Mens Vi Venter

Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv:


Søk i "Mens Vi Venter"

   powered by FreeFind

"Mens Vi Venter" lages av John og Elin H.Berglund

Forside MVV

Mensviventer.com

BLOGG:
- Adventist på alvor -
Johnsblogg.tumblr.com

Forfatterens anbefalte
artikler:

Anbefalte del 1
Anbefalte del 2
Anbefalte del 3
Anbefalte del 4


Alle henvendelser rettes til 
"MENS VI VENTER"

Mob: 93-40-77-55

E-mail: 
post (a) mensviventer.no

Hvis du ønsker å støtte utsendelsen av 
Mens Vi Venter 
- benytt postgiro;
0540-0460851.
 

Mens Vi Venter 
er klargjort for internett av

Anders Olav Bjørkavåg


Nedlasting:
Mens Vi Venter
nr 1-49, ca 40MB
mvv49.zip 

På denne måten kan du ha hele "Mens Vi Venter" tilgjengelig på din harddisk, og du kan lettere dele bladet med andre. Nedlastingen tar svært lang tid hvis du ikke har bredbånd. 

Nytt

Mens Vi venter - nye artikler på www.mensviventer.com

Mens Vi Venter TV

Mens Vi Venter TV er en programserie laget av ekteparet ekteparet Elin og John Berglund i samarbeid med Bibelkanalen.no. Denne programserien tar for seg noen av de mange temaer relatert til kristendom, teologi, arkeologi og profetier som er knyttet opp mot Jesu annet komme.

Første episode heter: Finnes det en Gud?
Del 2 : Er Bibelen reelvant for vår tid?


Men Vi Venter - er et svært omfattende kristent nyhetsblad. Bladet lages av John og Elin Berglund. Første nummer kom i 1992 - det siste utgitte nummer til nå, i 2011. Du kan se alle forsidene i høyre sidekant - og velge bladet du vil lese der - eller i menyen til venstre.

Forfatternes anbefalte artikler:

Del 1: Jesu gjenkomst | Profetier og kirkehistorie | Profetier og endetidsbegivenheter
Bibelens lære om Antikrist | Karismatikk og New Age | Omvendelse og kristenliv

Del 2: Skapelse og evolusjon |Bibel arkeologi og historie
Guds rettferdighet og Guds nåde | De ti bud | Fysisk og psykisk helse | Israel

Del 3: Treenigheten | Livet etter døden | Økumenikk | Islam | Kristne gjennom historien
De møtte Jesus | Kristen ledelse | Vår oppgave og misjon

Del 4: Misjon og vitnesbyrd fra inn og utland


Et budskap for tid og sted | Identifiseringen av en fallen kvinne - Åpenbaringen 17 del 1 | Moderkirken og døtrene - Åp 17 - del 2 | Kvinnen og Dyret - Åp 17 - del 3 | Revolusjon i menigheten | Dommen over skjøgen - Åp 17 - del 4 | Kundalini | Rettferdiggjort: Guds hemmelighet | Verden i Dag | Bibelen svarer | Misjon og vitnesbyrd | Bibelen og arkeologi - krukken til Moses | Verden i dag: Åndemaneri fra Budda til Willow Creek | Siste side: Bibelarkeologiske filmer | Et nødvendig oppgjør | Hva skjer når Jesus kommer igjen? Del 1 | Hva skjer når Jesus kommer igjen? Del 2 | Hvem er den kloke og tro tjener? | Tiden er omme, jeg kommer! | Reddet fra røvere i Pakistan | Trekker Gud sin beskyttelse vekk fra de ugudelige? | Fra Korea til Uganda i Hans tjeneste | Ghana | Feighet | Veivalget | Infiltrasjon som middel til kristen enhet | Tid for en åpen og inkluderende kirke? | Hva er bevis? | Hva er
Lovsang
| Når Jesus kommer | Er du kledd for anledningen
Audiens hos Skaperen | Psykiske lidelser i trosbevegelsen | Den siste uken
Guds plan for sitt folk | Spiritisme og åndemaning i menigheten
Er du døpt? | Den hellige ånd | Et vitnesbyrd av Monte Juda | Et sterkt vitnesbyrd | Østenfor Eden | Arkeologirreise & Noas ark bok | Lest med saksen
Siste side: Sommerstevne 2005 | Er dette kristendom? | En katolikks vei mot sannheten | En budbærer fra Herren | Holocoust gjennom tidene | Religionsblanding før og nå | Budene eller kjærlighet

Kristen enhet eller billett til Rom -Den økumeniske prosessen, har som eneste formål å gjenskape enhet med de protestantiske adskilte brødre, ved at de bringes inn i enhet med den romersk katolske kirke.

