Mens Vi Venter

Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv.  16. årgang 1/2008 Nr. 51

 

 

 

     

REDAKSJONELT

Tiden er kort. Hvor mange ganger har ikke kristne repetert dette ordet. De har sagt det, ment det, levd det. Men nå er det endelig i ferd med å skje. Det alle kristne gjennom århundreder har ventet på. Jesus vil snart komme igjen.

De fleste mennesker vandrer uberørt videre gjennom livet. Ekteskap, karriere, hus, ferie og økonomi. Men det er noen som søker sin Gud mer enn noe annet, noen som ønsker å få kjennskap til Gud og ta kristenlivet på alvor. Og nettopp disse menneskene er ikke uten fare i dag. Skriften sier: “...... For djevelen er kommet ned til dere med stor vrede, for han vet at han har en kort tid.” Åp 12,12

Forførelsene er mange i dag. Tegn og underbevegelser. Opplevelser og følelser, samhold og sosiale aktiviteter.
Frafall fra den levende Gud slik Han har åpenbart seg i sitt Ord, fører til likegladhet og egenkjærlighet som er uforenelig med å tjene vår Skaper og Frelser.
Han ønsker et helt hjerte, ikke et halvt. Han vet at det som leder vekk fra Ham, til slutt vil kvele det sanne og gode livet.

Der djevelen er avskaffet i den kristne lære er det lettere å tolke endringer som kun psykologiske og sosiologiske fenomener. Bibelen lærer noe annet. Den forteller om djevelens gjerninger for å avsløre dem. Ulven i fåreklær var først og fremst et endetidstegn.
Å ha kjærlighet til sannheten innebærer å lete etter den og følge den når man finner den. Det man elsker prioriterer man, det legges ikke vekk.
Snart er det hele over. Alt som var viktig på denne jorden vil blekne. Vi vil bosette oss i de hus som er beredt for oss, vi vil oppholde oss i Jesu nærhet.
Vi håper at dette nummeret av Mens Vi Venter kan lede til ennå større lyst til å vandre i Guds lys.
Pga av sykdom og en aktiv vinter med møtevirksomhet, har vi ikke kommet ut med MVV nr 4/2007. Det beklager vi, med har utvidet dette nummeret med noen flere sider. Vi takker for alle bidrag til trykk og utsendelse av Mens Vi Venter og ikke minst alle bønner du ber for oss og for de som leser bladet.

med vennlig hilsen,
John og Elin Berglund


Søk i "Mens Vi Venter"

   powered by FreeFind
Les flere Mens Vi Venter

Innholdsoversikt
Temaoversikt
Hovedside
BARUK MEDIA
MENS VI VENTER” lages av John Berglund og Elin Haugvik Berglund, som er tilsluttet Syvendedags Adventistene. Vi har begge mange venner og bekjente både i vår egen menighet, i andre kirke-og religionssamfunn og blant mennesker som ikke tilhører noen religiøs gruppe. Gjennom dette nyhetsbrevet ønsker vi, på privat initiativ, å dele spennende oppdagelser vi og andre har gjort i Guds ord.  Nyhetsbrevet er derfor et supplement til andre viktige tidsskrifter i denne tid.

Etter apostlenes død, fant det sted et stort frafall fra Bibelens sanne lære. Reformatorene begynte en kurskorrigering, men den ble aldri fullført. Gud elsker alle mennesker, men han hater teologi som usynliggjør hvem han er og hva han står for.

Dersom du også opplever at bladets innhold er viktig, så bestill gjerne ett eller flere abonnement.
Gi beskjed dersom du vil at vi skal sende nyhetsbrevet til andre personer du ønsker skal motta det.

Nyhetsbrevet kommer ut ca. 4 ganger i året i et opplag på 2000, og er GRATIS. Dersom du frivillig ønsker å støtte trykking og utsendelse, mottar vi alle gaver med glede. Midler som kommer inn benyttes kun til dette prosjektet.

Vi setter pris på spørsmål, kommentarer eller utklipp. Dersom du sender noe du ikke vil ha på trykk, er det fint om du gjør oss oppmerksom på det.
Dersom du ønsker å gi en gave, vennligst benytt postgiro; 0540-0460851


I redaksjonen:
Elin Haugvik Berglund & John Berglund.
Layout: R.T. Samsing tts@barukmedia.com; http://www.thirdangelsmessage.com
Trykk: Øko-Tryk, Videbæk DK

Alle henvendelser rettes til
“MENS VI VENTER” Postboks 75, 4291 Kopervik
Telefon Norge:
+47 93 40 77 / 92 83 78 11

E-mail: post(alfakrøll)mensviventer.no  

: http://www.mensviventer.no
Baruk Media: http://www.barukmedia.com