Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv.  18. årgang 2/2010 Nr. 57

 

  MVV 57 i PDF - FORMAT

Jesus ga gjennom sin tjener og disippel Johannes et budskap for den siste menigheten. Det er verdt å studere for alle som kaller seg kristne.
Det kan leses i sin helhet i åpenbaringsboken
3 kap. 14-22. Menigheten får ingen anerkjennelse av Jesus. Han kaller dem lunkne. De tror de er rike, har alt og ikke trenger noe. Både fysisk, sosialt og åndelig er de fornøyd med sin tilstand. Det burde de ikke være. For Jesus står utenfor døren og banker og de har ikke sluppet ham inn som de kanskje tror.

Å studere dette kapitlet i bønn er en oppfordring vi vil gi alle i den tiden vi nå lever i. Mange når erkjennelsen av å være lunkne, men løsningen kan være vanskeligere å akseptere.

Noen ønsker å rydde opp i sitt liv før de vil slippe Jesus inn. Det er en håpløs kamp, de ikke vil vinne. Jesus ønsker å komme inn for å hjelpe til med opprydningen.

Andre kan ikke forsone seg med løsningene Jesus tilbyr, og stenger døren igjen. Når øyesalven begynner å virke, vasker de den bort igjen. De vil ikke se. Hva er rådene? ”Kjøp gull av meg”, sa Jesus, ”gull renset i ild”. Å kjøpe, betyr at det koster noe. Hva det koster kan være ulikt for hver person. Men et stort offer kan det være. Men husk du kan ikke ta noe med deg til himmelen, verken vaner eller gjenstander. Det rensede gullet Jesus gir er den karakter du får tilbake.
Det andre rådet er å kjøpe hvite klær av Ham. Hvite klær er de rettferdiges hellige gjerninger (Åp.19:8) . Det er ikke egenproduserte gode gjerninger, men de gjerninger han har lagt foran deg. Hans rettferdighet. Han vil gjøre deg ferdig til å gjøre rett. Gjennom tilgivelse og endring av karakter og væremåte. Dette er en prosess han vil begynne i deg. Og han vil gi deg øyensalve så du kan se. Mange ser og ser uten å se, hører og hører uten å høre. Hva er forskjellen? Paulus hadde den samme frustrasjonen da han møtte jøder i Rom og siterer for dem fra Jes. 6,9-10: Sine øyne har de lukket til …. Så de ikke skulle forstå med sine hjerter og vende om, så Jeg kunne få lege dem. Ap.gj. 28:26-27
Står han fortsatt og banker på din dør? Inviter Ham inn nå og la Ham begynne sin gjerning i deg. Og ikke glem at Han elsker deg.

med vennlig hilsen,
John og Elin Berglund

Mens Vi Venter kontonummer:
0540 0460851
Tyrkiamisjon kontonummer:
MERK DEG NYTT KONTO NR.
3361 13 75021Søk i "Mens Vi Venter"

   powered by FreeFind
Les flere Mens Vi Venter

Innholdsoversikt
Temaoversikt
Hovedside
BARUK MEDIA
MENS VI VENTER” lages av John Berglund og Elin Haugvik Berglund, som er tilsluttet Syvendedags Adventistene. Vi har begge mange venner og bekjente både i vår egen menighet, i andre kirke-og religionssamfunn og blant mennesker som ikke tilhører noen religiøs gruppe. Gjennom dette nyhetsbrevet ønsker vi, på privat initiativ, å dele spennende oppdagelser vi og andre har gjort i Guds ord.  Nyhetsbrevet er derfor et supplement til andre viktige tidsskrifter i denne tid.

Etter apostlenes død, fant det sted et stort frafall fra Bibelens sanne lære. Reformatorene begynte en kurskorrigering, men den ble aldri fullført. Gud elsker alle mennesker, men han hater teologi som usynliggjør hvem han er og hva han står for.

Dersom du også opplever at bladets innhold er viktig, så bestill gjerne ett eller flere abonnement.
Gi beskjed dersom du vil at vi skal sende nyhetsbrevet til andre personer du ønsker skal motta det.

Nyhetsbrevet kommer ut ca. 4 ganger i året i et opplag på 2000, og er GRATIS. Dersom du frivillig ønsker å støtte trykking og utsendelse, mottar vi alle gaver med glede. Midler som kommer inn benyttes kun til dette prosjektet.

Vi setter pris på spørsmål, kommentarer eller utklipp. Dersom du sender noe du ikke vil ha på trykk, er det fint om du gjør oss oppmerksom på det.
Dersom du ønsker å gi en gave, vennligst benytt postgiro; 0540-0460851


I redaksjonen:
Elin Haugvik Berglund & John Berglund.
Layout: R.T. Samsing tts@barukmedia.com; http://www.thirdangelsmessage.com
Trykk: Øko-Tryk, Videbæk DK

Alle henvendelser rettes til
“MENS VI VENTER” Postboks 75, 4291 Kopervik
Telefon Norge:
+47 93 40 77 / 92 83 78 11

E-mail: post(alfakrøll)mensviventer.no  

: http://www.mensviventer.no
Baruk Media: http://www.barukmedia.com