå den øde i mange år, viser utgravningene. Så ble det bygget et palasslignende hus. Det ble utgravd i 1930-årene av den britiske arkeologen John Garstang. Dette stemmer også med bibelen. Josva sa at den ikke skulle gjenoppbygges og at dersom noen var ulydige ville det koste ham hans førstefødte sønn og hans yngste sønn når han setter opp portene til slutt. Dette skjedde da Hiel fra Betel bygget opp byen i kong Akabs tid.
Huset som ble funnet ble brukt til administrative aktiviteter, noe som ble bekreftet ved funn av en kileskriftavle.
 

Kilder:
Josva 6 kap. 1 Kong 16:34
Bryant G. Wood, Ph.D. of Associates for Biblical Research. Provided by AIIA Institute.
John Garstang, “The Story of Jericho: Further Light on the Biblical Narrative,
 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 54 (17. årgang) 1 / 2009
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no