Mens Vi Venter

 

 

En utrolig forførelse

Vet du at djevelen har klart å ugyldiggjøre for et stort flertall av alle kristne, noen av de viktigste budskapene om endetiden i Guds Ord? Han har simpelt hen lykkes med å hindre at profetiene i Bibelens siste bok blir studert og forstått! Han har fått mange til å tro at Jesu Kristi Åpenbaring, (Åp. 1:1) også kalt Johannes Åpenbaring, ikke gjelder for andre enn jødene!

Kristus sier selv i åpenbaringsboken: ”Dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok”, Åp. 22:19.

Kan du tenke deg noe mer alvorlig? Enten du gjør noe ugyldig, slik at det ikke leses og forstås eller du gjemmer eller river det ut, oppnår du det samme. Ved å overta og bruke det katolske kirkesystemet, klarte satan under den mørke middelalder å gjøre det ulovlig både å eie en bibel og lese i den. Det førte til fengselsstraff og noen ganger til død å bryte dette påbudet. Statsmakten og kirkemakten samarbeidet i å jakte på Guds sanne folk og håndheve den katolske kirkes ugudelige lover. Resultatet var at de fleste ikke lærte Skriftens budskap å kjenne og derfor ikke kunne avsløre all den hedenskapen pavemakten trakk inn i kristentroen. Straks Bibelen ble oversatt til folks eget språk og de fant ut at de var blitt forført, kom reformasjonen, ved at troende protesterte mot pavekirkens ubibelske lære og begynte å forstå hva Guds sannhet er.

Om Bibelen rett og slett ikke er tilgjengelig eller om den ikke leses når den er tilgjengelig, oppnår Den Onde nøyaktig det samme.    Uvitenhet, misforståelser og falske tolkninger gjør at Herrens sannheter ikke blir trodd og forstått. Ved å skyve innholdet i Åpenbaringsboken over på kun jødene, en relativt ny og fullstendig ubibelsk tolkning som har sneket seg inn i kristenheten i moderne tid, vil en rekke detaljerte og viktige beskrivelser om endetidens hendelser, være ukjent for mange kristne. På den måten oppdager de ikke hvordan djevelen skal forføre verden og hvordan Gud kan beskytte de trofaste, for nettopp det er klart beskrevet i boken de har skjøvet fra seg. De venter på noe som aldri kommer til å skje og samtidig er de ikke beredt for det som vil hende.

Hvis vi imidlertid kan få oppleve en ny og videreført reformasjon, ved at den falske læren om Åpenbaringsbokens begrensede gyldighet avsløres, og boken igjen blir studert og forstått i lys av hele Skriften, vil det lede til vekkelse. Da djevelen prøvde å friste Jesus i ødemarken, feilsiterte han Skriften for om mulig å føre Guds Sønn vill. Men Jesus kjente Skriftene og avslørte bedrageren. Ved å kjenne de viktige profetiene i åpenbaringsboken, kan også vi avsløre forførelsen i de feilaktige tolkningene om endetiden som nå er blitt populære blandt mange. Da vil langt færre bli ledet til å: ”Følge dyret, tilbe dragen”, og bli forblindet av tegn, undre og mirakler utført av satan selv i kristne miljøer. Da vil også flere troende få innsikt i hva det egentlig betyr å ta dyrets merke. Vi hevder at kristne som ignorerer budskapene i Johannes Åpenbaring fordi de mener innholdet kun er for jødene, sannsynligvis vil komme til å ta dyrets merke og hylle antikrist. Grunnen er at de da ikke kan forstå hva dyrets merke egentlig er og heller ikke skjønne at antikrist allerede har kommet og faktisk alt er blitt kristenhetens moralske leder og overhode. På grunn av at de ikke forstår innholdet i Åpenbaringsboken, venter de på en hemmelig bortrykkelse av de troende før plagene og de tror at antikrist kommer etter at de troende er rykket bort. Begge disse ideene er fullstendig ubibelske. All denne uhyre vesentlige kunnskapen fra Herren selv er gitt oss i Åpenbaringsboken. Det er et budskap for alle, både for jøder og kristne.  


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 55 (17. årgang) 2/ 2009
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no