Treenigheten - Svært få kristne har tenkt gjennom paradoksene i de katolske kirkemøtenes treenighetslære
| Knutby - og hva så ? | Snart tar Gud over kontrollen | Dann du meg Herre?

Et tegn for de som ikke tror. Er den guddommelige nådegaven å kunne tale et fremmed språk, slik det skjedde på pinsedagen, den samme gaven som er omtalt i 1. Korinterbrev kapittel 14 ? Les mer
The Passion of the Crist - Hva er den egentlige bakgrunnen for denne filmen. Les mer
Tilhører du en sunn eller en syk menighet Hvordan kan vi gjenkjenne en farlig sekt på et mindre alvorlig stadium. Les mer
Tanker om Treenigheten Er Gud èn, tre eller begge deler. Hvilke oppgaver, roller eller funksjoner har Faderen, Sønnen og Ånden? Les mer

Geniet Imhotep: Imhotep er beskrevet som opphavet til Egypts sivilisasjon. Fellestrekkene til bibelens Josef er slående. Les mer

På vei mot etableringen av dyrets bilde - Religiøse lover som påtvinger ulydighet mot et av Guds bud og håndheves av politiske myndigheter er hovedinnholdet i dyrtets bilde.
Guds fred. En vikig årsak til manges hvileløse søken etter Guds fred, er troen på at Guds fred og verdens fred er det samme. Les mer.
Melk eller fast føde - Bibelen advarer mot en forkynnelse som produserer umodne og tunghørte kristne, som ikke tåler åndelig fast føde. Les mer.


Aktuelle artikler fra arkivet:
Falske profetier som underholdning | Paradigmeskifte i kristen forkynnelse | | Jesus i Det gamle testamentet | Israel før og nå | Guds Sabbat - i våre liv | Kristen konservativ mønstring i USA | | Ekspedisjonen til Noas ark II | Trenger du hjelp | Senregnet | Jøder forstår Paulus | Utfrielse og forløsning | NådeJøder og endetiden | Nimrod  | | Vil du ligne Jesus ? | Sann eller falsk vekkelse | Nytt fra Noas ark | Satans bedrag mot bekjennende troendeRomerriket som djevelens redskap  | USA i Bibelens profetier  | Enorm forskjell på protestantisk og katolsk bibelforståelse | Willow Creek seeker service | Generasjon - X | Ekspedisjonen til Noahs Ark | Tungetale | Den første løgnen | 1000 år med kristendom i Norge? | Hans Nielsen Hauge - Guds venn og kirkens fiende | Er alle dager like? | Tusenårsriket | Er sannhet viktig? | Jesu natur og din frelse
Evangeliet før Kristus | Jøder møter Jesus | Solens eller Sønnens dag
Antijuidaiseringen som ledet til hedenskap | En avtale med Gud
Syndfrihet | Er du omskåret? | Det som betyr noe
Hvor er Guds menighet og hvem tilhører den ? | Er rustningen på plass?
De største budene | Du er skyldig!!! | Da Gud stoppet den  spanske armada

Aktuelle temaserier fra arkivet:
Det store frafallet: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
50 Bibelske kjennetegn på Antikrist:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Johannes Åpenbaring: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Den karismatiske bevgelse: 1, 2, 3, 4, 5
Stammen og grenene:Israel: 1, 2, 3
Skapelse eller  evolusjon: 1,2, 3
Sjelen, døden og evigheten: 1, 2, 3, 4
Jesu natur: 1, 2
Sinnet Gud skapte: 1, 2, 3
 Vitnesbyrd:1, 2, 3, 4, 5, 6