Lest med saksen

Da sa han til dem; Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike...»

Det ble hevdet for noen år siden at vår klode har levd i fred i vel tre minutter etter den andre verdenskrig. Det skal visstnok ha skjedd på slutten av 40-tallet, men dessverre som så ofte ellers, ser vi oss nødt til å dementere de gode nyhetene. Den omtalte fredsperioden varte ikke engang tre sekunder.

.De kriger som ble utkjempet fra 1988 og frem til 1992 krevde nesten seks millioner dødsofre. Over fem millioner er drept i borgerkriger. FN hevder at verden kan bli vitne til så mange som 17 konflikter av typen Somalia i løpet av relativt kort tid.

Fra «VG» 5. Juni 1994
«..Store jordskjelv skal det være, og hunger...»

Tre millioner mennesker har om kommet i naturkatastrofer de siste 20 årene. Antall ofre for naturkatastrofer har økt med 6 prosent i året. 22 millioner mennesker i Afrika er truet av naturkatastrofer, i hovedsak tørke.

Rapport fra FN 1994.
«Og pest mange steder»
Matt 21,10-11
70.000 døde av AIDS bare i Uganda 1993.
 
 

VIL FJERNE ÅPENBARINGS-BOKEN:

Ikke minst er det åpenbaringsboken de (En gruppe liberale teologer, med sin leder Robert Funk) vil ta for seg. Bakgrunnen er den svære ulykken i Waco, Texas, der en svermerisk gruppeleder brukte denne boken fra Bibelen da han lot så mange mennesker dø sammen med seg for en tid siden. Kirkerådet skal da drøfte om det er riktig å ha en bok i Bibelen som ble brukt på den måten.

«Dagen», Juni 1994
«...Og dere skal ikke kalle noen på jorden far; for èn er deres far, han som er i himmelen.»

«I et vestafrikansk land var det en nyutnevnt amerikansk ambassadør som måtte finkjemme ambassadens bibliotek for å finne den korrekte måten å tiltale den høye gjest (pave Johannes Paul) på. "Deres eminense" var ikke bra nok, heller ikke "deres hellighet, men derimot "Hellige far" i henhold til regelverket.» «Dagen», Mai 1994

HAR GUD VIRKELIG SAGT?

Vi er de eneste skapningene som er skapt i Guds bilde, og nettopp denne skrøpelige skapningen var det som satte seg opp imot Gud. Alt var såre godt, men så kom fristeren med sitt spørsmål: Har Gud virkelig sagt? Det spørsmålet er utgangspunktet for all vranglære, for all synd og tvil.

Carl Fr. Wisløff i «Dagen» 7.juni-94

YONGGI CHO'S LYKKE

«...Etter kveldsmøtet der Cho talte, kjente jeg en dyp uro. Da jeg gikk til Guds Ord forsto jeg hvorfor. Talen hans tok utgangspunkt i Ap.gj.8,5-8. Han la særlig vekt på vers 8, der det står: "Og det ble stor glede der i byen". Han snakket om at der Jesus kom ble menneskene glade. Senere i talen ble det klart hva slags lykke han talte om. Det var ikke den lykken man får ved å bli tilgitt all synd, nei lykken han prekte om var den jordiske. Han selv hadde fått en vakker kone, barn, hus, bil og blitt pastor for verdens største menighet. Når Yonggi Cho inviterte til forbønn, sa han; "ta imot Jesus og du vil få lykke i livet". I hans forkynnelse var det ingen synd man skulle bli fri fra, det var heller ingen smal vei å gå for menneskene. heller intet kors å ta opp, og ingen trengsel for Jesu navns skyld. Det som sto i sentrum, var at Gud skulle gi meg det jeg ba om...

Jeg kom til å tenke på det som står i Matt.4,8-10, da Jesus ble fristet: "Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham All verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg. Da sa Jesus til ham: Bort fra meg Satan. For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe og ham alene skal du tjene.»

N. Yri i «Dagen», Juni-94


SOM ET VITNESBYRD

«Igjen minnes vi løftene i Det gamle testamente; "ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved din ånd". Vi må slutte å tro på at menneskelige programmer og evangeliserings metoder kan avslutte Guds verk på denne jord, kun de 144.000's demonstrasjon av Guds herlighet, av Hans karakter, vil avslutte evangeliet. Da vil Jesu ord i Matteusevangeliet oppfylles, at enden vil komme, når evangeliet er forkynt som et vitnespyrd..

Torben  Nybo i «Vor Faste Grundvold»opp topp


Mens Vi Venter - nr.  8 -Juli/Aug.  1994
http://welcome.to/MensViVenter