Mens Vi Venter

Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv:


Søk i "Mens Vi Venter"

   powered by FreeFind

"Mens Vi Venter" lages av John og Elin H.Berglund

Forside

Forfatterens anbefalte
artikler:

Anbefalte del 1
Anbefalte del 2
Anbefalte del 3
Anbefalte del 4

BLOGG:
- Adventist på alvor -
Johnsblogg.tumblr.com

Bestill gratis abonement på bladet ved å kontakte utgiverne.

Alle henvendelser rettes til 
"MENS VI VENTER"

Mob: 93-40-77-55

E-mail: 
post (a) mensviventer.no

Hvis du ønsker å støtte utsendelsen av 
Mens Vi Venter 
- benytt postgiro;
0540-0460851.
 


Nedlasting:
Mens Vi Venter
nr 1-49, ca 40MB
mvv49.zip 

På denne måten kan du ha hele "Mens Vi Venter" tilgjengelig på din harddisk, og du kan lettere dele bladet med andre. Nedlastingen tar svært lang tid hvis du ikke har bredbånd. 

7. Skapelse og evolusjon
Kjempeøgle funnet på Svalbard                                             MVV   2/2006  (45)
Fossilfunn ved heltenes vugge            Elin H Berglund          MVV   2/2006  (45)
Darwins sorte boks                             Roger                          MVV   2/2006  (45)
Seks dager eller millioner av år?         H:M Trangerud?         MVV 1/2005  (40)
Evoulsjonsteorien under angrep                                              MVV 1/2005  (40)
Surtsey – en øy blir til             Hanne Trangerud        MVV  4/2006 (47)
Forskere lager forsteinet tre på 5 dager                                  MVV  4/2006 (47)
Fosillene                                                                                  MVV 15
Dinosaurene                                        Elin B                          MVV 14
Skapelse eller langsom utvikling                                             MVV 13
En Fabel                                                                                  MVV 33

8. Bibel arkeologi og historie
Østenfor Eden                                    Elin H Berglund          MVV 40
Drivankersteiner og Noas Ark            Elin H Berglund          MVV 4/2005 (43)
Er Abraham en myte?                         Elin H Berglund          MVV 4/2005 (43)
Datoen for Abrahams fødsel funnet? Elin H Berglund          MVV 1/2010 (55)
En reise til Kaukasus                                                               MVV   3/2008 (53)
Nimrod                                                Elin H Berglund          MVV 32
Gips eller aske?                                   Elin H Berglund          MVV 1/2010 (55)
Graver fra Sodoma & Gomorra          Elin H Berglund          MVV 24
Geniet Imhotep – hvem var han?        Elin H Berglund          MVV  36
Funn i Steppepyramiden                                                         MVV  3/2007 (50)
Israelittene i Egypt                              Elin H Berglund          MVV   1/2004  (38)
Falt virkelig murene i Jeriko?                                      MVV 1/2009 (54)
Matteus evangeliets hebraiske røtter   Elin H Berglund          MVV  3/2007 (50)
Norsk bibelsoversettelse                     Heiki Henrichsen        MVV 4/2005 (43)
Ron Wyatt var ikke alene da….         Elin H Berglund          MVV 1/2010 (55)
I Jesu Kristi Nasareerens navn             Elin H Berglund          MVV 24
Når ble Jesus født?                      

9. Guds rettferdighet og Guds nåde
Bibelske paradokser                            John Berglund             MVV 1/2005  (49)
Nådens kraft                                       John Berglund             MVV 3/2007 (50)
Budene eller kjærlighet?                     John Berglund             MVV   2/2004  (39)
Lovløs debatt                                      John Berglund             bMVV 2/2003 (37)
Den alvorligste av alle synder John Berglund             MVV 27
Skyld, anger, tilgivelse og oppgjør  E & J Berglund              MVV 1/2010 (55)
Din stefortreder                                  John Berglund             MVV 29
Det som betyr noe                               John Berglund             MVV 4/2005 (43)
Fristelser – prøvelser og natur John Berglund             MVV 2/2003 (37)
Lovens rolle i frelseserfaringen           John Berglund             MVV  4/2006 (47)
Nåde                                                   John Berglund             MVV 32

10. De ti bud
Audiens hos Skaperen                        John Berglund             MVV 40
Er alle dager like?                               Elin H Berglund          MVV 18
Antijudaiseringen som ledet til hedenskap  E Berglund        MVV 15
Guds sabbat i våre liv                         John Berglund             MVV 33
Hvordan helligholde sabbaten?          Elin Berglund              MVV 33

11. Fysisk og psykisk helse
Depresjon                                          Elin H Berglund                      MVV 2/2003 (37)
Depresjon og veien ut av den del 2     Elin H Berglund                MVV   1/2004  (38)
Depresjon og veien ut av den del 3     Elin H Berglund                MVV   2/2004  (38)
Terapi eller egotripp?                         John Berglund              MVV   2-3/2005 (41-42)
Å snu det andre kinn…                      John Berglund                         4/2006 (47)
Sinnet Gud skapte del 1                        John Berglund                         MVV21
Med galt manuskript                             John Berglund                         MVV 16
Et tilbud om liv og helse                        John Berglund                         MVV 29
Sunn mat hjelper mot adferdsproblemer                                   MVV   1/2004  (38)
Kjøtt?                                       Elin H Berglund                      MVV   2/2009 (55)
Folk og fe                                          John Berglund            MVV   2-3/2005 (41-42)
Juksematens enestående triumf          John Berglund                         MVV 1/2010 (55)
Djevelen i melken – mutasjon i kuer    Elin Berglund                          MVV 1/2009 (54) Melk fra naturen                               A G Henrichsen                      MVV 1/2009 (54)

 

12. Israel
Hvem drepte Guds sønn?       John Berglund                         MVV   2/2006  (45)
Den kristne erstatningen         John Berglund                         MVV   2/2006  (45)
Ved veiskillet                          John Berglund                         MVV   2/2006  (45)
Holocoust gjennom tidene      Rebecca Tourniaire                 MVV   2/2004  (38)
Er det 7 Noalover for de kristne?  Elin H Berglund               MVV  3/2007 (50)
Sions vises protokoller            Elin H Berglund                      MVV 2/2003 (37)
Darbys villfarelse fra et messiansk-jødisk syndspunkt      MVV 52
Sakarjas profeti om jødefolket   E& J Berglund               MVV 32
Jøder og endetiden                                                                MVV 32