Mens Vi Venter

Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv.  16. årgang 3/2008 Nr. 53

 

 

 

     

Det er ikke bare kristne forkynnere som snakker om alvorlige tider. En journalist i Aftenposten spurte om ”verden var gått av hengslene”. Forløpig er situasjonen i USA tilsynelatende reddet, men kjenner vi profetiene, vet vi at USA står foran en økonomisk ruin. De samme økonomene som så denne krisen komme for over ett år siden, sier det kommer en enda verre neste år. Dette var den første advarselen. Det er også en advarsel til alle oss som følger med. Vi er brått blitt minnet om at ting som skal skje like før nådedøren stenges og plagene faller, nå ser ut til snart å være en realitet.

Det er ikke tid for å gjøre våre egne ting lenger. Det er tid for beredelse og hjertets ransakelse. Det er tid for å bøye våre knær i lønnkammeret og be Gud vise oss gjennom sin Ånd om det er noe som skiller oss fra Gud.
Det er ikke minst tid for å reise oss opp og avslutte den oppgaven han har gitt sine tjenere. Hvor mye tid kan du avse? Hva kan du gjøre? Be over det og Herren vil vise deg.

Mange synes å være opptatt av sine egne ting enten det er for Gud eller mennesker. Men dersom Ånden snart får muligheten til å lede alle som alvorlig og oppriktig søker Gud, så vil vi se samhold og fellesskap mellom de som sier ja. Ansikter vil være fulle av engasjement og glede. Å tjene Gud er å tjene hverandre, og ved hjelp og støtte sørge for at arbeidet går fremover og ikke hindres.

Snart skal vi møte vår Frelser i himmelen. Han skal ta deg og meg i hånden og kalle oss ved navn og si; Rett gjort, du gode og trofaste tjener. Matt 25,23

Vi kan ikke fortjene himmelen, den er en gave fra Gud, men har vi ikke sagt ja til Guds kraft og ledelse nå, har vi sagt nei takk til gaven. For hver den som har, skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. “Og kast den unyttige tjeneren ut i det ytterste mørket. Der skal det være gråt og tenners gnissel”. Matt 25,29-30

Jesus ønsker deg 100 %. 99 % er ikke godt nok. Gi Ham alt i lønnkammeret i kveld!

Med vennlig hilsen,
John og Elin Berglund

Mens Vi Venter kontonummer:
0540 0460851
Tyrkiamisjon kontonummer:
MERK DEG NYTT KONTO NR.
3361 13 75021Søk i "Mens Vi Venter"

   powered by FreeFind
Les flere Mens Vi Venter

Innholdsoversikt
Temaoversikt
Hovedside
BARUK MEDIA
MENS VI VENTER” lages av John Berglund og Elin Haugvik Berglund, som er tilsluttet Syvendedags Adventistene. Vi har begge mange venner og bekjente både i vår egen menighet, i andre kirke-og religionssamfunn og blant mennesker som ikke tilhører noen religiøs gruppe. Gjennom dette nyhetsbrevet ønsker vi, på privat initiativ, å dele spennende oppdagelser vi og andre har gjort i Guds ord.  Nyhetsbrevet er derfor et supplement til andre viktige tidsskrifter i denne tid.

Etter apostlenes død, fant det sted et stort frafall fra Bibelens sanne lære. Reformatorene begynte en kurskorrigering, men den ble aldri fullført. Gud elsker alle mennesker, men han hater teologi som usynliggjør hvem han er og hva han står for.

Dersom du også opplever at bladets innhold er viktig, så bestill gjerne ett eller flere abonnement.
Gi beskjed dersom du vil at vi skal sende nyhetsbrevet til andre personer du ønsker skal motta det.

Nyhetsbrevet kommer ut ca. 4 ganger i året i et opplag på 2000, og er GRATIS. Dersom du frivillig ønsker å støtte trykking og utsendelse, mottar vi alle gaver med glede. Midler som kommer inn benyttes kun til dette prosjektet.

Vi setter pris på spørsmål, kommentarer eller utklipp. Dersom du sender noe du ikke vil ha på trykk, er det fint om du gjør oss oppmerksom på det.
Dersom du ønsker å gi en gave, vennligst benytt postgiro; 0540-0460851


I redaksjonen:
Elin Haugvik Berglund & John Berglund.
Layout: R.T. Samsing tts@barukmedia.com; http://www.thirdangelsmessage.com
Trykk: Øko-Tryk, Videbæk DK

Alle henvendelser rettes til
“MENS VI VENTER” Postboks 75, 4291 Kopervik
Telefon Norge:
+47 93 40 77 / 92 83 78 11

E-mail: post(alfakrøll)mensviventer.no  

: http://www.mensviventer.no
Baruk Media: http://www.barukmedia.com