MENS VI VENTER

nr10toppnr.12

Nr. 11 - 2. kvartal 1995
ET NYHETSBREV I ENDETIDSPERSPEKTIV
 
Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hørere, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steigrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Det som falt blant torner, er de som hører, og mens de vandrer frem, kveles de av bekymringer og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt.
Luk. 8, 11-14


  Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike de om volder anstøt, og de som lever i lovløshet.

Matt. 13, 41 
 Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen
 Matt. 24,31 
 Timen til å høste er kommet, for høsten på jorden er fullmoden. Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over jorden og jorden ble høstet.
Åp. 14. 15.16
 
 


  En rystende erfaring
  USA i Bibelens endetidsprofetier
  1000 år med kristendom i Norge ?
  40 år uten spor
  Jesus Kristus og Ham korsfestet
  Et fantastisk tilbud
  Er du tilgitt?
  Kledd i hvite klær
Artikler:
 • Jesus Kristus og ham korsfestet
 • En rystende erfaring, del 1
 • USA i bibelens endetidsprofetier
 • 40 år uten spor
 • "New age" eller "new birth"
 • 1000 år med kristendom i Norge ?
 • Hva kan vi forvente ? En rystende erfaring, del 2
 • Et fantastisk tilbud
 • Er du tilgitt ?
 • Bønner Gud vanskelig kan besvare
 • Pedofile prester
 • Kledd i hvite klær
 • Forfølgelse av kristne i Norge
 • Barnepredikanter

 •  

   
   
   

  Gjesteartikler:

 • Heilage-Olav heldt sabbat, 
 • Idyllisk sjøliv, av Bjørn Nilsen

 •  

   
   
   

  Vitnesbyrd:

 • Den som river en mur..., av Bjørn Nilsen

 •  

   
   
   

  Faste sider:

 • Lest med saksen

 • En Kristen

  Du er ikke kristen
  for å mene og vite,
  men for å være.
  Ikke ved å kjenne din Bibel,
  men han som skrev den.
  Ei heller ved å ha rette svar,
  men rett karakter.
  Heller ikke fordi
  du er akseptert av Gud,
  men fordi du aksepterer ham 
  som Herre.
  Du blir ikke kristen
  fordi han kalte deg, 
  men fordi du sa ja.
  Ikke fordi han svarer bønn,
  men fordi du ber.
  Neppe fordi din natur
  ble endret, men satt ut av spill.
  Og heller ikke fordi du aldri har
  syndet,
  men fordi du ble tilgitt og seiret.
  Nei du er ikke kristen for å 
  mene, å vite, men for å være.
  Amen!