MENS VI VENTER

Nr. 13 - 4. kvartal 1995
ET NYHETSBREV I ENDETIDSPERSPEKTIV
 

  Er paktens ark funnet ?
Blant de rettferdige i Jerusalem, som hadde forstått Guds hensikt, var det noen som bestemte seg for å gjemme arken med stentavlene, fra de ugudelies hender.  Med sorg skjute de arken i en hule hvor den ble gjemt fra både Israel og Juda p.g.a. deres synd.  Den skulle aldri mer gis tilbake til dem. Arken er fremdeles skjult, den har ikke blitt forstyrret siden den ble gjemt bort.
E.G. White, Pk. side 453

Disse stentavlene vil bli brakt fram fra sitt skjulested, og på dem vil de ti bud som er skrevet med Guds finger, bli sett. Stentavlene som nå ligger i paktens ark vil bli et overbevisende vitnesbyrd om sannheten og Guds lovs gyldighet.
E.G. White, Letters 47, 1902

 
 

Er du talaipôros?
"Sakrament schwärmer"
Når kristne slutter å være det
De største budene
Den høye lista

Artikler
 • Kirkelig vielse
 • Kristen uten frelsesvisshet
 • "Sakrament schvärmer"
 • Den høye lista
 • Paktens ark
 • Skapelse eller evolusjon (1)
 • Når kristne slutter å være det
 • Er du Talaiporos?
 • Åpenbaringsboken (2): Syv menigheter
 • Respons på Jesu natur
 • De største budene

 •     Faste sider
 • Lest med saksen
 • Kommentar

 • Men han har ingen rot i seg, og han holder bare ut en liten tid. Når det blir forfølgelse for Ordets skyld, faller han straks fra.
  Matt. 13, 21
   Våkn opp, og styrk det andre som var i ferd med å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud
  Åp. 3,2