Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv.  18. årgang 1/2010 Nr. 56

 


 

  MVV 56 i PDF - FORMAT
 • ARTIKLER

     SKYLD, ANGER, TILGIVELSE OG OPPGJØR
     NATURLIG ELLER UNATURLIG MENIGHETSUTVIKLING
     TI AV TOLV
     DA AMATØREN MØTTE EKSPERTENE
    GIPS ELLER ASKE
     HVEM VAR HERRENS ENGEL?
     DE KJEMPET FOR EUROPAS 
    

 •    VERDEN I DAG:
                   - Norsk scientologileder hoppe av
                   - Lett for anglikanere å bli katolikker

                   - Flere Irske biskopper trekker seg
                   - Tragedien Haiti
                   - Bølger som bruser
                   - Tyskland oppdaterer sine søndagslover
                   - Juksematens enestående triumf
 • HELSE OG MAT
 • ARKEOLOGI OG HISTORIE
  • Ron Wyatt var ikke alene da han fant Paktens ark
  • Er den nøyaktige datoen for Abrahams fødsel funnet
  • Kom Bibelen tidligere enn antatt til Kina?
  • Når ble Bibelen skrevet?
 • BAKSIDEN
  • Bibelkanalen

Det er lett å bli sløvet, ja nesten paralysert av hverdagens ustanselige rutiner og gjøremål. Den ene dagen følger den andre og fylles av livets krav og nødvendigheter. Guds Ords beskrivelse av endetidens dramatiske begivenheter havner liksom i en fjern framtid som vi nesten ikke behøver å forholde oss til… ennå.

Når bladene blir gule og trekkfuglene drar sydover varsler det høst. Når snøen ligger på høydedragene om morgenen, kan du regne med at vinteren er nær. Når trærne grønnes vet du at våren er i anmars. Se deg omkring i både kristenheten og i verden! Omtrent alle tegnene Jesus nevner som identifiserer tiden rett før hans gjenkomst, kan observeres akkurat nå! Det har aldri noen gang før vært slik i denne verdens historie. Selv om noen få av tegnene nok var å se tidligere, lever vi nå i en tid da alt bibelen lærer om endetiden faller på plass.

Antikrist har allerede blitt kristenhetens overhode og er akkurat nå anerkjent av så godt som alle. Mange som nå er fast bestemt på at de helt til slutt aldri skal ta dyrets merke og stille seg på fiendens side, følger allerede ”Den Lovløse” og sluker begjærlig tradisjonene og den ubibelske teologien som ”Syndens Menneske”, 2. Tess 2:3, tilbyr kristenheten. Slipp det inn i din bevissthet og se det i øynene! Reformasjonen er avblåst! Protestantismen er døende. Mange kirkesamfunn samles og legger fundamentet for en forenet mars til Rom for å hylle ”alle de troendes overhode og moralske leder”. De falske profetene herjer i menighetene. I Guds navn profeterer de vekst og velstand, men det de hevder er fra Herren selv, skjer jo ikke. Derved bekrefter de uten skygge av tvil sin egen falskhet. Onde ånders spill har tatt Guds Ånds plass i mange kristne forsamlinger.

Kristne som innerst inne lengter etter et gudsforhold som kan gjøre dem til nye mennesker, gi dem en edel karakter, tukte den falne naturens lyster og sementere budenes innhold i deres mentalitet, stresser fra det ene mirakelmøte til det andre. Det ropes etter flere tegn og undre, enda Kristus selv instendig ber endetidens troende om ikke å søke den slags opplevelser, fordi tilsynelatende mirakuløse manifestasjoner ”i Jesu navn”, vil være djevelens viktigste og mest brukte metode for å føre de troende vill, nå de i forveien har erklært Guds lov ugyldig, Matt. 7:21-23.

Men hva ber Jesus oss om når alt dette skjer? ”Våk derfor!”, sier han, ”For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer”, Matt. 24:42. ”Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær og står for døren”, Mk. 13:29.

med vennlig hilsen,
John og Elin Berglund

Mens Vi Venter kontonummer:
0540 0460851
Tyrkiamisjon kontonummer:
MERK DEG NYTT KONTO NR.
3361 13 75021
Søk i "Mens Vi Venter"

   powered by FreeFind
Les flere Mens Vi Venter

Innholdsoversikt
Temaoversikt
Hovedside
BARUK MEDIA
MENS VI VENTER” lages av John Berglund og Elin Haugvik Berglund, som er tilsluttet Syvendedags Adventistene. Vi har begge mange venner og bekjente både i vår egen menighet, i andre kirke-og religionssamfunn og blant mennesker som ikke tilhører noen religiøs gruppe. Gjennom dette nyhetsbrevet ønsker vi, på privat initiativ, å dele spennende oppdagelser vi og andre har gjort i Guds ord.  Nyhetsbrevet er derfor et supplement til andre viktige tidsskrifter i denne tid.

Etter apostlenes død, fant det sted et stort frafall fra Bibelens sanne lære. Reformatorene begynte en kurskorrigering, men den ble aldri fullført. Gud elsker alle mennesker, men han hater teologi som usynliggjør hvem han er og hva han står for.

Dersom du også opplever at bladets innhold er viktig, så bestill gjerne ett eller flere abonnement.
Gi beskjed dersom du vil at vi skal sende nyhetsbrevet til andre personer du ønsker skal motta det.

Nyhetsbrevet kommer ut ca. 4 ganger i året i et opplag på 2000, og er GRATIS. Dersom du frivillig ønsker å støtte trykking og utsendelse, mottar vi alle gaver med glede. Midler som kommer inn benyttes kun til dette prosjektet.

Vi setter pris på spørsmål, kommentarer eller utklipp. Dersom du sender noe du ikke vil ha på trykk, er det fint om du gjør oss oppmerksom på det.
Dersom du ønsker å gi en gave, vennligst benytt postgiro; 0540-0460851


I redaksjonen:
Elin Haugvik Berglund & John Berglund.
Layout: R.T. Samsing tts@barukmedia.com; http://www.thirdangelsmessage.com
Trykk: Øko-Tryk, Videbæk DK

Alle henvendelser rettes til
“MENS VI VENTER” Postboks 75, 4291 Kopervik
Telefon Norge:
+47 93 40 77 / 92 83 78 11

E-mail: post(alfakrøll)mensviventer.no  

: http://www.mensviventer.no
Baruk Media: http://www.barukmedia.com