MENS VI VENTER

Brev nr.7 - Mai 1997
Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv

...Og det ble gitt ham en stor mengde røkelse for at han skulle legge den til de helliges bønner på gullalteret foran tronen.
Åpenbaringen 8,3

For vi har ikke en yppersteprest som  ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd.
Hebreerbrevet 4,15

La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.
Hebreerbrevet 4,16

Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til tro ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.
Hebreerbrevet 7,25

Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i Helligdommen.
Hebreerbrevet 10,19

Temanummer: Forsoning, endring og oppgjør

  Artikler:
 • Pappas hånd
 • Evangeliet før Kristus
 • Bibelsk tidsprofeti leder opp til det 19. århundre
 • Sendebud fra Gud for jordens siste dager
 • Sitater fra Ellen.G.Whites over 50 bøker
 • Den store revisjonen
 • Tid for oppgjør og forsoning
 • Perfeksjonisme kontra kristen fullkommenhet
 • Å elske Gud er å hate synd 
 • Helligdommen fra A-Å
  • Vitnesbyrd
 •  Den eneste utvei 
 •  Jesus elsker taperen 
  •  
   Faste sider
 • Lest med saksen 
 • Kommentar

 • I mørke
  i smerte
  i sorg
   

  det er vårt lodd i denne tid

  Satans piler sårer stygt
  han sikter godt og treffer dypt

  Men pris din GUD
  i denne nød
  Han skaper nytt liv
  der det før var død
   

  Gud ser liv
  der vi kun ser mørke
  Han lar det regne
  der det er tørke

  GUD er ditt liv til 
  evige tider
  det er din trøst
  hver gang du lider

  Danny Rudi