Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv.  19. årgang 1/2011 Nr. 59

 

 Last ned som PDF-fil

 

ARTIKLER

Skriv det på min regning
Lengter du etter vekkelse?                  
Endetidens katastrofer - Har katastrofer økt i
omfang? Er vi nær Jesu gjenkomst

Enhet                                                                   
Ekstrem kjærlighet                                       
Det ødelagte menneske                                
Endetidsfamilien i fare!            - Er et massivt angrep
i gang for å skade familien og de minste av Guds barn?
Manipulering i guds navn                           

VERDEN I DAG
Solsyklus 24 kan bli en stor katastrofe 
Populær tviler                                                
Paven utnevner nye kardinaler                 
Paven har problemer                                    
Har den katolske kirke forandret seg?
En av de rikeste                                               
Danskene er verdens mest mentalt utslitte folk                                                 
Protester mot messianske jøder i Israel
Dåpsdebatt i pinsebevegelsen                   
Ny liberal guru skaper strid                      
Adventistsamfunnet har størst vekst i USA                                                                        
Shullers kirke i vanskeligheter           
                    

HELSE
Kaffe og cola                                      
8 lettvinte veganpålegg
                     
Vårens mest næringsrike grønnsak       

BIBELEN SVARER

Vil den syvende dag alltid havne på en lørdag 

 Bibelen og husguder                                 
Men bibelen lærer jo at straffen fra
Gud er pine i all evighet?                            
Drev Paulus og Johannes med sladder  

MISJON OG VITNESBYRD
Bokens folkEn engel siterer koranen for å fortelle om
hvem som er bokens folk                                                   
Glede og forfølgelse i Tyrkia                  
Bibelkanalen world Fund                            

ARKEOLOGI
Fossiler funnet “der de ikke skulle være
Bjelle funnet i kull                                            

Han ville selv finne ut............                          
Vinkrukker fra skorpionkongen nimrod   

 

 

Søk i "Mens Vi Venter"

   powered by FreeFind
Les flere Mens Vi Venter

Innholdsoversikt
Temaoversikt
Hovedside
BARUK MEDIA
MENS VI VENTER” lages av John Berglund og Elin Haugvik Berglund, som er tilsluttet Syvendedags Adventistene. Vi har begge mange venner og bekjente både i vår egen menighet, i andre kirke-og religionssamfunn og blant mennesker som ikke tilhører noen religiøs gruppe. Gjennom dette nyhetsbrevet ønsker vi, på privat initiativ, å dele spennende oppdagelser vi og andre har gjort i Guds ord.  Nyhetsbrevet er derfor et supplement til andre viktige tidsskrifter i denne tid.

Etter apostlenes død, fant det sted et stort frafall fra Bibelens sanne lære. Reformatorene begynte en kurskorrigering, men den ble aldri fullført. Gud elsker alle mennesker, men han hater teologi som usynliggjør hvem han er og hva han står for.

Dersom du også opplever at bladets innhold er viktig, så bestill gjerne ett eller flere abonnement.
Gi beskjed dersom du vil at vi skal sende nyhetsbrevet til andre personer du ønsker skal motta det.

Nyhetsbrevet kommer ut ca. 4 ganger i året i et opplag på 2000, og er GRATIS. Dersom du frivillig ønsker å støtte trykking og utsendelse, mottar vi alle gaver med glede. Midler som kommer inn benyttes kun til dette prosjektet.

Vi setter pris på spørsmål, kommentarer eller utklipp. Dersom du sender noe du ikke vil ha på trykk, er det fint om du gjør oss oppmerksom på det.
Dersom du ønsker å gi en gave, vennligst benytt postgiro; 0540-0460851


I redaksjonen:
Elin Haugvik Berglund & John Berglund.
Layout: R.T. Samsing tts@barukmedia.com; http://www.thirdangelsmessage.com
Trykk: Øko-Tryk, Videbæk DK

Alle henvendelser rettes til
“MENS VI VENTER” Postboks 75, 4291 Kopervik
Telefon Norge:
+47 93 40 77 / 92 83 78 11

E-mail: post(alfakrøll)mensviventer.no  

: http://www.mensviventer.no
Baruk Media: http://www.barukmedia.com