MENS VI VENTER

Nr. 12- 3. kvartal 1995
ET NYHETSBREV I ENDETIDSPERSPEKTIV
 
Dere ser selv den ulykke vi er i, at Jerusalem ligger øde, og portene er oppbrent. Kom og la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke skal være til spott lenger.
Neh. 2:17 
Og Israels ætt skilte seg fra de fremmede og stod så fram og bekjente sine synder og fedrenes misgjerninger.
Hos 9,2 
Vend tilbake Israel, du frafalne, sier Herren...Bare erkjenn din misgjerning, at du er falt fra Herren din Gud.      ...Vend tilbake, frafalne barn, sier Herren.
Jer. 3, 12-14 
Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi akt på veien du gikk!
Jer. 31,21 
Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket. 
Matt. 4,23 
 Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt!
2.Kor. 5,17 
 
 

SANNHETENS MURER
Når kristne trenger psykologisk hjelp
Hva gjorde du ved Kades
Israels ti tapte stammer
Kirkesamfunn i endring
Miljøkristen

Artikler 

 • Åpent brev til paven i Rom
 • Ordinasjonsmakt
 • Åpenbaringsboken del 1
 • Miljøkristen
 • Israels ti tapte stammer
 • Når kristne trenger psykologisk hjelp
 • Hva gjorde du ved Kades
 • Kort om dyrets merke
 • Kirkesamfunn i endring
 • Ebla
 • Katolsk forståelse av Jesu natur

 • Faste sider

 • Lest med saksen